Petr Jirmus a Radomír Orlita převzali ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví

25.10.2019

Petr Jirmus po převzetí ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Foto: Flying RevuePetr Jirmus po převzetí ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Foto: Flying Revue
Petr Jirmus po převzetí ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Foto: Flying Revue
Cenu Petru Jirmusovi předali ředitel ÚCL David Jágr (vlevo) a prezident Aeroklubu ČR Vladimír Machula. Foto. Flying RevueCenu Petru Jirmusovi předali ředitel ÚCL David Jágr (vlevo) a prezident Aeroklubu ČR Vladimír Machula. Foto. Flying Revue
Cenu Petru Jirmusovi předali ředitel ÚCL David Jágr (vlevo) a prezident Aeroklubu ČR Vladimír Machula. Foto. Flying Revue
Takto vypadá cena pro nositele ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Zdroj: AeroteamTakto vypadá cena pro nositele ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Zdroj: Aeroteam
Takto vypadá cena pro nositele ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Zdroj: Aeroteam
Slavnostního předání se zúčastnily významné osobnosti ze světa letectví. Zleva Vladimír Machula, oceněný Petr Jirmus, Jaroslav Klacek, Petr Dufek, Josef Piňos a Jiří Kubala. Foto: Flying RevueSlavnostního předání se zúčastnily významné osobnosti ze světa letectví. Zleva Vladimír Machula, oceněný Petr Jirmus, Jaroslav Klacek, Petr Dufek, Josef Piňos a Jiří Kubala. Foto: Flying Revue
Slavnostního předání se zúčastnily významné osobnosti ze světa letectví. Zleva Vladimír Machula, oceněný Petr Jirmus, Jaroslav Klacek, Petr Dufek, Josef Piňos a Jiří Kubala. Foto: Flying Revue
Ing. Václav Křížek ze společnosti Blanik Aircraft CZ provedl hosty slavnostního předání ceny Za mimořádný přínos v oblasti letectví a kosmonautiky Petr Jirmusovi po výrobních prostorách BA CZ. Foto. Flying RevueIng. Václav Křížek ze společnosti Blanik Aircraft CZ provedl hosty slavnostního předání ceny Za mimořádný přínos v oblasti letectví a kosmonautiky Petr Jirmusovi po výrobních prostorách BA CZ. Foto. Flying Revue
Ing. Václav Křížek ze společnosti Blanik Aircraft CZ provedl hosty slavnostního předání ceny Za mimořádný přínos v oblasti letectví a kosmonautiky Petr Jirmusovi po výrobních prostorách BA CZ. Foto. Flying Revue
Prvním oceněným, komu Vítězslav Klímek ze společnosti Aeroteam cenu předal, byl Ing. Radomír Orlita. Cenu převzal v Leteckém muzeu v Košicích. Foto: Aeroteam
Prvním oceněným, komu Vítězslav Klímek ze společnosti Aeroteam cenu předal, byl Ing. Radomír Orlita. Cenu převzal v Leteckém muzeu v Košicích. Foto: Aeroteam
Radomír Orlita přebírá v Košicích pamětní medaili vydanou Českým svazem letectví ke 100 letům vzniku čs.letectví. Foto: Aeroteam
Radomír Orlita přebírá v Košicích pamětní medaili vydanou Českým svazem letectví ke 100 letům vzniku čs.letectví. Foto: Aeroteam
Pořádající a partnerské společnosti ceny Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Foto: Flying Revue
Pořádající a partnerské společnosti ceny Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Foto: Flying Revue

Ocenění v letectví        Dvojnásobný mistr světa v letecké akrobacii Petr Jirmus převzal včera v Praze za účasti významných osobností čs. letectví ocenění Za mimořádné zásluhy v oblasti letectví a kosmonautiky. Ocenění již dříve převzali další někdejší reprezentant v letecké akrobacii a dlouholetý trenér a letecký pedagog Radomír Orlita a Letecké a výcvikové centrum Žilinské univerzity. 

Ve čtvrtek 24. října 2019 v prostorách společnosti Blaník Aircraft CZ v pražských Letňanech převzal ocenění Za mimořádné zásluhy v oblasti letectví a kosmonautiky legendární československý reprezentant v letecké akrobacii Petr Jirmus. Cenu mu předal prezident Aeroklubu ČR Ing. Vladimír Machula společně s ředitelem ÚCL Ing. Davidem Jágrem. Petr Jirmus při převzetí ceny prohlásil, že si jejího udělení nesmírně váží a že mu činí velkou radost, že ho získal od lidí, kteří vše připravují nezištně, z lásky k letectví. 

Součástí slavnostního ceremoniálu byla kromě samotného předání ocenění i krátká, nicméně pro všechny zúčastněné velmi zajímavá prohlídka výrobních prostor Blaník Aircraft CZ. Průvodcem byl sám ředitel společnosti Ing. Václav Křížek. V BA CZ se v současnosti provádějí přestavby uzemněných kluzáků L-13 Blaník a vyrábějí se tu Blaníky nové či letouny L-13 SE Vivat a v neposlední řadě i letecké díly pro americké turbovrtulové letadlo Epic. 

Akce v Blaník Aircraft CZ se kromě dalších hostů zúčastnili také členové výboru Českého svazu letectví plk.v.v. Oldřich Pelčák, plk.v.v. Václav Vašek a genmjr. v.v. Jiří Kubala, zakladatel výcvikového střediska ČSA capt. Miloš Kvapil či předseda Klubu leteckých novinářů Ing. František Kučera. Za redakci Flying Revue pak Michal Beran a Miloš Dermišek. 

Předání všech čtyř ocenění pořádající vsetínská společnost Aeroteam, s.r.o., rozdělila do několika etap, jelikož se její vedení rozhodlo předat ceny v místech působení oceněných osobností a institucí. Jako prvnímu tak ocenění předal ředitel Aeroteamu Vítězslav Klímek 6. záží 2019 v příjemném prostředí Leteckého muzea v Košicích plk.v.v. Ing. Radomíru Orlitovi. Jelikož během své kariéry Ing. Orlita dosáhl i řady výškových rekordů na letounech Zlín, obdržel při této příležitosti i oficiální poděkování generálního ředitele Zlín Aircraft, a.s., Ing. Miloslava Tuttera za úspěšnou propagaci letounů značky Zlín.

Vyhlášení v Košicích se zúčastnili také děkan letecké fakulty Technické univerzity v Košicích doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., ředitel Leteckého muzea v Košicích Ing. Miroslav Hájek, někdejší vedoucí akrobatické skupiny Biele Albatrosy Ing. Ivan Chvojka a také pan Milan Santovják, jemuž coby instruktorovi na L-29 a L-39 na VVLŠ SNP v Košicích prošlo rukama více než 800 vojenských pilotů. 

2. října 2019 pak na letišti Dolný Hričov u Žiliny převzali cenu Za mimořádné zásluhy o rozvoj letectví a kosmonautiky zástupci Leteckého výcvikového a vzdělávacího centra Žilinské univerzity. Ocenění předali Vítězslav Klímek a generální ředitel firmy lín Aircraft, a.s., Ing. Miloslav Tutter jako zástupce generálního partnera letošního prvního ročníku vyhlašování této ceny. Cenu z rukou výše uvedených osob převzal rektor Žilinské univerzity prof. Ing. Josef Jandačka, PhD., a Ing. Peter Blaško, PhD., který je ředitelem Leteckého výcvikového a vzdělávacího centra univerzity. 

Akce se zúčastnily také další významné osobnosti žilinského kraje - primátor města Žilina, náměstek župana žilinského kraje a řada pracovníků Žilinské univerzity. Zpestřením předávání ocenění byl i křest dvou nových výcvikových letounů Zlín Z-242 L, které letecké centrum obdrželo, a oba předváděcí piloti-instruktoři létání si jejich letové vlastnosti nemohli vynachválit.

Koncem listopadu si ve svém sídle v Jenči u Prahy převezme plaketu poslední oceněný, Podnik řízení letového provozu České republiky.  

Cenu uděluje společnost Aeroteam Vsetín na základě doporučení odborné rady, v níž figurují například Ivan Bella, první slovenský kosmonaut, Vladimír Handlík, ředitel muzea v Mladé Boleslavi, Miloš Kvapil, někdejší ředitel výcvikového střediska ČSA a řada dalších odborníků z oblasti letectví. V odborné radě zasedá rovněž šéfredaktor Flying Revue Michal Beran.

Letos oceněněné osobnosti i společnosti jsou historicky prvními nositeli tohoto ocenění a nutno říci, že již při prvním ročníku si akce získala pozornost a uznání leteckých odborníků. Jejím duchovním otcem je Vítězslav Klímek ze vsetínské společnosti Aeroteam, s.r.o. Po úspěšném zorganizování ankety 100 leteckých osobností století, která se uskutečnila jako součást oslav sta let československého letectví, se pracovníci firmy Aeroteam Vsetín rozhodli v podobě ceny "Za mimořádné zásluhy o rozvoj letectví a kosmonautiky" i nadále pokračovat v oceňování osobností, firem a institucí, které se mimořádně zasloužily o rozvoj letectví v České i Slovenské republice. 

Kritériem pro udělení ocenění jsou mimořádné výsledky v daném kalendářním roce nebo dlouholetá záslužná práce v oboru letectví a kosmonautiky a musí se jednat o žijící osobu nebo aktivní firmu, případně institucí.

Oceněné osobnosti 2019:

Ing. Petr Jirmus

Dvojnásobný mistr světa v letecké akrobacii 1984 a 1986 a mistr Evropy v letech 1983 a 1986. Čtyřnásobný mistr Československé republiky byl v roce 1985 vyhlášen nejlepším sportovcem roku. Po skončení sportovní činnosti pracoval v PZO Omnipol a později se stal pilotem vládní letky, která přepravovala vládní činitele. V současné době létá jako kapitán u letecké společnosti Travel service.

plk. v.v. Ing. Radomír Orlita Csc.

Dlouholetý pedagog Vyššího leteckého učiliště (později Vysoká letecká škola SNP) v Košicích, vyučoval především aerodynamiku a mechaniku letu. Jako sportovní pilot byl členem reprezentačního družstva v letecké akrobacii a zúčastnil se mnoha soutěží včetně mistrovství světa v letecké akrobacii v Anglii. Po skončení aktivní sportovní činnosti se stal trenérem reprezentačního družstva v letecké akrobacii, předsedou trenérské rady a mezinárodním rozhodčím. V současné době působí v leteckém muzeu v Košicích a publikuje odborné články.

Řízení letového provozu České republiky, s.p.

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky, s.p., dlouhodobě zajišťuje vysoce profesionální služby v oblasti řízení letového provozu nad územím České republiky. Je členem mnoha mezinárodních organizací, které se zabývají řízením a bezpečností leteckého provozu. Zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci ICAO. I přes nařízené snížení cen za poskytování služeb řízení letového provozu dosahuje tato organizace výborné hospodářské výsledky. Mimo svou hlavní činnost provozuje také Leteckou školu Řízení letového provozu a kromě vlastních kádrů školí také odborníky pro zahraniční provozovatele.

Žilinská univerzita v Žilině, katedra leteckej dopravy, letecké výcvikové a vzdělávacie centrum

Letecké výcvikové a vzdělávací centrum je součástí Žilinské univerzity v Žilině. Tato univerzita vznikla již v roce 1953 oddělením od ČVUT v Praze a do Žiliny byla přemístěna v roce 1959. Letecký výcvik byl zahájen roce 1962. Letecké výcvikové a vzdělávací centrum v současné době provádí teoretický i praktický výcvik pilotů, řídících  letového provozu, výcvik pro obsluhu pozemní techniky i rekvalifikační kurzy pro jiné druhy letecké činnost. Za dobu trvání Leteckého výcvikového a vzdělávacího centra byli vyškoleny stovky obchodních pilotů. Za tuto činnost jim právem náleží ocenění. 

Status Ceny za mimořádné zásluhy

V zájmu objektivity při udílení výše uvedené ceny je jmenována rada složená ze zástupců pro jednotlivé letecké kategorie. Ti mají právo vyjádřit se k jednotlivým návrhům na udělení ceny, navrhovat vlastní kandidáty na udělení ceny a posuzovat návrhy, které rada obdrží.

Členové rady pro jednotlivé kategorie:

  • Kosmonautika - plk. gšt. v.v. Ing Bella Ivan - kosmonaut
  • Vojenské letectví SR - plk. gšt. v.v. Ing. Takacs Josef, PhD- prezident SLZ
  • Vojenské letectví ČR - generál major v.v. Ing. Kubala Jiří - člen výboru ČsSL
  • Dopravní letectví - Kvapil Miloš - bývalý dopravní pilot a ředitel výcvik. střediska
  • Sportovní letectví - Ing. Jirmus Petr - dvojnásobný mistr světa v akrobacii
  • Letecká historie - Ing. Handlík Vladimír - ředitel Let.muzea Mladá Boleslav
  • Letecká výroba - Ing. Václav Křížek - ředitel fy. Blaník CZ s.r.o.
  • Zkušební piloti - Sklenář Stanislav - šéfpilot Aircaft Industries, a.s.
  • Školství a výzkum - Ing. Peter Blaško - ředitel LVVC Žilinská univerzita, Žilina
  • Žurnalistika - Beran Michal - šéfredaktor časopisu Flying revue

Vyhlašovatelem "Ceny za mimořádné zásluhy v oblasti letectví a kosmonautiky" je firma AEROTEAM Vsetín ve spolupráci s výše uvedenými členy rady pro jednotlivé kategorie. Výběr kandidátů z řad jednotlivců i právnických osob je plně v kompetenci firmy AEROTEAM, spol. s r.o. a členů rady. Nepodléhá schválení dalších orgánů ani institucí. Návrh na ocenění může dále podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba a rada rozhodne o tom, zda bude akceptován. V případě, že v průběhu roku dosáhne jednotlivec, instituce nebo firma mimořádného úspěchu, je možno toto zohlednit a vyhlásit pátého oceněného.

Generálním partnerem pro rok 2019 je Zlin Aircraft, a.s., Otrokovice, výrobce sportovních letadel řady Zlín. Flying Revue je mediálním partnerem akce. 

Miloš Dermišek, Jan Dvořák

logo_fr_transp.jpg

Detail ocenění.Zoom gallery
Detail ocenění.

Flying Revue > Flying Revue > FR informuje > Petr Jirmus a Radomír Orlita převzali ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví
.

         Máme pro vás »

FR 4/2021: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

Káva o šesté!

Káva o šesté »

Kryty na mobil!

Kryty na mobil! »

Expedice Island/Grónsko 2021!

Expedice Island/Grónsko 2021! »

Akce na sluchátka BOSE!

SPECIÁL B Meteo!

Praktická letecká Meteorologie pro piloty »

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Naše cestopisy:

Naše cestopisy »

Pojišťovna Ergo:

Pojišťovna ERGO »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

 

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »

Kalendárium:

Dne 04.08.1951 se stalo...
04.08.1951
První let experimentálního prototypu English Electric P.1A, technologického demonstrátoru pozdějšího úspěšného stíhacího stroje English Electric Lightning.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345