L 13 SE vivat s rotaxem 912 - cesta k certifikaci

27.12.2019

L-13 Blaník SE Vivat s motorem Rotax 912. Foto: Blanik Aircraft CZL-13 Blaník SE Vivat s motorem Rotax 912. Foto: Blanik Aircraft CZ
L-13 Blaník SE Vivat s motorem Rotax 912. Foto: Blanik Aircraft CZ

Flying Revue 1/2020               V předcházejícím článku o aktivitách s vývojem modifikace motorového kluzáku L 13 SE s motorem rotax 912 jsme slíbili, že budeme čtenáře informovat o postupu certifikace a přinese­me zajímavosti z vývojové fáze.

» Co dalšího si přečtete v prvním čísle Flying Revue ročníku 2020? Klikněte.  

Na základě ukončené fáze ověřova­cích letů jsme na konci září ohlásili EASE uzavření fáze vývoje a předložili ke schvá­lení certifikační program. Nyní očekáváme schválení certifikačního programu. Rádi bychom dokončili certifikaci v příštím roce před sezonou. Jak proces dosud probíhal?


Na co se ještě také můžete těšit ve FR 1/2020.

Zástavbou motoru Rotax 912 došlo k výraznému zlepšení všech parametrů při rozjezdu, vzletu, stoupání a horizon­tálního letu. Bylo nutné provést množ­ství měření, která exaktně stanoví jed­notlivé parametry v souladu s platnými postupy. S ohledem na skutečnost, že při zástavbě nového motoru nedochá­zí k rozšíření letové obálky za původně stanovená omezení, je možné zkoušky zaměřit pouze na ověření chování leta­dla po změně pohonné jednotky. Není tedy nutné provádět kompletní zkoušky jako u nového letadla. Z důvodu pořizo­vání objektivního záznamu dat z letů je kluzák vybaven systémem Garmin G3X, který ukládá všechna data na disk a je možné je následně nahrát do počítače a v kanceláři vyhodnotit.

Před vlastním zahájením zkoušek bylo nutné provést kalibraci rychloměr­ného systému. To představuje sérii letů po předem určené trati předem stano­venými ustálenými rychlostmi, které pokrývají celý rozsah provozních rych­lostí od minimální bezpečné rychlosti až po maximální. S ohledem na přesnost měření nesmí být trať příliš krátká a je třeba tuto úlohu létat za příznivého po­časí, kdy měření není ovlivňováno větrem nebo turbulencí, ať již termickou nebo od větru.

Tato podmínka ostatně platí pro všechny úlohy. Když vezmete v úvahu, že měření začíná na rychlosti 70 km/h a po­kračuje až do rychlosti 210 km/h s odstu­pem jednotlivých bodů o 10 km/h, vyjde nám 15 kroků, což představuje dobu letu přes 2 hodiny. Zkouška sama o sobě není nikterak složitá, jen vyžaduje letět jed­notlivý úsek přesně po trati s ustálenou rychlostí a předepsanou výškou. S ohle­dem na výsledky zkoušky bylo nutné toto měření opakovat dvakrát, než jsme mohli přistoupit k vlastním zkouškám vlastností a výkonů.

Zoom gallery

Flying Revue 1/2020

Celý článek si můžete přečíst na stránkách 22-23 ve Flying Revue č. 1/2020.

Časopis vyšel 19. prosince 2019. Pokud se stanete členy Klubu Flying Revue, rádi vám časopis doručíme až domů, navíc za zvýhodněnou cenu.
» (Jak se stát členem Klubu FR)

Následovaly zkoušky pádových rych­lostí v konfiguraci maximální vzletové hmotnosti jak na přední, tak na zadní cen­tráži, přičemž se ověřoval vliv pohonné jednotky při různých režimech. S ohledem na to, že plocha křídla a celková hmotnost zůstala zachována, nedochází v běžných režimech ke změně pádových rychlostí. Jednotlivé odchylky leží v mezích chyb měření. Pouze na režimu maximálního výkonu motoru dochází k výraznějšímu poklesu hodnoty pádové rychlosti vlivem podstatně většího výkonu nového moto­ru. Kluzák se nachází těsně před pádem ve výrazně natažené poloze a varuje in­tenzivním třesením.

Ověření stoupacích rychlostí (tzv. pi­lové lety) proběhlo následovně a potvr­dilo stoupací rychlost v plné konfiguraci na 3,5 m/s. 

Velice zajímavé byly zkoušky vývrtek. Zkouší se opět uvádění a vybírání vývr­tek na přední a zadní centráži, nejprve o jednu otočku na obě strany, následně o dvě otočky. Z důvodu ověření vlivu vý­vrtky na chod motoru jsme ověřovali vliv spolehlivosti chodu do tří otoček. Při této zkoušce jsme plně využívali stoupavosti 3,5 metru za vteřinu, která zajistila, že na­bírání potřebné výšky probíhalo svižně. 

L 13 SE Vivat - technická data

ROZMĚRY  
rozpětí křídel16,80 m
délka trupu8,40 m
nosná plocha20,20 m2
HMOTNOSTI  
prázdný letoun470 kg
max. hmotnost při vzletu705kg
užitečné zatížení235 kg
VÝKONY  
klouzavost (při 88 km/h)28
maximální rychlost250 km/h
minimální rychlost60 km/h
vzletová délka 370 m
dolet (cca.)550 km
stoupavost3,5 m/s
výkon motoru73,5kW / 100 HP

Text a foto: Václav Křížek

 logo_fr_transp.jpg

Flying Revue > Časopis FR > Flying Revue 1/2020 > L 13 SE vivat s rotaxem 912 - cesta k certifikaci
.

         Máme pro vás »

FR 5/2020: Už máte?

Letecký cestopis pro vás:


První český letecký cestopis » 

Pojišťovna Ergo:

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

 

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Tracker Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi
 

Kalendárium:

Dne 18.09.1928 se stalo...
18.09.1928
Německá dopravní vzducholoď LZ 127 Graf Zeppelin uskutečnila svůj první let. Během devíti let hladkého provozu provedla 590 letů, urazila přes půldruhého milionu kilometrů, přepravila 34 000 cestujících a 78 tun pošty.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456