Svět letecké dopravy II

5c5975c6-1b46-4598-84fd-460c294f7db2.jpgV záři tohoto roku, vyšla další jedinečná publikace pilota-publicisty Jiřího Pruši a týmu špičkových odborníků z oboru letecké dopravy, s názvem Svět letecké dopravy II. Tato publikace je rozšířeným vydáním první knihy se stejnojmenným názvem, která byla před pěti lety rychle vyprodána.


Protože jste našimi klienty nebo předplatiteli časopisu Flying Revue, kteří si již v minulosti, některou z knih Jiřího Pruši koupili, máte již dnes možnost si tuto knihu přednostně objednat se speciální slevou 10 %. Maloobchodní cena knihy bude 390,- Kč + poštovné a bude vydána v omezeném nákladu 1.500 ks.

Objednávky je možné zasílat od 5.8. na adresu nebo objednávat přímo telefonicky
na čísle redakce 727 900 259.

Stručný obsah knihy:

  1. Základní principy leteckého provozu
  2. Mezinárodní regulace, spolupráce a konkurence v letectví
  3. Strategii a taktika různých typů leteckých dopravců 4. Letecká přeprava pro soukromé účely
  4. Letiště v systému letecké přepravy
  5. ŘLP - principy, kapacity, financování
  6. Informační technologie u leteckých dopravců
  7. Prodej, distribuce a realizace letecké přepravy
  8. Globální statistiky letecké přepravy a informace z ČR a SR

 

sld_ii_inzerat_fr_5_2015_a4_final(1).jpg

Recenze od Prof. Ing. Petr Moos, CSc

Mám za to, že jednotliví členové autorského týmu této rozsáhlé publikace při dokončování svých částí a kapitol prožívali pocit pilotů při přiblížení k přistávací dráze letiště a provádění jednotlivých kroků manévru přistání. A čtenář, jemuž se knížka dostává do ruky, může posoudit jak „vzlet“, tak i „přistání“ celého díla, v němž „posádku“ – tým autorů – tvoří zkušení odborníci. Ti v textu uplatnili nejen teoretické, ale i praktické osobní zkušenosti. Že jde o velmi zdařilé dílo, čtenář pozná jistě podle toho, že v něm najde odpovědi na otázky z různých okruhů a procesů, které se týkají jak vlastního provozu letecké dopravy, tak i jeho řízení a v neposlední řadě i odpovědi na otázky k regulaci podnikání v letecké dopravě. Přitom autoři zvolili velmi dobře čtivou formu sdělení, dali přednost jednoduchosti a srozumitelnosti před hlubokými teoretickými rozbory, i když závěry z uplatněných teoretických postupů jsou v praktické a srozumitelné formě uvedeny v těch popisech procesů, kde to je nezbytně nutné. I tak je rozsah díla úctyhodný, čítající více jak 600 stran.

    Logiku uplatňovaných přístupů k regulaci v letectví vysvětlují autoři ve světle historie vývoje letecké dopravy z pohledu globální role letectví. Globální charakter letecké dopravy vychází z uplatnění mezinárodních bezpečnostních a provozních standardů, z praxe zúčtování mezi dopravci, unifikace přepravních dokladů či rezervačních, odbavovacích a prodejních systémů a dalších mezinárodně závazných principů globálního prostředí provozu a podnikání.

   Pro podnikatele, manažery, ale i pro uživatele jsou v knize velmi užitečné informace o přepravních službách v letecké dopravě, o přepravních podmínkách uplatňovaných poskytovateli těchto služeb.. S tím souvisí i velmi kvalifikovaný popis leteckých přepravních procesů. Na tento popis navazuje poměrně rozsáhlá část věnovaná struktuře a procesům probíhajícím v prostředí leteckých dopravců, včetně jejich organizace a vyjádření jejich ekonomických ukazatelů, které v závěru této části vyúsťují v souhrnné charakteristiky obchodních modelů.

   Manažerské aspekty jsou doplněny i, do jisté míry, technickými charakteristikami jak letišť a jejich systémů, tak i systémy řízení letového provozu s důrazem na principy řízení v Evropě i ve světě. Zcela moderní pojetí knihy podtrhuje část věnovaná informačním technologiím u leteckých dopravců.

   Není jistě bez zajímavosti skutečnost, že úroveň zabezpečení jednotlivých procesů v letecké dopravě je vzorem i pro ostatní druhy dopravy. Některé principy jsou úspěšně v modifikacích uváděny i do modernizace železniční, vodní a v omezené míře i silniční dopravy. Proto bude kniha „Svět letecké dopravy“ jistě dobrou inspirací pro manažery a podnikatele v dalších oborech.

   To, že popis procesů v letecké dopravě je v odborných publikacích protkán velkým množstvím zkratek, které jsou uplatňovány i v komunikaci mezi leteckými odborníky, je dostatečně známo a ryze odborné letecké texty jsou pro laika těžko srozumitelné. Není tomu tak v předkládané knize, neboť autoři důsledně jednotlivé letecké zkratky trpělivě vysvětlují a tím zaručují dobrou srozumitelnost textu.

    Přestože jde o encyklopedicky pojatou knihu určenou ke vzdělávání odborníků ze všech odvětví letecké dopravy, věřím, že se s ní rádi seznámí i dopravní specialisté z jiných oborů dopravy a logistiky a nalezne čtenáře i mezi soukromými a sportovními piloty a v neposlední řadě i mezi zvídavými laiky. Knihu doporučuji i studentům na Fakultě dopravní ČVUT a to v bakalářském i magisterském studiu. Věřím, že bude dobrou studijní pomůckou i na dalších dopravně orientovaných fakultách v ČR.

    Jsem přesvědčen, že tuto knihu objeví i překladatelé a vydavatelé v zahraničí a po malých úpravách, s ohledem na specifiku národních legislativ, knihu nabídnou ke studiu zahraničním odborníkům a studentům. Ostatně, anglický překlad by jistě dobře posloužil i zahraničním studentům dopravních oborů na fakultách v ČR.

cvut_unor_16.jpg

Prof. Ing. Petr MOOS, CSc. ,

Proděkan FD ČVUT v Praze

Vystudoval fakultu elektrotechnickou i vědeckou přípravu na ČVUT. V roce 1993 se stal prvním děkanem fakulty dopravní ČVUT. V  oboru dopravy, logistiky se postupně vyprofiloval jako odborník v oblasti síťových odvětví.

Působil jako ministr dopravy a spojů ve Vládě J. Tošovského , byl konzultantem Konsorcia pro telekomunikace a elektroniku (TEC) pro střední a východní Evropu zřízeného vládou USA. V posledních patnácti letech se intenzivně zabývá procesy v dopravě z hlediska ekonomické efektivnosti a z hlediska využití inteligentních dopravních systémů (ITS).

Flying Revue > Sloupek > Svět letecké dopravy II
Dne 25.11.1940 se stalo...
25.11.1940
První let prototypu britského dvoumotorového víceúčelového bojového letounu De Havilland Dh.98 Mosquito, přezdívaného „Wooden Wonder“.
zavřít

 

FR informuje

Inzerce

Darujte předplatné

Darujte předplatné a pošlete svým blízkým emailovou darovací kartu v den, který si sami určíte.