MUDr. Jiří Ševčík

13.12.2016

Letecký lékař s rozšířeným oprávněním (AME-R), AeMC – Ústav leteckého zdravotnictví Praha.


 

foto_pas.jpg

Lékařského vzdělání dosáhl na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 1996. V roce 1999 získal specializaci v oboru Všeobecné praktické lékařství. Pracoval v armádě ČR, mimo jiné jako šéf zdravotního střediska na letecké základně. Zabývá se prevencí, léčbou i posuzováním zdravotní způsobilosti k povolání, včetně leteckých profesí.

Od roku 2015 pracuje v Ústavu leteckého zdravotnictví. Absolvoval základní i nástavbové školení v leteckém lékařství, získal pověření leteckého lékaře s rozšířeným oprávněním. Jako člen AeMC vyšetřuje a posuzuje zdravotní způsobilost leteckého personálu, včetně vstupních prohlídek zdravotní způsobilosti 1. třídy a ŘLP.

Podílí se na pedagogické činnosti Ústavu leteckého zdravotnictví, na zavádění moderních postupů, umožňující včasnou diagnostiku a adekvátní léčbu prodlužující zdravotní způsobilost. Spoluautor připravované rubriky Kondice a zdraví webu FlyingRevue.cz. 

 

  

MUDr. Jiří Ševčík

foto_pas.jpg

AeMC - Institute of Aviation Medicine, Prague, AME with extended privileges (AME-R)

Medical education obtained at the Medical Faculty of the Charles University in Hradec Kralove in 1996. In 1999, he obtained specialization in general practice. He has been working in the Czech Armed Forces also as the head of the air force base medical center. He deals with prevention, treatment and assessment of medical fitness necessary for the occupation, aeronautical professions including.

Since 2015, he has been working in the Institute of Aviation Medicine. He graduated from basic and further training in aviation medicine, obtained the credentials for an AME. He works as a member of AeMCs where he investigates and assesses the medical fitness of the aviation personnel, including medical entrance examinations Class 1 and ATC.

He participates in educational activities of the Institute of Aviation Medicine, introduces modern techniques that enable early diagnosis and adequate treatment to prolong medical fitness. 

 

 

Flying Revue > Flying Revue > Odborníci FR > MUDr. Jiří Ševčík
.

Báječný svět létání 2017

 

» Letecké fotky z expedic FR
» Besedy s piloty
» Vyhrajte letenku
» Letecké artefakty
» Více na webu výstavy  

Akce! Vánoční balíček:

FR 6/2016 je na stáncích!

Inzerce: 

..
12345

Živě z dráhy 06/24:

Novinka: Palubní desky

Novinka: Kalendáře 2018

Inzerce

Reklama

Klíčenky pro piloty

Trička pro piloty

Speciál pro piloty:

Edice Flying Revue:  

..
12345

Kalendárium:

Dne 18.11.1923 se stalo...
18.11.1923
Došlo k první havárii během doplňování paliva za letu. Nad základnou Kelly Field se tankovací hadice zapletla do pravých křídel propojených letounů DH-4B, následkem čehož se jeden z letounů zřítil.
zavřít

Práce v letectví:

Předplatné:

..
1234

Přednášky, kurzy FR:

Knihy:

..
12

Naši partneři:

..
12345