Před letem myslete na...

Před letem myslete na...

Pro bezpečné VFR létání je třeba splňovat řadu důležitých podmínek. Podrobně si o nich přečtete po kliknutí níže na modrou lištu s nadpisem, např. Pilotní schopnosti a dovednosti a podobně.

Pilotní schopnosti a dovednosti

 • Zkušenosti s přistáváním na jiných letištích
 • Zkušenost z komunikace při průletu řízeným prostorem
 • Znalosti pro zjištění aktivovaných omezených prostor
 • Zkušenosti z komunikace se službou Info
 • Znalost, kdy a jak podat letový plán a co z toho vyplývá
 • Schopnost řádně a rychle se orientovat v mapách
 • Znalost a schopnost orientace v AIP
 • Znalost VFR manuálu
 • Znalost průběhu nouzového přistání
 • Jak rozvíjet pilotní schopnosti a dovednosti

Kondice

Dobrý zdravotní stav a psychická pohoda je zásadní podmínkou pro vzlet. Odlet v opačném případě je hazardem se svým zdravím či dokonce životem, nehledě k tomu, že můžete ohrozit i další osoby. 

 • Před a při letu musíte být v dobré kondici
 • Nikdy neleťte, když jste oslabeni nemocí nebo únavou
 • Let odložte i v případě, kdy jste v psychické nepohodě
 • Pamatujte, stačí malá nepozornost, špatné vyhodnocení situace, snížená schopnost porozumění při radiokomunikaci, opomenutí důležitého úkonu (vysunutí podvozku) a váš let může skončit katastrofou

Dokumentace k letadlu

Povinná dokumentace na palubě pro lety v ČR:

 • Letová příručka daného letadla
 • Osvědčení o letové způsobilosti
 • Osvědčení do zápisu v leteckém rejstříku
 • Osvědčení o hlukové způsobilosti (pokud je prodaný letoun vyžadováno)
 • Povolení ke zřízení a provozování radiostanice
 • Doklad o pojištění zákonné odpovědnosti   
 • Podaný letový plán (pokud je vyžadován)
 • Potvrzení o údržbě
 • Palubní deník letounu
 • Vizuální signály používané letadlem, které zakročuje
 • Postupy pro velitele letadla, proti kterému se zakročuje

Povinná dokumentace na palubě pro letydo zahraničí:

 • Přestože jsou přijata mezinárodní pravidla, některé státy se od nich mohou odchylovat a vyžadovat ještě další dokumenty – to je třeba prověřit v jejich národních předpisech. Důležité je také myslet na požadované dokumenty pro vstup pilota, cestujících a případného nákladu do dané země.

Doklady, dokumenty, mapy

Povinné dokumenty na palubě pro lety v ČR:

 • Pilotní průkaz pro danou kategorii letadla
 • Osvědčení o zdravotní způsobilosti
 • Alespoň omezený průkaz radiotelefonisty
 • Osobní doklad opatřený fotografií (OP, cestovní pas atd.)
 • Zápisník letů s vyznačenou kvalifikací pro daný typ letadla
 • Aktuální a platné mapy vhodné jak pro plánovanou, tak možnou alternativní trať

Povinné dokumenty na palubě pro lety do zahraničí:

 • Totéž, co pro lety v ČR, plus navíc: 
 • Všeobecný průkaz radiotelefonisty (místo omezeného)
 • Vyznačenou a platnou jazykovou způsobilost (pokud je vyžadována)  

Znalost charakteristik a vlastností letadla

Na charakteristiky letadla je třeba při plánování určitě myslet. Aktuální kombinace více faktorů může vzlet s posádkou, palivem a nákladem, se kterým jsme na dané letiště přiletěli, učinit nemožným nebo nebezpečným.

Základní parametry letounu:

 • MTOW (maximální vzletová hmotnost letadla): Tento údaj musíte bezpodmínečně znát. Při plánování je třeba brát v potaz počet členů posádky a cestujících, množství zavazadel/nákladu a množství paliva. 
 • Těžiště: Je potřeba plánovat správné rozložení celé váhy tak, aby se těžiště letadla nedostalo mimo povolené limity. 
 • Délka vzletové a přistávací dráhy: Při plánování letu sledujte délku drah na letištích, kam směřuje váš let. Nechte si vždy dostatečnou rezervu v závislosti na parametrech vašeho letadla a volte letiště s dráhou alespoň o 50% delší, než jaká je minimální délka pro vaše letadlo. Pozor: aktuální kombinace více faktorů - počet členů posádky a jejich hmotnost, množství paliva a náklad, se kterým jsme na dané letiště přiletěli - může vzlet učinit nemožným nebo alespoň velmi nebezpečným.

Znalost předpisů

Je třeba znát legislativní požadavky všech států po trase letu.

 • Předpisy ČR (link)
 • Předpisy Evropa (link)
 • Obecné požadavky jsou definovány v jednotlivých ICAO standardech. Členské státy si od nich mohou stanovovat národní odchylky. Je proto nutné prověřit:
 • Zda je třeba podávat pro náš let letový plán (FPL) a pokud ano, tak s jakým předstihem a jakou formou.
 • V jakých dalších případech se FPL musí podávat
 • Zda je potřeba získat povolení k přistání na letištích daného státu
 • Zda je povinné si vyžádat sloty na našem cílovém letišti
 • Zda cílové letiště vyžaduje předběžný souhlas s přistáním (PPR)
 • Zda je nutné při příletu z jiného státu přistát na jednom z designovaných letišť
 • Zda je na cílovém letišti možné používat také angličtinu nebo pouze národní jazyk 

Rozvíjení pilotních schopností a dovedností

Pilotní schopnosti a dovednosti je potřeba rozvíjet postupným získáváním poznatků a zkušeností. 

 • Nejdříve získat plnou jistotu při létání po okruhu – automatizovat úkony před vzletem i na okruhu včetně předepsaných hlášení 
 • Následně v ATZ – zařazování do okruhu, hlášení, rozhodování o dráze, rychlá orientace při zařazování do okruhu
 • Poté let na cizí neřízené letiště – navigační příprava, informace o letišti, plánování LPH, situace ve vzdušném prostoru, orientace při příletu k neznámému letišti, komunikace po trati i při vstupu do ATZ, orientace na neznámém letišti, formality/poplatky atd. na cizím letišti
 • Je potřeba natrénovat také lety na řízené letiště – povinná výbava letadla, příprava FPL, hlášení před vstupem do TMA/CTR, navigační body, hlášení na okruhu, dráhové značení, hlášení při pojíždění, pojíždění, chování na řízeném letišti, před každým pohybem komunikovat, striktní dodržování instrukcí
 • Při letech na cizí letiště je vhodné také natrénovat komunikaci s řídícím při průletu TMA/CTR, respektování omezených prostorů, dodržování správných výškových hladin, nastavování správného QNH, chápání a respektování převodní výšky
 • Pokud všechny předchozí činnosti dobře zvládáme a máme dostatečné jazykové znalosti/kvalifikace, můžeme do svého plánování zahrnout i zahraniční destinace.

 Poslední revize 2.1. 2017 

logo_fr_pod_clanky_sede.jpg

           

Flying Revue > Pro piloty > Před letem myslete na...
.

         Máme pro vás »

FR 2/2020: Už máte?

Letecký cestopis pro vás:


První český letecký cestopis » 
Rozhovor s autorem »
Křest knihy »
Objednejte zde 
»

PilotShop.cz:

Konference:

 

Předplatné jako dárek:

Předplatné:

..
12345

Drony a my:


Létejte s vaším dronem bezpečně

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Tracker Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi
 

Kalendárium:

Dne 29.03.1960 se stalo...
29.03.1960
První let sovětského dopravního stroje Tu-124.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345