Bezpečnostní opatření k ochraně letecké dopravy

11.9.2018

Svět letecké dopravy, díl osmý    Letadlo za letu je velmi zranitelné a náchylné k ohrožení jeho bezpečnosti brutální silou, ať cílenou jako teroristický čin nebo spíše náhodnou jako chování nezvladatelných cestujících. S nárůstem objemu letecké přepravy i incidentů různého charakteru se rozrůstá množství opatření zaměřených na zajištění bezpečnosti letecké dopravy. Jaká jsou a jak systém funguje? 

Zoom gallery

Je odhadováno, že zajištění bezpečnosti letecké přepravy nad normální úroveň poskytovanou všem subjektům v každé zemi stojí letecké společnosti kolem 10 miliard (!) USD ročně. Organizace IATA proto současně se snahou zvyšovat bezpečnost letecké dopravy hledá a prosazuje postupy, které by umožnily snížení této ohromné částky.

Hlavním současným cílem je snížit počet bezpečnostních kontrol vždy jen na jednu pro celou cestu – v roce 2013 muselo přes 300 milionů cestujících zbytečně absolvovat při přestupech nejméně dvě bezpečnostní prohlídky. Postupy, které umožňují omezit počet prohlídek na jednu, jsou výsledkem konceptu "one-stop security" (schváleného EU) a jsou již v používání např. pro lety uvnitř EU a pro lety z USA do Evropy. 

Teroristické činy a prevence proti nim 

Svět letecké dopravy II.
”fr_int”

Kniha Svět letecké dopravy II. je jediná kniha na trhu, která se věnuje letecké dopravě tak globálně a podrobně. Využívá ji řada vysokých škol jako hlavní učebnici oborů letecké dopravy i mnoho firem pro doplnění vzdělání svých zaměstnanců. Poslouží ale i všem, kdo se o létání zajímají.
Objednat si ji můžete v našem e-shopu.

Letecká doprava se postupem času stala jedním z vyhledávaných cílů teroristických akcí. Tyto útoky mohou mít dva různé základní cíle – buď únos letadla s možným využitím cestujících jako rukojmích nebo zničení letadla a zabití všech cestujících na palubě. Je tomu tak z několika důvodů: 

 • havárie letadla je vždy vysoce medializovanou záležitostí, což je přesně to, co teroristé hledají
 • pro přeshraniční únosy je letadlo ideálním dopravním prostředkem
 • řada společností je identifikována se svými vládami nebo se svým státem, takže teroristi mohou mít zájem na poškození letecké společnosti té země, proti které chtějí z jakýchkoliv důvodů zaútočit
 • civilní letadlo bez ozbrojeného doprovodu je za letu téměř bezbranné 

Údajně první teroristický akt vykonaný se snahou zabít nevinné cestující se odehrál 6. října 1973 a bylo při něm zabito 73 osob na lince společnosti Cubana. Zcela největší byl pak koordinovaný útok 11. 9. 2001 na dva mrakodrapy World Trade Centre v New Yorku, Pentagon u Washingtonu a na další náhodně zvolené letadlo nad Pennsylvanií. Při tomto útoku zahynulo přes 3000 osob a byla zničena 4 letadla. Další teroristické akce pak zničily B747 společnosti Air India v roce 1985, B747 společnosti Pan Am v roce 1988 a známé jsou i další podobné tragické incidenty. Již mnohem dříve, než došlo ke zmíněnému teroristickému aktu proti společnosti Cubana, docházelo stále častěji k únosům letadel motivovaným různými důvody. 

Vlády jednotlivých států i letecké společnosti samotné musely proto na takovou situaci reagovat a postupně byl zaveden celý systém opatření zaměřených na zvýšení ochrany letecké dopravy proti protiprávním činům. Zde jsou uvedena základní taková opatření.

Sekce Letecká doprava
”Flying

Letadla, dopravce, rádce cestujícího létání a další zajímavosti z letecké dopravy najdete také v naší sekci Letecká doprava.

Bezpečnostní opatření aplikovaná již před realizací příslušného letu

Řada států vyžaduje pro své bezpečnostní složky on-line přístup do rezervačních systémů leteckých společností tak, aby bylo možné sledovat pohyb podezřelých osob již od chvíle zakoupení letenky.

Po teroristickém útoku v New Yorku v roce 2001 přijala vláda USA i řada dalších vlád množství opatření ke snížením možnosti teroristických aktů v oblasti letecké dopravy. Mezi tato opatření patří také povinnost předkládat s daným časovým předstihem tzv. Advance Passenger Information (API), které ještě před příletem daného letadla prověřují bezpečnostní složky daného státu. 

Dalším opatřením  je také tzv. bezpečnostní rozhovor. Bezpečnostní rozhovory jsou organizovány v rámci odbavení na lety do USA, Izraele a některých dalších zemí. Cílem je identifikovat podle předem stanovených kritérií osoby, u nichž by mohlo být podezření z teroristických úmyslů. 

Bezpečnostní opatření k ochraně letecké dopravy před teroristickými akty na letištích

Seriál Svět letecké dopravy
”Flying

Příští díl seriálu Svět letecké dopravy vyjde v úterý 18. září 2018. Všechny díly najdete zde.

Ochrana letecké dopravy proti teroristickým akcím na letištích je zajišťována na několika úrovních:

 • Dopravní letiště mají několik možností jak ostrahu zajistit. Touto složkou může být státní orgán, samotné letiště, nebo najatá certifikovaná bezpečnostní agentura. Součástí ochrany je ostraha všech důležitých a citlivých míst na letišti a také střežení přístupu k těmto místům (např. letištní plocha a vše, co se tam nachází), vymezení prostorů určených pouze pro vykonávání určitých činností, ale nikoliv pro veřejnost atd.
 • Na dopravních letištích je umístěna policejní jednotka, která zde vykonává strážní službu a střeží pořádek.
 • Letišti procházejí  hlídky se speciálně vycvičenými psy, kteří jsou schopni identifikovat zavazadla, v nichž jsou výbušniny nebo drogy.
 • V dobách zvýšené ostrahy se pak na letištích mohou pohybovat ještě vyzbrojené vojenské jednotky a technika.
 • Stanovením  závazného  seznamu předmětů  a látek, které si cestující ne smějí brát s sebou na palubu.
 • Kontrolou  každého cestujícího  a jeho příručních zavazadel při odbavení, ke které jsou využívány technologicky stále dokonalejší zařízení, která jsou nyní schopná scanovat i celé tělo cestujícího.
 • Scanováním  i zapsaných zavazadel, která jsou nakládána na jednotlivé lety. Zde není seznam zakázaných předmětů tak rozsáhlý jako u pří- ručních zavazadel. Soustředí se ale na předměty, které by mohly samy být výbušninami nebo je v sobě skrývat. Bezpečnostní složky proto do- staly i povolení v případě podezření dané zavazadlo otevřít a prohledat ručně.
 • Uplatněním  principu tzv. "rekonciliace zavazadel", spočívající v tom, že
 • zapsané zavazadlo je přepravováno zásadně ve stejném letadle, jako cestující, který jej předal k odbavení. V případě, že se takový cestující nedostaví k nástupu do letadla, je nutné takové zavazadlo i za cenu případného zpoždění odletu najít a vyložit z letadla. 
100 let - 100 letišť
”fr_int”

Projekt 100 let - 100 letišť chce přispět k oslavám 100 let čs. letectví.
Kdy: Duben - říjen 2018. Cíl: Během roku 2018 přistát na stovce českých a slovenských letišť a propojit je tak pomyslným leteckým mostem.
Letadlo: Dynamic WT-9 reg. OK-LEX
Posádky: Jiří Pruša - Miloš Dermišek, Jiří Pruša - Jožo Skácal, Jiří Pruša - Jindřich Ilem, Jiří Pruša - Jan Dvořák
Partneři: Český svaz letectví, server Aktuálně.cz, Český rozhlas Dvojka, agentura Czech Tourism.
Web: 100-let-100-letist.flying-revue.cz.

Bezpečnostní opatření za letu

Bezpečnostní opatření pokračují pak i během letu. Ta základní lze vyjmenovat následovně: 

 • Řada zemí zavedla po útocích v New Yorku také ozbrojený doprovod během letu. Obvykle je organizován na náhodném základě, kdy skrytě ozbrojený policista letí jako normální cestující na palubě. 
 • Omezení  přístupu  do pilotní kabiny – dříve běžná situace návštěvy pilotní kabiny během letu je dnes již zcela nemožná. Možnost dostat se do pilotní kabiny je nejen zakázaná, ale zároveň jsou dveře pilotní kabiny během letu uzamčené a lze je otevřít jen s použitím tajného kódu.
 • Palubní  personál  je školen na to, jak se chovat v případě, že se na palubě objeví teroristé. 

Nezvladatelní cestující 

Společně s nebezpečím terorismu se rozrůstá i problém tzv. nezvladatelných cestujících (unruly passengers). Jedná se o cestující, kteří se vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek stanou během letu vysoce agresívními a začnou ohrožovat své spolucestující a/nebo členy posádky. K takové situaci dojde podle statistiky IATA jen asi na jednom ze 1 700 letů, avšak vzhledem k tomu, že denně je realizováno přes 100 000 letů, je množství takových incidentů kolem 70 denně. Tento počet roste nejen s počtem letů, ale i zvyšováním četnosti tohoto jevu. 

Palubní personál proto prochází kurzy na zvládnutí a omezení takových cestujících a jeho členové jsou i vybaveni prostředky, které jim mají pomoci agresivní cestujících neutralizovat. Zároveň jsou nezvladatelní cestující po přistání obvykle předáni policii a souzeni za obecné ohrožení. V některých, zvláště nebezpečných případech, může kapitán letadla rozhodnout neplánovaně přistát a nezvladatelného cestujícího vysadit se všemi právními a finančními důsledky, které to pro takového cestujícího bude mít. 

Shrnutí 

Bezpečnost letecké dopravy může být ohrožena jak teroristickým aktem, tak také nezvladatelnými cestujícími. Jak státní orgány každé země, tak samotné letecké společnosti přijímají opatření, která se zaměřují jak na prevenci, tak na ochranu proti již vzniklému nebezpečí. Tato opatření stojí letecké společnosti a jejich cestujících ročně kolem 10 miliard USD.

 220pix._expedice_100_let_2018_z1_cz_fr.png

Flying Revue > Série & speciály > Svět letecké dopravy > Bezpečnostní opatření k ochraně letecké dopravy
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Pokus o vytrvalostní REKORD:

Speciály:

..
12

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 


SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 14.07.1951 se stalo...
14.07.1951
Vzlet prototypu dopravního stroje Lockheed L-1049 Super Constellation.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »