Aviation English

27.6.2020

Pomalu se začínají uvolňovat omezení, otevírat hranice a vy se nemůžete dočkat, jak se za ně letecky podíváte? Tak pozor, ať nedopadnete jako jeden nejmenovaný pilot, který v hospodě moc rád povídal o svých leteckých zážitcích, ale ve vzduchu se mu do rádia mluvit moc nechtělo. Z ATZ se nějak vymotal, CTR se obloukem vyhýbal a TMA podletěl, nebo vypnul odpovídač a jako by tam nebyl.  img_3079.jpgOsudný den vytáhl svůj stroj z hangáru, udělal „pečlivou“ předletovou přípravu a zcela nepřipraven se vydal nedaleko za hranice navštívit svého kamaráda.

img_4557.jpg

img_7767.jpgPo přeletu Šumavy se začalo zatahovat, oblačnost tlačila letoun čím dál více k zemi, z toho začal být pilot značně nervózní. Proto se odhodlal k něčemu pro něho nevídanému, začal vysílat na nouzové frekvenci 121,500 MHz a žádat o pomoc.

img_2532.jpg

img_1320.jpg

Bohužel čeština mu byla již k ničemu, začal se ozývat Langen. Dispečer zkoušel komunikovat s pilotem v nouzi nejprve v angličtině, poté přešel do němčiny, ale ani jedna řeč se nesetkala s úspěchem. Nechtěl bych být v kůži ani jednoho z nich, jazyková bariéra, pilot v nouzi a bezradný dispečer. Tento smyšlený příběh založený na realitě všedních dní má naštěstí dobrý konec, česká posádka dopravního letadla, vracející se z Lyonu do Prahy, slyšela na nouzové frekvenci komunikaci a podala pomyslnou pomocnou ruku - začala překládat dispečerovo instrukce. Pilot se díky nim dostal z oblačnosti a bezpečně přistál na letišti ve Straubingu. Všichni si určitě dokážete domyslet i jiný konec tohoto příběhu. Proto prosím nepodceňujte předletovou přípravu a na každý let se pečlivě připravte. Zvažujte nejen schopnosti letounu, ale také svoje! Pokud se na to necítíte, letět nemusíte!!

Tímto chci připomenout, že je to již několik let, kdy se pro lety mimo vzdušný prostor České a Slovenské republiky vyžaduje jistá jazyková úroveň prokázaná zkouškou a hodnocena dle stupnice ICAO. V našem případě je to zkouška z ICAO angličtiny, která je mezinárodně uznávaná. Pilot musí dosáhnout minimálně stupně (level) 4, aby mu bylo přiznáno radiotelefonní právo komunikovat v angličtině. Zapíše se do PZ letové posádky pole XII a level do pole XIII. Jak jsem již zmínil, minimálně musíme dosáhnout level 4 a nejvýše můžeme dosáhnout level 6. Některé letecké společnosti vyžadují minimálně level 5 pro levou sedačku – tedy kapitány. Rozdíl mezi jednotlivými stupni je pouze jejich časová platnost. Žádné geografická, či jiná omezení. 

Level 4 – platnost 5 let, Level 5 – platnost 6 let a Level 6 – platí neomezeně

                                   aviation.png

Zkouška se u naší organizace Fly Czech skládá ze 7 částí a její trvání je přibližně 35 minut. Níže rozpis jednotlivých částí pro lepší představu o zkoušce. 

ČÁST I. 

První část zkoušky probíhá formou mluvené interakce mezi examinátorem a uchazečem o jazykovou doložku. Součástí interakce je schopnost se představit, popsat své pracovní, respektive studijní zkušenosti, své zkušenosti v oblasti všeobecného letectví a ambice do budoucna. Examinátor dále rozvede komunikaci na libovolné další téma. 

ČÁST II.  

Ve druhé části zkoušky je uchazeči přehrána zpráva ATIS libovolného výběru. Úkolem uchazeče je zaznamenat si informace z nahrávky. Uchazeč má možnost požádat o opakované přehrání zprávy ATIS maximálně jednou. Následně probíhá rozbor zaznamenaných informací o provozu a meteorologických podmínkách daného letiště s examinátorem. 

ČÁST III. 

Ve třetí části je uchazeči předložen libovolný NOTAM v tištěné formě. Na přečtení a přípravu má k dispozici 2 minuty. Následně je uchazeč vyzván, aby předložený NOTAM nahlas přečetl, přičemž zkratky musí být přečteny v plné formě. 

ČÁST IV.  

Čtvrtá část zkoušky je zaměřená na poslech nahrávky mezi ATC a posádkou letadla. Uchazeč obdrží vypracovaný seznam otázek zaměřených na konkrétní nahrávku. a na přípravu a přečtení má k dispozici 2 minuty. Úkolem uchazeče je vyslechnout nahrávku, maximálně však s jedním opakováním, zaznamenat si odpověď na otázku z předloženého papíru, a být schopen volným slovem vysvětlit situaci v nahrávce. Examinátor může mít doplňující otázky na rozbor situace v nahrávce. 

ČÁST V. 

V páté části je uchazeči předložen odborný text v tištěné formě následujícího zaměření: 

 • Výňatek z leteckého zákona L-Frazeologie.
 • Výňatek z leteckého zákona ANNEX 1
 • Výňatek z leteckého zákona ANNEX 2 
 • Pilot Operating Handbook C152/172/DA40.

Úkolem uchazeče je prokázat schopnost plynulého a korektního čtení textu v anglickém jazyce. Následně je uchazeč examinátorem vyzván, aby přečtenou část textu přeložil do českého jazyka a prokázal znalost slovní zásoby a schopnost porozumění. Není vyžadován doslovný překlad textu. 

ČÁST VI. 

V šesté části je uchazeči předložen libovolný obrázek s leteckou tématikou. Úkolem uchazeče je popsat situaci na obrázku, stanovit možné důvody vzniku takové situace. 

ČÁST VII.  

Poslední sedmá část má za úkol prověřit schopnost uchazeče správně reagovat a odpovídajícím způsobem používat ustálenou frazeologii v simulované komunikaci mezi ATC a pilotem, z pohledu pilota v jedné z následujících fází provedení letu: 

 • Průlet libovolného CTR/MCTR 
 • Žádost o odletové povolení z libovolného řízeného letiště na stanovišti DELIVERY/TWR 
 • Odlet z neřízeného letiště na spojení se stanovištěm AFIS 
 • Vstup a průlet přes ATZ zónu 
 • Nouzová komunikace z důvodu zdravotní indispozice cestujícího 

Certifikát uchazeč získává ihned po ukončení zkoušky. Ten je nutné doložit na leteckém rejstříku Úřadu pro civilní letectví nebo Letecké amatérské asociaci pro zapsání jazykové doložky do průkazu. 

Před zkouškou doporučuji učit se z následujících zdrojů:

 • Poslech ATIS
  ATIS LKKV tel. +420 353 239 798,
  ATIS LKPR tel. +420 220 378 300
  ATIS LKTB tel. +420 545 521 222
  ATIS LKMT tel. +420 596 693 440

Dále pořádáme kurzy letecké angličtiny a komunikace, které se Vám budou hodit nejen ke zkoušce, ale také k bezpečnému zvládnutí letu jak u nás, tak v zahraničí. Udržovat rádiový klid není vždy žádoucí a je dobré být nejen slyšen, ale také pochopen. To platí i v opačném případě.

Závěrem Vám chci nabídnout možnost přiletět na zkoušku, případně jiné školení, přímo k nám na Ruzyň vlastním letounem/vrtulníkem za zvýhodněných podmínek. 


Za Fly Czech zdraví

Josef Pavlíček
případné dotazy nebo připomínky na: 

Flying Revue > Pro piloty > Naše produkty > Aviation English
Loading...

Naše produkty

 • 27.6.2020 Aviation English
Loading...

Naše produkty

 • 27.6.2020 Aviation English
.

         Máme pro vás »

FR 6/2020: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

SPECIÁL B Meteo:

Praktická letecká Meteorogie pro piloty »

Nová exkluzivní kniha

Svět z nebe » 

Pilot Shop

Pilot Shop »

Letecký cestopis pro vás:

První český letecký cestopis » 

Pojišťovna Ergo:

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

 

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Tracker NUTS


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi
 

Kalendárium:

Dne 28.11.1929 se stalo...
28.11.1929
Richard Byrd vzlétl se svou posádkou v letounu Ford Trimotor k prvnímu přes Jižní pól. Úspěšný let trval 18 hodina 41 minut.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456