Přehled a popis pilotních licencí

Přehled a popis pilotních licencí

Chcete-li se stát profesionálním pilotem, či chcete-li létat jen pro radost, musíte vždy absolvovat pilotní výcvik k získání potřebné licence. Zde nabízíme souhrn pilotních licencí, který vám může pomoci s výběrem té správné. Jak vybrat leteckou školu se dozvíte v článku Jak správně vybírat leteckou školuPoslední revize 2.1. 2017.

Pilot lehkých letounů LAPL(A)

 

mia.jpg Stručný popis licence

Primárně je tato licence určena pilotům, kteří chtějí létat s většími než dvoumístnými stroji pro vlastní potřebu, za účelem cestování či pro zábavu. 

 

mia.jpg K čemu vás licence opravňuje

 • Licence LAPL(A) Opravňuje pilotovat jednomotorové letouny s maximální vzletovou hmotností do 2000 kg a maximálně 4 osobami na palubě vč., pilota ve dne a za podmínek VMC.
 • Držitel průkazu LAPL(A) má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letounu v neobchodním provozu v odpovídající kategorii letadel. Držitelé průkazu LAPL(A) mohou přepravovat cestující až poté, co po vydání průkazu způsobilosti absolvují dobu letu odpovídající deseti hodinám ve funkci velitele letadla. 
 • Držitel licence může rozšířit své oprávnění o lety VFR NIGHT, tedy lety za podmínek VMC v noci.

 

mia.jpg Územní a časová platnost licence 

Držitelé průkazu LAPL(A) smějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti, jen pokud za posledních 24 měsíců uskutečnili ve funkci pilota letounů nebo TMG: 

 • dobu letu odpovídající alespoň dvanácti hodinám ve funkci velitele letadla, včetně dvanácti vzletů  a přistání, a 
 • udržovací výcvik v délce alespoň  jedné hodiny celkové doby letu s instruktorem.

Licence platí na území členských států EASA.

 

mia.jpg Požadavky na uchazeče 

Zdravotní způsobilost: Žadatel musí výt držitelem o osvědčení zdravotní způsobilosti LAPL 

Věk: Žadatelům o průkaz LAPL musí být alespoň 17 let 

Jazykové znalosti: Piloti u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď  v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň  způsobilosti a datum platnosti. 

Jazyková doložka: Žadatel o jazykovou doložku musí prokázat alespoň provozní úroveň  jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost: 

 • efektivně  komunikovat pouze hlasem i při osobním styku
 • přesně  a jasně  komunikovat o běžných a pracovních tématech
 • používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu
 • úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen
 • používat dialekt či akcent srozumitelný́ letecké veřejnosti. 

 

mia.jpg Získání licence 

Jak a kde průkaz můžete získat: Žadatelé o průkaz LAPL podstoupí výcvikový́ kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový́ výcvik odpovídající uděleným právům.

Nástin obsahu teoretické části kurzu: Žadatelé o průkaz LAPL musí prokázat úroveň  teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

 • obecné předměty:
  • právní předpisy v oblasti letectví
  • lidská výkonnost
  • meteorologie
  • komunikace
 • specifické předměty tykající. se různých kategorií letadel: 
  • letové zásady
  • provozní postupy
  • provedení a plánování letu
  • obecné znalosti o letadlech a navigace

Nástin obsahu praktické části kurzu: Žadatelé o průkaz LAPL(A) musí absolvovat alespoň 30 hodin letového výcviku v letounech včetně alespoň:

 • patnácti hodin letového výcviku ve dvojím řízení ve třídě  letounu, ve kterém se bude provádět zkouška dovednosti 
 • šestihodinové doby samostatného letu pod dozorem, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň  třem hodinám, přičemž alespoň  jeden navigační let je uskutečněn v délce 150 km (80 NM) a je během něj provedeno jedno přistání s plným zastavením na jiném letišti, než je letiště  odletu

Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků.

Jak probíhá zkouška: Žadatelé o průkaz LAPL musí vykonáním zkoušky dovednosti prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry v příslušné kategorii letadel ve funkci velitele letadla s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům. Zkouška dovednosti je rozdělena do různých oddílů, které představují všechny různé fáze letu odpovídající kategorii použitého letadla.  

 

mia.jpg Psali jsme:

Více o této licenci se dozvíte v článku Na cestě do Evropy aneb Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) FR3/2015 str. 40-43).

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png  dsa.png

 

Soukromý pilot letounu PPL(A)

 

mia.jpg Stručný popis licence

Primárně je tato licence určena těm, kteří chtějí létat i s většími stroji pro vlastní potřebu, za účelem cestování či pro zábavu. Je ale také základní licencí pro pokračování ve výcviku profesionálním, a to takzvaným modulovým způsobem.  

 

mia.jpg K čemu pilota průkaz opravňuje:

 • Oprávnění pilotovat jednomotorové letouny za podmínek VMC. Držitel PPL má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota v letounech za podmínek VMC ve dne. 
 • Držitel může rozšířit své oprávnění MEP tedy pilotovat vícemotorová letadla navázat může kurzem CPL nebo IR. 

 

mia.jpg Územní a časová platnost licence

Platnost průkazu samotného je pět let, ovšem v něm zapsané kvalifikace mohou mít různou dobu platnosti. Základní kvalifikace SEP land, případně SEP sea (jednomotorový letoun s pístovým motorem) platí dva roky od vydání resp. prodloužení. Prodloužení můře být provedeno administrativně při splnění podmínky potřebného náletu nebo přezkoušením. 

Licence platí ve zemích ICAO. 

 

 mia.jpg Požadavky na uchazeče: 

Zdravotní způsobilost: Žadatel musí výt držitelem o osvědčení zdravotní způsobilosti 2.třídy

Věk: Žadatelům o PPL musí být alespoň  17 let

Jazykové znalosti: Piloti u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď  v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň  způsobilosti a datum platnosti.

Jazyková doložka: Žadatel o jazykovou doložku musí prokázat alespoň provozní úroveň  jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost: 

 • efektivně komunikovat pouze hlasem i při osobním styku
 • přesně a jasně  komunikovat o běžných a pracovních tématech
 • používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu
 • úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen
 • používat dialekt či akcent srozumitelný́ letecké veřejnosti.  

 

mia.jpg Získání licence

Jak a kde průkaz můžete získat: Žadatelé o průkaz PPL podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik.

Nástin obsahu teoretické části kurzu: Žadatelé o průkaz LAPL musí prokázat úroveň  teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů :

 • obecné předměty:
  • právní předpisy v oblasti letectví
  • lidská výkonnost
  • meteorologie
  • komunikace
 • specifické předměty tykající. se různých kategorií letadel: 
  • letové zásady
  • provozní postupy
  • provedení a plánování letu
  • obecné znalosti o letadlech a navigace

Nástin obsahu praktické části kurzu: Žadatelé o průkaz PPL(A) musí absolvovat alespoň  45 hodin letového výcviku v letounech, z nichž pět hodin může být vykonáno na FSTD, včetně  alespoň

 • 25 hodin letového výcviku ve dvojím řízení a
 • doby samostatného letu pod dozorem odpovídající deseti hodinám, zahrnující dobu samostatného navigačního letu odpovídající alespoň  pěti hodinám, přičemž alespoň jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň  270 km (150 NM) a je bě hem ně jprovedeno přistání s plným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště  odletu.

Specifické požadavky pro žadatele, kteří jsou držiteli průkazu LAPL(A): Žadatelé o průkaz PPL(A), kteří jsou držiteli průkazu LAPL(A), musí od vydání průkazu způsobilosti LAPL(A) absolvovat dobu letu odpovídající alespoň  patnácti hodinám v letounech, z nichž alespoň deset hodin musí tvořit letový výcvik absolvovaný v rámci výcvikového kurzu ve schválené organizaci pro výcvik. Tento výcvikový kurz musí zahrnovat dobu samostatného letu pod dozorem odpovídající alespoň čtyřem hodinám, včetně  doby samostatného navigačního letu odpovídající alespoň  dvěma hodinám, přičemž alespoň  jeden navigační let je uskutečněn v délce alespoň  270 km (150 NM) a je během ně j provedeno přistání s plným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště  odletu.  

Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků. 

Jak probíhá zkouška: Žadatelé o průkaz PPL musí vykonáním zkoušky dovednosti prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry v příslušné kategorii letadel ve funkci velitele letadla s kvalifikovaností odpovídající uděleným právům. 

Požadované minimum:

 1. Zkouška dovednosti je rozdělena do různých oddílů, které představují všechny různé fáze letu odpovídající kategorii použitého letadla. 
 2. Pokud žadatel neuspěje v ně které úloze určitého oddílu, neuspěje v celém oddílu. Pokud žadatel neuspěje pouze v jednom oddílu, opakuje zkoušku pouze z tohoto oddílu. Pokud žadatel neuspěje ve více než jednom oddílu, opakuje celou zkoušku. 
 3. Je-li zkoušku třeba opakovat v souladu s odstavcem 2. a pokud žadatel neuspěje v některém z oddílů včetně těch, v nichž při předchozím pokusu uspěl, neuspěje u celé zkoušky. 
 4. Pokud žadatel neuspěje ve všech oddílech zkoušky na dva pokusy, musí podstoupit další výcvik.

mia.jpg Psali jsme:

Více o této licenci se dozvíte v článku Na cestě do Evropy aneb Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) FR3/2015 str. 40-43).

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png

 

Kvalifikace pro lety v noci NIGHT

 

mia.jpg Stručný popis licence

Primárně je tato licence určena těm, kteří chtějí létat i s většími stroji pro vlastní potřebu, za účelem cestování či pro zábavu. a to nejen ve dne. Je ale také základní licencí pro pokračování ve výcviku profesionálním a to takzvaným modulovým způsobem a předpokladem pro získání pro získání doložky IR.

 

mia.jpg K čemu vás licence opravňuje

 • Licence Nigt vás opravňuje pilotovat jednomotorové letouny za podmínek VMC v noci.
 • Držitel PPL má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota v letounech za podmínek VMC v noci
 • Držitel může rozšířit své oprávnění MEP tedy pilotovat vícemotorová letadla navázat může kurzem CPL nebo IR.

 

mia.jpg Územní a časová platnost licence 

Platnost průkazu samotného je pět let, ovšem v něm zapsané kvalifikace mohou mít různou dobu platnosti. Základní kvalifikace SEP land, případně SEP sea (jednomotorový letoun s pístovým motorem) platí dva roky od vydání resp. prodloužení. Prodloužení můře být provedeno administrativně při splnění podmínky potřebného náletu nebo přezkoušením. Kvalifikace NIGHT není časově omezena.

Licence platí ve zemích ICAO. 

 

mia.jpg Získání licence 

Jak a kde průkaz můžete získat: 

 • Za účelem výkonu práv udělených průkazem LAPL, SPL nebo PPL pro letouny, TMG nebo vzducholodě  podle VFR v noci musí žadatelé absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz musí zahrnovat:
  • i) výuku teoretických znalostí,
  • ii) dobu letu odpovídající alespoň pěti hodinám v příslušné kategorii letadla v noci, zahrnující alespoň tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň  jedné hodiny navigačního letu s nejméně jedním navigačním letem ve dvojím řízení v délce alespoň 50 km (27 NM) a pěti samostatnými vzlety a pěti samostatnými přistáními s plným zastavením.
 • Před absolvováním výcviku v noci musí držitelé prů kazu LAPL absolvovat základní výcvik v letu podle přístrojů požadovaný pro vydání průkazu PPL. 

 

Jak probíhá zkouška: Není nutné skládat zkoušku. K získání kvalifikace postačuje absolvování výcviku.

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png 

 

Přístrojová kvalifikace IR

 

mia.jpg Stručný popis licence

Primárně je tato licence určena těm, kteří chtějí létat i s většími stroji pro vlastní potřebu, za účelem cestování či pro zábavu. Je ale také základní licencí pro pokračování ve výcviku profesionálním a to takzvaným modulovým způsobem.  

 

mia.jpg K čemu pilota průkaz opravňuje:

 • Oprávnění pilotovat jednomotorové letouny za podmínek IMC.
 • Držitel PPL má práva k bezúplatnému výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota v letounech za podmínek IMC. 
 • Držitel může rozšířit své oprávnění MEP, tedy pilotovat vícemotorová letadla, kurzem CPL. 

 

mia.jpg Územní a časová platnost licence

Platnost průkazu samotného je pět let, ovšem v něm zapsané kvalifikace mohou mít různou dobu platnosti. Základní kvalifikace SEP land, případně SEP sea (jednomotorový letoun s pístovým motorem) platí dva roky od vydání resp. prodloužení. Prodloužení doložky IR probíhá přezkoušením každý rok. 

Licence platí ve zemích ICAO.

 

 mia.jpg Požadavky na uchazeče: 

Zdravotní způsobilost: Žadatel musí výt držitelem o osvědčení zdravotní způsobilosti 2.třídy

Věk: Žadatelům o PPL musí být alespoň  17 let

Jazykové znalosti: Piloti u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď  v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň  způsobilosti a datum platnosti.

Jazyková doložka: Žadatel o jazykovou doložku musí prokázat alespoň provozní úroveň  jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost: 

 • efektivně  komunikovat pouze hlasem i při osobním styku
 • přesně  a jasně  komunikovat o běžných a pracovních tématech
 • používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu
 • úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen
 • používat dialekt či akcent srozumitelný́ letecké veřejnosti.  

 

mia.jpg Získání licence

Jak a kde průkaz můžete získat: Žadatelé o kvalifikaci IR podstoupí výcvikový́ kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo tzv. CB-IR výcvik jehož část se může odehrávat mimo schválenou organizaci (mimo leteckou školu). Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový́ výcvik odpovídající uděleným právům. 

Nástin obsahu teoretické části kurzu: Schválený modulový kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) musí obsahovat alespoň 150 hodin výuky teoretických znalostí. Žadatelé o doložku IR musí prokázat úroveň  teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů :

 • právní předpisy v oblasti letectví
 • obecné znalosti o letadle - přístroje
 • plánování a sledování letu 
 • lidská výkonnost
 • meteorologie
 • radiová navigace
 • pravidla pro let podle přístrojů  (IFR) – komunikace.

Nástin obsahu praktické části kurzu:

V letecké škole 

Kurz sestává ze dvou modulů, jež mohou být absolvovány samostatně  nebo společně :

a) Modul základů letu podle přístrojů v letecké škole

Zahrnuje deset hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž nejvýše pět hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na BITD, FNPT I nebo II nebo na FFS. Po zakončení modulu základů  letu podle přístrojů  musí být kandidátovi vydáno osvědčení o dokončení kurzu.

b) Modul procedurálního letu podle přístrojů

Tento modul zahrnuje zbytek osnovy výcviku pro získání přístrojové kvalifikace IR(A), 40 hodin jednomotorové nebo 45 hodin vícemotorové př strojové doby ve výcviku a kurz teoretických znalostí pro získání přístrojové kvalifikace IR(A).  

Nebo částečně mimo leteckou školu

a) Modulový kurz pro získání přístrojové kvalifikace IR(A) pro jednomotorové letouny založený na kvalifikovanosti musí zahrnovat alespoň  40 hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž až deset hodin mů že připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I nebo až 25 hodin na FFS nebo na FNPT II. Nejvýše pět hodin z pozemní přístrojové doby na FNPT II nebo FFS mů e být provedeno na FNPT I.

i) Pokud žadatel:

A) absolvoval výcvik v letu podle přístrojů  s instruktorem IRI(A) nebo FI(A), který je oprávněn poskytovat výcvik pro získání přístrojové kvalifikace, nebo

B) dříve absolvoval dobu letu podle IFR ve funkci PIC v letounech na základě  kvalifikace opravňující létat podle IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů, mohou být tyto hodiny započteny do výšeuvedených 40 hodin, a to nejvýše v rozsahu 30 hodin.

ii) Pokud žadatel dř íve absolvoval dobu letu podle přístrojů  ve výcviku jinak, než je uvedeno v písm. a) bodě i), mohou být tyto hodiny započteny do požadovaných 40 hodin nejvýše v rozsahu 15 hodin.

iii) V každém případě musí výcvik v létání zahrnovat dobu letu podle přístrojů odpovídající alespoň  10 hodinám ve výcviku v letounu ve schválené organizaci pro výcvik.

iv) Celková doba výcviku v letu podle přístrojů ve dvojím řízení nesmí být kratší než 25 hodin. 

Žadatelům, kteří mají předchozí praxi ve funkci velitele letadla, může být tato praxe započtena do požadavků.

Jak probíhá zkouška:  

 1. Zkouška má simulovat skutečný let. Trať  letu zvolí examinátor. Podstatná je schopnost žadatele naplánovat a provést let z obvyklých materiálů  pro předletovou př ípravu. Žadatel musí provést naplánování letu a zajistit, aby na palubě  bylo veškeré vybavení a dokumentace pro vykonání letu. Let musí trvat alespoň  jednu hodinu.
 2. Jestliže se žadatel rozhodne ukončit zkoušku dovednosti z důvodů , které examinátor shledá nepřiměřenými, musí celou zkoušku dovednosti opakovat. Jestliže je zkouška ukončena z důvodů , které examinátor shledá přiměřenými, jsou při dalším letu přezkušovány pouze ty oddíly, které dosud nebyly absolvovány.
 3. Jakýkoliv manévr nebo postup v rámci zkoušky může žadatel podle uvážení examinátora jednou opakovat. Examinátor může zkoušku v kterékoli fázi zastavit, jestliže usoudí, že žadatelem předváděné dovednosti v létání vyžadují opakování celé zkoušky.
 4. Žadatel musí řídit letadlo z místa, kde lze vykonávat funkce velitele letadla, a tuto zkoušku provádět, jako by nebyl přítomen žádný jiný člen posádky. Examinátor se nesmí podílet na provozu letadla kromě  případů, kdy je zásah nezbytný v zájmu bezpečnosti nebo k zamezení nepřijatelného zdržení ostatního provozu. Zodpovědnost za let se stanoví v souladu s vnitrostátními předpisy.
 5. Relativní/nadmořské výšky rozhodnutí, minimální relativní/nadmořské výšky klesání a bod zahájení postupu nezdařeného přiblížení musí být určeny žadatelem a odsouhlaseny examinátorem.
 6. Žadatel o přístrojovou kvalifikaci examinátorovi popíše prováděné kontroly a povinnosti, včetně  identifikace radiových zařízení. Kontroly se provádějí v souladu se schváleným seznamem kontrol povinných úkonů  pro letadlo, v němž se zkouška koná. V předletové přípravě  na zkoušku musí žadatel určit nastavení výkonu a rychlosti. Údaje o výkonnosti pro vzlet, přiblížení a přistání musí být žadatelem vypočteny v souladu s provozní příručkou nebo letovou příručkou k použitému letadlu. 

 

mia.jpg Psali jsme:

Více o této licenci se dozvíte v článku Více svobody při nácviku ve Flying Revue 6/2015 str. 38-41).

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png

 

Kvalifikace pro vícemotorové letouny MEP(A)

Rozšíření oprávnění pro lety s vícemotorovými letouny.

Žadatel o  kvalifikaci pro jednopilotní vícemotorový letoun musí  absolvovat alespoň  200 hodin celkové praxe v létání, z nichž 70 hodin absolvuje ve funkci velitele letadla v letounech, a mít osvědčení o úspěšném zakončení kurzu dodateč ných teoretických znalostí ve schválené organizaci pro výcvik.
 
Kurz teoretických znalostí pro získání tř ídní kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové letouny zahrnuje alespoň  sedm hodin výcviku v provozu ve vícemotorovém letounu.
 
Kurz letového výcviku pro získání tř ídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové letouny zahrnuje alespoň  2 hodiny a 30 minut letového výcviku ve dvojím ř ízení za normálních podmínek provozu vícemotorového letounu a nejméně 3 hodiny 30 minut letového výcviku ve dvojím řízení s nácvikem postupů při poruše motoru a technik asymetrického letu.

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png 

 

Přístrojová kvalifikace pro traťové lety EIR 

 

mia.jpg Stručný popis licence

Primárně je tato licence určena těm, kteří chtějí létat i s většími stroji pro vlastní potřebu, za účelem cestování či pro zábavu. 

 

mia.jpg K čemu vás licence opravňuje

 • Licence vás opravňuje pilotovat jednomotorové letouny za podmínek IMC, ovšem pouze v traťové fázi letu.
 • Držitel traťové přístrojové kvalifikace zahájí let, při kterém hodlá využít svých práv držitele př íslušné kvalifikace, nebo v takovém letu pokračuje, pouze pokud nejnovější dostupné meteorologické informace ukazují, že:
  • meteorologické podmínky při odletu jsou takové, že umožňují úsek letu od vzletu až do plánovaného přechodu z VFR na IFR provést v souladu s VFR, a
  • v předpokládané době  příletu na plánované letiště určení budou meteorologické podmínky takové, že umožní úsek letu od př echodu z IFR na VFR až do př istání provést v souladu s VFR
 • Držitel může rozšířit své oprávnění MEP tedy pilotovat vícemotorová letadla navázat může kurzem CPL.

 

mia.jpg Územní a časová platnost licence 

Platnost průkazu samotného je pět let, ovšem v něm zapsané kvalifikace mohou mít různou dobu platnosti. Základní kvalifikace SEP land, případně SEP sea (jednomotorový letoun s pístovým motorem) platí dva roky od vydání resp. prodloužení. Prodloužení doložky EIR probíhá přezkoušením každý rok. 

Licence platí ve zemích ICAO.

 

mia.jpg Požadavky na uchazeče 

Zdravotní způsobilost: Žadatel musí výt držitelem o osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy

Věk: Žadatelům o průkaz EIR musí být alespoň 17 let 

Jazykové znalosti: Piloti u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď  v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň  způsobilosti a datum platnosti. 

Jazyková doložka: Žadatel o jazykovou doložku musí prokázat alespoň provozní úroveň  jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost: 

 • efektivně komunikovat pouze hlasem i při osobním styku
 • přesně a jasně  komunikovat o běžných a pracovních tématech
 • používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu
 • úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen
 • používat dialekt či akcent srozumitelný́ letecké veřejnosti. 

 

mia.jpg Získání licence 

Jak a kde průkaz můžete získat: Žadatelé o traťovou přístrojovou kvalifikaci musí být držiteli alespoň průkazu PPL(A) a musí absolvovat dobu navigačního letu odpovídající alespoň 20 hodinám ve funkci PIC v letounech a absolvovat výcvikový kurz.

Žadatelé o traťovou přístrojovou kvalifikaci musí absolvovat během 36 měsíců ve schválené organizaci pro výcvik:

 • alespoň  80 hodin výuky teoretických znalostí
 • výcvik v letu podle přístrojů, při kterém: 
  • výcvik v létání pro získání traťové přístrojové kvalifikace pro jednomotorové letouny musí zahrnovat alespoň 15 hodin doby letu podle přístrojů ve výcviku a
  • výcvik v létání pro získání traťové přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny musí zahrnovat alespoň 16 hodin doby letu podle přístrojů ve výcviku, z nichž nejméně  4 hodiny musí být absolvovány vícemotorových letounech.

Žadatelé o kvalifikaci EIR podstoupí výcvikový́ kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo tzv. CB-IR výcvik, jehož část se může odehrávat mimo schválenou organizaci (mimo leteckou školu). Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový́ výcvik odpovídající uděleným právům.

Nástin obsahu teoretické části kurzu: Schválený modulový kurz pro získání přístrojové kvalifikace EIR(A) musí obsahovat alespoň 150 hodin výuky teoretických znalostí.

Žadatelé o doložku EIR musí prokázat úroveň  teoretických znalostí odpovídající uděleným právům prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

 • právní předpisy v oblasti letectví,
 • obecné znalosti o letadle – přístroje,
 • plánování a sledování letu,
 • lidská výkonnost,
 • meteorologie,
 • radiová navigace,
 • pravidla pro let podle přístrojů  (IFR) – komunikace.

Nástin obsahu praktické části kurzu: ...

Jak probíhá zkouška: Po skončení výcviku musí žadatel absolvovat zkoušku dovednosti v letounu s examinátorem pro přístrojovou kvalifikaci. Pro získání traťové přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny musí být zkouška dovednosti absolvována ve vícemotorovém letounu. Pro získání trať ové př ístrojové kvalifikace pro jednomotorové letouny musí být zkouška absolvována v jednomotorovém letounu.

 

mia.jpg Psali jsme:

Více o této licenci se dozvíte v článku Více svobody při nácviku ve Flying Revue 6/2015 str. 38-41). 


 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png

Obchodní pilot letounů CPL(A)

 

mia.jpg Stručný popis licence

Profesionální licence umožňující vykonávat práci pilota v obchodní letecké dopravě a současně důležitý modul k pozdějšímu získání licence dopravního pilota. Primárně je tato licence určena těm, kteří chtějí létat nejen pro vlastní potřebu, ale především za úplatu Navazuje na základní licenci PPL a je  pokračováním ve výcviku profesionálním a to takzvaným modulovým způsobem. Umožňuje další rozšiřování kvalifikací např. rozšíření na vícemotorové stroje případně lety podle přístrojů, pokud je uchazeč nezískal již v rámci PPL.

 

mia.jpg K čemu pilota průkaz opravňuje:

Držitel průkazu CPL má v rámci odpovídající kategorie letadel práva: 

 • k výkonu všech práv držitele průkazu LAPL a PPL;
 • k výkonu funkce velitele letadla nebo druhého pilota ve všech letadlech v jiné než obchodní letecké dopravě ;
 • k výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě  ve všech jednopilotních letadlech s výhradou určitých omezení;
 • k výkonu funkce druhého pilota v obchodní letecké dopravě  s výhradou určitých omezení
 • Držitel licence může rozšířit své oprávnění o IR, tedy lety podle přístrojů za podmínek IMC a také MEP tedy pilotovat vícemotorová letadla. Může rovněž získat typové kvalifikace na různé typy turbovrtulových a proudových strojů.

  

mia.jpg Územní a časová platnost licence

Platnost průkazu samotného je pět let, ovšem v něm zapsané kvalifikace mohou mít různou dobu platnosti. Základní kvalifikace SEP land, případně SEP sea (jednomotorový letoun s pístovým motorem) platí dva roky od vydání resp. prodloužení. Prodloužení je možné administrativně v případě odpovídajícího náletu nebo přezkoušením, pokud pilot nemá potřebný nálet. Platnost přístrojové kvalifikace nebo typové kvalifikace je jeden rok a prodlužuje se přezkoušením.  

Licence platí ve zemích ICAO.

 

mia.jpg Požadavky na uchazeče: 

Zdravotní způsobilost: Žadatel musí výt držitelem o osvědčení zdravotní způsobilosti 1.třídy

Věk: Žadatelům o PPL musí být alespoň 18 let

Jazykové znalosti: Piloti u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď  v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň  způsobilosti a datum platnosti.

Jazyková doložka: Žadatel o jazykovou doložku musí prokázat alespoň provozní úroveň  jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost: 

 • efektivně  komunikovat pouze hlasem i při osobním styku
 • přesně  a jasně  komunikovat o běžných a pracovních tématech
 • používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu
 • úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen
 • používat dialekt či akcent srozumitelný́ letecké veřejnosti.  

 

mia.jpg Psali jsme:

Více o této licenci se dozvíte v článku Jak se stát dopravním pilotem ve Flying Revue 1/2016 str. 40-43).

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png 

 

Spolupráce ve vícečlenné posádce MCC

Výcvikový kurz MCC musí zahrnovat alespoň:
1) 25 hodin výuky teoretických znalostí a úloh a
2) dvacet hodin praktického výcviku MCC nebo patnáct hodin, pokud pilot-žák
navštěvuje integrovaný kurz pro získání prů kazu ATP
 
Kurz probíhá ve dvoupilotní posádce na simulátoru, žadatel obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

 

mia.jpg Psali jsme:

Více o této licenci se dozvíte v článku Jak se stát dopravním pilotem ve Flying Revue 1/2016 str. 40-43). 

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png  

 

Dopravní pilot letounů ATPL(A)

 

mia.jpg Stručný popis licence

Profesionální licence opravňující k pilotování dopravních letadel ve dne a za podmínek IMC. Primárně je tato licence určena těm, kteří chtějí pracovat jako profesionální piloti u leteckých společností v obchodní letecké dopravě, včetně linkové dopravy. Tuto licenci je možné získal dvojí cestou, tzv. integrovaně, kdy se jedná o jeden souvislý kurz, nebo modulově postupným rozšiřováním oprávnění a kvalifikací. Může tedy navazovat  základní licenci PPL a CPL a je  pokračováním ve výcviku profesionálním a to takzvaným modulovým způsobem.

 

mia.jpg K čemu vás licence opravňuje

 • Držitel průkazu ATPL má v rámci odpovídající kategorie letadel práva:
  • k výkonu všech práv držitele průkazu LAPL, PPL a CPL
  • k výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě
 • Držitel  licence může získat typové kvalifikace na různé typy turbovrtulových a proudových strojů. 

 

mia.jpg Územní a časová platnost licence     

Platnost průkazu samotného je pět let, ovšem v něm zapsané kvalifikace mohou mít různou dobu platnosti. Základní kvalifikace SEP land, případně SEP sea (jednomotorový letoun s pístovým motorem) platí dva roky od vydání resp. prodloužení. Prodloužení je možné administrativně v případě odpovídajícího náletu nebo přezkoušením, pokud pilot nemá potřebný nálet. Platnost přístrojové kvalifikace nebo typové kvalifikace je jeden rok a prodlužuje se přezkoušením.  

Licence platí ve zemích ICAO.

 

mia.jpg Požadavky na uchazeče 

Zdravotní způsobilost: Žadatel musí výt držitelem osvědčení o zdravotní způsobilosti 1.třídy 

Věk: Žadatelům o průkaz ATPL musí být alespoň 21 let 

Jazykové znalosti: Piloti u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň  způsobilosti a datum platnosti. 

Jazyková doložka: Žadatel o jazykovou doložku musí prokázat alespoň provozní úroveň  jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost: 

 • efektivně komunikovat pouze hlasem i při osobním styku
 • přesně  a jasně  komunikovat o běžných a pracovních tématech
 • používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu
 • úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen
 • používat dialekt či akcent srozumitelný́ letecké veřejnosti. 

 

mia.jpg Získání licence 

Jak a kde průkaz můžete získat: Žadatelé o průkazu ATPL musí absolvovat výcvikový́ kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz probíhá buď  jako integrovaný́ výcvikový́ kurz nebo jako modulový́ kurz.

Nástin obsahu teoretické části kurzu: Žadatelé o průkaz ATPL musí prokázat úroveň  znalostí odpovídající uděleným právům vykonáním zkoušky z těchto předmětů: 

 • právní předpisy v oblasti letectví,
 • obecné znalosti o letadle – drak letadla/systémy/pohonná jednotka,
 • obecné znalosti o letadle – přístroje,
 • hmotnost a vyvážení,
 • výkonnost,
 • plánování a sledování letu,
 • lidská výkonnost,
 • meteorologie,
 • obecná navigace,
 • radiová navigace,
 • provozní postupy,
 • letové zásady,
 • pravidla letu za viditelnosti (VFR) – komunikace,
 • pravidla pro let podle přístrojů  (IFR) – komunikace. 

Kurz teoretických znalostí ATP(A) musí obsahovat alespoň  750 hodin výuky. 

Kurz MCC musí obsahovat alespoň  25 hodin výuky teoretických znalostí a úloh.

Nástin obsahu praktické části kurzu:

A. Pokud nejsou žadatelé absolventy integrovaného kurzu ATPL a žádají průkaz o průkaz ATPL(A) musí být držiteli:

 • průkazu MPL nebo
 • průkazu CPL(A) a přístrojové kvalifikace pro vícemotorové letouny. V tomto případě musí žadatel rovně ž absolvovat výcvik součinnosti vícečlenné posádky. 

B. Pokud jde o integrovaný kurz, výcvik v létání, který́ nezahrnuje výcvik pro získání typové kvalifikace, musí obsahovat alespoň 195 hodin, vč. všech zkoušek pokroku, z nichž nejvýše 55 hodin z celého kurzu může připadnout na pozemní přístrojovou dobu. Během těchto celkových 195 hodin musí žadatelé absolvovat alespoň: 

 • 95 hodin výcviku ve dvojím řízení, z nichž může nejvýše 55 hodin připadnout na pozemní přístrojovou dobu
 • 70 hodin ve funkci velitele letadla, včetně  doby letu podle VFR a podle přístrojů ve funkci velitele letadla-žáka. Z doby letu podle přístrojů  ve funkci velitele letadla-žáka se do doby letu ve funkci velitele letadla započte nejvýše dvacet hodin
 • 50 hodin navigačního letu ve funkci velitele letadla, včetně  navigačního letu podle VFR v délce alespoň  540 km (300 NM), během kterého jsou provedena dvě  přistání s  plným zastavením na jiných dvou letištích, než je letiště  odletu
 • dobu letu v noci odpovídající pěti hodinám, která zahrnuje tři hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně  alespoň  jedné hodiny navigačního letu a pěti samostatných vzletů  a pěti samostatných přistání s plným zastavením, a
 • 115 hodin doby letu podle přístrojů, který́ musí zahrnovat alespoň:
  • dvacet hodin ve funkci velitele letadla-žáka
  • patnáct hodin MCC, pro které může být použit FFS nebo FNPT II
  • 50 hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše: 
   • 25 hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT I, nebo
   • 40 hodin může připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FNPT II, FTD 2 nebo FFS, z nichž nejvýše deset hodin může být provedeno na FNPT I. 
  • Žadateli, který je držitelem osvědčení o dokončení kurzu pro modul základů  letu podle přístrojů , se započte nejvýše deset hodin do požadavků  na pozemní přístrojovou dobu. Hodiny absolvované na BITD se nezapočtou.
 • 5 hodin provedených v letounu se stavitelnou vrtulí a zasunovacím podvozkem, který má osvědčení pro přepravu alespoň čtyř  osob.  

C. Pokud jde o integrovaný kurz, žadatelé o průkaz ATPL(A) musí absolvovat dobu letu odpovídající nejméně 1.500 hodin v letounech, včetně  alespoň :

 • 500 hodin vícepilotního provozu v letounech
 • a k tomu:
  • 500 hodin ve funkci velitele letadla pod dozorem nebo 
  • 250 hodin ve funkci velitele letadla nebo
  • 250 hodin, zahrnujících alespoň  70 hodin ve funkci velitele letadla a zbývající dobu ve funkci velitele letadla pod dozorem
 • doby navigačního letu odpovídající 200 hodin, z níž se alespoň  100 hodin uskuteční ve funkci velitele letadla nebo velitele letadla pod dozorem
 • 75 hodin přístrojové doby, z nichž nejvýše 30 hodin připadá na pozemní přístrojovou dobu; a
 • 100 hodin letů  v noci ve funkci velitele letadla nebo druhého pilota.

Z doby letu odpovídající 1 500 hodin může být doba letu odpovídající nejvýše 100 hodin uskutečněna na FFS a na FNPT. Z těchto 100 hodin smí být na trenažéru letových a navigačních postupů  uskutečněno nejvýše 25 hodin. 

Integrovaný kurz. 

Žadatel může být přijat do výcviku buď  jako začínající účastník, nebo jako držitel průkazu PPL(A) vydaného v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy. Účastníkům, kteří jsou držiteli průkazu PPL(A) se započte 50 % hodin nalétaných před zahájením kurzu až do výše 40 hodin praxe v létání, nebo 45 hodin v případě, že žadatel získal kvalifikaci pro let letounem v noci, z nichž nejvýše dvacet hodin mu že být započteno do požadavků  na dobu letu v rámci výcviku ve dvojím řízení.

Jak probíhá zkouška: Po dokončení příslušného výcviku v létání žadatel vykoná zkoušku dovednosti pro získání průkazu CPL(A) v jednomotorovém nebo vícemotorovém letounu a zkoušku dovednosti pro získání přístrojové kvalifikace ve vícemotorovém letounu.

Samotná zkouška ATPL 

 1. Examinátor může vybrat mezi různými scénář i zkoušek dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti obsahující simulované relevantní provozy, které vypracuje a schválí příslušný́ úřad. Použijí se FFS a další cvičná zařízení stanovená v této části, pokud jsou dostupná, jak je stanoveno v této části. 
 2. Během zkoušky dovednosti examinátor ověř í, že držitel třídní nebo typové kvalifikace ovládá teoretické znalosti na odpovídající úrovni. 
 3. Jestliže examinátor shledá důvody žadatele pro ukončení zkoušky dovednosti nepřiměřenými, musí žadatel znovu podstoupit celou zkoušku dovednosti. Jestliže je zkouška ukončena z důvodů , jež examinátor považuje za přiměřené, musejí být při dalším letu přezkoušeny pouze ty oddíly, které dosud nebyly dokončeny.
 4. Jakýkoliv obrat nebo postup zkoušky může žadatel podle uvážení examinátora jednou opakovat. Examinátor může zkoušku zastavit v kterémkoli stadiu, jestliže usoudí, že žadatelem předváděné dovednosti v létání vyžadují opakování celé zkoušky.
 5. Žadatel, který podstupuje zkoušku dovednosti/přezkoušení odborné způsobilosti pro podmínky jedno pilotního provozu, musí pilotovat letadlo z místa, kde lze vykonávat funkce velitele letadla případně  druhého pilota, a tuto zkoušku provádět, jako kdyby nebyl přítomen jiný č len posádky. Zodpovědnost za let musí být stanovena v souladu s vnitrostátními předpisy. 
 6. V předletové přípravě  na zkoušku musí žadatel určit nastavení výkonu a rychlosti. Žadatel musí examinátorovi prokázat, že provádí kontroly a povinnosti, včetně  identifikace radiových zařízení. Kontroly se provádějí v souladu s kontrolním seznamem letadla, na němž se zkouška koná, a je-li to vhodné, v souladu s konceptem MCC. Údaje o výkonnosti pro vzlet, přiblížení a přistání musejí být vypočteny žadatelem v souladu s provozní nebo letovou příručkou. Relativní výšky rozhodnutí/nadmořské výšky rozhodnutí, minimální relativní výšky klesání/nadmořské výšky klesání a bod nezdařeného přiblížení musejí být dohodnuty s examinátorem. 
 7. Examinátor se nesmí podílet na řízení letadla kromě  případů , kdy je zásah nezbytný́ v zájmu bezpečnosti nebo předcházení nepřijatelnému zdržení s ohledem na jiný provoz. 
 8. Zkouška dovednosti pro vícepilotní letadlo nebo jednopilotní letoun, pokud je provozován ve vícepilotním provozu, se provádí v prostředí více lenné posádky. Funkci druhého pilota může vykonávat další žadatel nebo pilot s jinou typovou kvalifikací. Pokud je ke zkoušce/přezkoušení použito letadlo, druhým pilotem musí být examinátor nebo instruktor. 
 9. Žadatel zastává funkci pilota řídícího v průběhu všech částí zkoušky/přezkoušení dovednosti, s výjimkou mimořádných a nouzových postupů , které mohou být provedeny pilotem řídícím nebo pilotem neřídícím v souladu se součinností více lenné posádky. Žadatel o první vydání vícepilotní typové kvalifikace pro letadla nebo ATPL musí předvést způsobilost zastávat funkci pilota neřídícího. Žadatel si může pro zkoušku dovednosti zvolit buď  levé, nebo pravé sedadlo, jestliže všechny úkoly zkoušky dovednosti mohou být provedeny z vybraného sedadla 
 10. . Při zkoušení/přezkoušení žadatelů  o průkaz ATPL nebo o typovou kvalifikaci pro vícepilotní letadla nebo vícepilotní provoz na jedno pilotním letounu rozšířené o povinnosti velícího pilota musí examinátor, bez ohledu na to, zda žadatel zastává funkci pilota řídícího č i pilota neřídícího, přezkoušet zejména následující činnosti: 
  1. řízení součinnosti posádky 
  2. udržování všeobecného přehledu o provozu letadla odpovídajícím způsobem dozoru
  3. stanovení priorit a rozhodování, přiměřené provozní situaci, včetně  nouzových situací, v souladu s hledisky bezpečnosti a relevantními pravidly a předpisy.
 11. Zkouška/přezkoušení by se měla provádět podle IFR, pokud je zahrnuta i přístrojová kvalifikace a pokud je to možné, tak i v simulovaném prostředí obchodní letecké dopravy. Podstatným prvkem, který by měl být předmětem zkoušení/přezkoušení, je schopnost žadatele naplánovat a provést let z obvyklých materiálů  pro předletovou přípravu.

 

mia.jpg Psali jsme:

Více o této licenci se dozvíte v článku Jak se stát dopravním pilotem ve Flying Revue 1/2016 str. 40-43). 

 


mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png catc-logo.jpg

 

Teorie ATPL(A)

Nutná podmínka k získání profesionální licence ATPL.

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png 

Pilot ve vícečlenné posádce MPL(A)

 mia.jpg Stručný popis licence

Primárně je tato licence určena těm, kteří chtějí létat jako piloti z povolání v letecké dopravě s letouny s vícečlennou posádkou. Oprávnění vykonávat funkci druhého pilota v obchodní letecké dopravě.

mia.jpg K čemu vás licence opravňuje  

 • Držitel průkazu MPL má práva k výkonu funkce druhého pilota v letounu, který musí být provozován s druhým pilotem.
 • Držitel průkazu MPL má práva udělená jeho kvalifikací IR(A), jež jsou omezena na letouny,
 • které musí být provozovány s druhým pilotem. Práva udělená kvalifikací IR(A) mohou být rozšířena na jednopilotní provoz v letounech za předpokladu, že držitel průkazu způsobilosti absolvoval výcvik potřebný k výkonu funkce velitele letadla v jednopilotním provozu s orientací výhradně  podle přístrojů  a že vykonal zkoušku dovednosti pro získání kvalifikace IR(A) pro jednopilotní provoz.
 • Držitel průkazu MPL mů že získat dodatečná práva:
  • držitele průkazu PPL(A) za předpokladu, že jsou splněny požadavky pro udělení průkazu PPL(A)
  • udělená průkazem CPL(A) za předpokladu, že jsou splněny požadavky pro udělení průkazu CPL(A)

 

 mia.jpg Územní a časová platnost licence 

Platnost průkazu samotného je pět let, ovšem v něm zapsané kvalifikace, zejména typové kvalifikace, mohou mít různou dobu platnosti. Platnost přístrojové kvalifikace nebo typové kvalifikace je jeden rok a prodlužuje se přezkoušením.

Licence platí ve zemích, které akceptovaly průkaz MPL.

 

mia.jpg Požadavky na uchazeče 

Zdravotní způsobilost: Žadatel musí být držitelem osvědčení o zdravotní způsobilosti 1.třídy.

Věk: Žadatelům o průkaz MPL musí být alespoň 18 let.

Jazykové znalosti: Piloti, u nichž se vyžaduje, aby obsluhovali radiotelefonní zařízení, nesmějí vykonávat práva udělená jejich průkazem způsobilosti a kvalifikacemi, pokud nemají ve svém průkazu způsobilosti uvedenu jazykovou doložku buď  v anglickém jazyce, nebo v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci příslušného letu. V doložce musí být uveden jazyk, úroveň  způsobilosti a datum platnosti.

Jazyková doložka: Žadatel o jazykovou doložku musí prokázat alespoň provozní úroveň  jazykových znalostí jak v používání frazeologie, tak v obecné řeči. Dále musí žadatel prokázat schopnost:

 • efektivně komunikovat pouze hlasem i při osobním styku
 • přesně a jasně komunikovat o běžných a pracovních tématech
 • používat vhodnou komunikační strategii pro výměnu zpráv a pro rozpoznání a odstraňování nedorozumění v obecném nebo pracovním kontextu
 • úspěšně řešit jazykové problémy vznikající při komplikacích nebo neočekávaném vývoji událostí, k nimž dochází v běžných pracovních situacích nebo v rámci komunikačního úkolu, s nímž je jinak obeznámen
 • používat dialekt či akcent srozumitelný́ letecké veřejnosti. 

 

mia.jpg Získání licence  

Jak a kde průkaz můžete získat: Žadatelé o průkaz MPL podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Kurz zahrnuje výuku teoretických znalostí a letový́ výcvik odpovídající uděleným právům. 

Nástin obsahu teoretické části kurzu: Kurz teoretických znalostí pro získání průkazu MPL musí obsahovat alespoň 750 hodin výuky znalostí na úrovni potřebné pro získání průkazu způsobilosti ATPL(A) a hodiny požadované pro výuku teoretických znalostí pro získání příslušné typové kvalifikace 

Nástin obsahu praktické části kurzu: Výcvik v létání musí obsahovat celkem alespoň  240 hodin, které zahrnují hodiny ve funkci pilota řídícího a pilota neřídícího při skutečném a simulovaném letu a které zahrnují tyto čtyři fáze výcviku: 

1. fáze – hlavní letové dovednosti

Specifický základní jednopilotní výcvik v letounu.

2. fáze – základní

Úvod do víceč lenného provozu a letu podle př ístrojů .

3. fáze – středně  pokročilá

Uplatnění vícečlenného provozu na vícemotorový letoun s turbínovým pohonem s osvědčením letounu s vysokou výkonností.

4. fáze – pokročilá

Výcvik pro získání typové kvalifikace v prostředí zaměřeném na leteckou dopravu. 

Jak probíhá zkouška: Žadatel o průkaz MPL musí předvést provedení všech devíti celků  kvalifikovanosti uvedených níže na pokročilé úrovni kvalifikovanosti nezbytné pro provoz a interakci ve funkci druhého pilota vícepilotního letounu s turbínovým pohonem v podmínkách letu za viditelnosti a podle přístrojů. Hodnocení musí potvrdit, že žadatel má po celou dobu letoun a situaci pod kontrolou tak, aby byl zajištěn úspěšný výsledek postupů  nebo manévrů. Žadatel musí soustavně  prokazovat znalosti, dovednosti a reakce potřebné pro bezpečný provoz příslušného typu letounu v souladu s kritérii výkonnosti pro průkaz MPL. 

Celky kvalifikovanosti:

Žadatel musí prokázat kvalifikovanost v těchto devíti celcích kvalifikovanosti:

1) uplatňování zásad lidské výkonnosti, včetně  zásad zvládání hrozeb a chyb;

2) provedení pozemního provozu letounu;

3) provedení vzletu;

4) provedení stoupání;

5) provedení cestovní fáze letu;

6) provedení klesání;

7) provedení přiblížení;

8) provedení přistání a

9) provedení činností po přistání a poletový provoz letounu

 

mia.jpg Psali jsme:

Více o této licenci se dozvíte v článku Multi Pilot Licence ve Flying Revue 2/2016 str. 38-43).  

 


mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png catc-logo.jpg

 

Vybírání nezvyklých poloh UPRT

Rozšíření znalostí o prevenci vybírání nezvyklých poloh. 

Jedná se o nově zaváděné kurzy jejichž obsah zatím není pevně stanoven. Probíhat mohou na simulátoru nebo na reálném letadle a cílem je získání dovedností při vybírání nezvyklých poloh letounu. Abslovat jej lze ve vypraných výcvikových organizacích.

 

mia.jpg Psali jsme:

Více o této licenci se dozvíte v článku Upset Prevention and recovery training ve Flying Revue 4/2016 str. 30-33).


mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png

Aerovlek TOW

Nezbytná podmínka pro vlekání větroňů motorovým letounem.

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png

Akrobacie ACR

Rozšíření o sportovní prvek létání a cesta jak se věnovat letectví jako sportu na nejvyšší úrovni. 

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png

Letový instruktor FI(A)

Profesionální licence učitele létání pro základní výcvik.

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png

Letový instruktor přístrojového létání IRI

Profesionální licence pro instruktory pro pokročilý výcvik přístrojového létání.

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png

Typová kvalifikace TR

Žadatel o třídní nebo typovou kvalifikaci podstoupí výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Výcvikový kurz pro získání typové kvalifikace musí obsahovat povinné prvky výcviku pro příslušný typ vymezené v údajích o provozní způsobilosti letadla. 
 
V Evropě existuje v současné době přibližně 170 typů letadel, které vyžadují typovou kvalifikaci. Typovou kvalifikaci je možné získat obvykle ve výcvikovém středisku aerolinek nebo nezávislém profesionálním výcvikovém středisku.

Skládá se z teoretické části, která bývá obvykle rozdělena na tzv Computer based Training a povinnou prezenční výuku, a obvykle ca 50 hodin na simulátoru vybraného typu. Završena bývá šesti přistáními s reálným letounem. U jednodušších typů, nebo typů, na které neexistují simulátory, se obvykle vystačí s 8 letovými hodinami na příslušném typu.

 

mia.jpg Psali jsme:

Více o této licenci se dozvíte v článku Drahá cesta do kokpitu ve Flying Revue 3/2016 str. 42-45).  

 

 

mia.jpg Získání licence nabízejí tyto letecké školy

afair.png dsa.png

 

letiste_dest_vrtule_001.jpg

Flying Revue > Pro piloty > Pilotní výcvik > Přehled a popis pilotních licencí
.

         Máme pro vás »

FR 2/2020: Už máte?

Letecký cestopis pro vás:


První český letecký cestopis » 
Rozhovor s autorem »
Křest knihy »
Objednejte zde 
»

PilotShop.cz:

Konference:

 

Předplatné jako dárek:

Předplatné:

..
12345

Drony a my:


Létejte s vaším dronem bezpečně

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Tracker Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi
 

Kalendárium:

Dne 01.04.1948 se stalo...
01.04.1948
První let experimentálního letounu Convair XF-92, prvního proudového letounu s delta křídlem.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345