Cenu za mimořádné zásluhy v letectví letos získali Petr Jirmus, Radomír Orlita, ŘLP ČR a Žilinská univerzita

6.9.2019

Ocenění v letectví      Petr Jirmus a Radomír Orlita jako jednotlivci, Řízení letového provozu a Letecké výcvikové a vzdělávacie centrum Žilinské univerzity jako instituce se stali držiteli nové Ceny za mimořádné zásluhy v letectví.

Po úspěšném zorganizování ankety 100 leteckých osobností století, která se uskutečnila jako součást oslav sta let československého letectví, se pracovníci firmy Aeroteam Vsetín rozhodli pokračovat i nadále v oceňování osobností, firem a institucí, které se mimořádně zasloužily o rozvoj letectví v České i Slovenské republice. Proto Aeroteam Vsetín nyní vyhlásil cenu "Za mimořádné zásluhy o rozvoj letectví a kosmonautiky". 

Takto vypadá cena pro nositele ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Zdroj: AeroteamZoom gallery
Takto vypadá cena pro nositele ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Zdroj: Aeroteam

Prvními nositeli tohoto nového ocenění jsou Dvojnásobný mistr světa v letecké akrobacii Petr Jirmus, letecký akrobat a pedagog Radomír Orlita, Podnik řízení letového provozu a Letecké výcvikové a vzdělávacie centrum Žilinské univerzity (více viz níže).

"Ocenění těmto osobnostem budeme předávat postupně, nejčastěji v místě bydliště oceněného nebo v sídle společnosti. První, komu po mém soudu designově velmi vydařenou cenu předáme, bude Radek Orlita," uvádí duše projektu Vítězslav Klímek z Aeroteamu s tím, že cenu Ing. Orlitovi předá už tento v pátek 6. září 2019 v prostorách Leteckého muzea v Košicích. 

"Koncem září pak plánujeme přivézt do Žiliny cenu tamní univerzitě, v říjnu pak v prostorách Blaník Aircraft CZ v Praze Letňanech předáme ocenění Petru Jirmusovi a konečně koncem listopadu v sídle v Jenči převezme ocenění Podnik řízení letového provozu.

Kritériem pro udělení ocenění jsou mimořádné výsledky v daném kalendářním roce nebo dlouholetá záslužná práce v oboru letectví a kosmonautiky a musí se jednat o žijící osobu nebo aktivní firmu, případně institucí.

Oceněné osobnosti:

Ing. Petr Jirmus

Dvojnásobný mistr světa v letecké akrobacii 1984 a 1986 a mistr Evropy v letech 1983 a 1986. Čtyřnásobný mistr Československé republiky byl v roce 1985 vyhlášen nejlepším sportovcem roku. Po skončení sportovní činnosti pracoval v PZO Omnipol a později se stal pilotem vládní letky, která přepravovala vládní činitele. V současné době létá jako kapitán u letecké společnosti Travel service.

plk. v.v. Ing. Radomír Orlita Csc.

Dlouholetý pedagog Vyššího leteckého učiliště (později Vysoká letecká škola SNP) v Košicích, vyučoval především aerodynamiku a mechaniku letu. Jako sportovní pilot byl členem reprezentačního družstva v letecké akrobacii a zúčastnil se mnoha soutěží včetně mistrovství světa v letecké akrobacii v Anglii. Po skončení aktivní sportovní činnosti se stal trenérem reprezentačního družstva v letecké akrobacii, předsedou trenérské rady a mezinárodním rozhodčím. V současné době působí v leteckém muzeu v Košicích a publikuje odborné články.

Řízení letového provozu České republiky, s.p.

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky, s.p., dlouhodobě zajišťuje vysoce profesionální služby v oblasti řízení letového provozu nad územím České republiky. Je členem mnoha mezinárodních organizací, které se zabývají řízením a bezpečností leteckého provozu. Zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci ICAO. I přes nařízené snížení cen za poskytování služeb řízení letového provozu dosahuje tato organizace výborné hospodářské výsledky. Mimo svou hlavní činnost provozuje také Leteckou školu Řízení letového provozu a kromě vlastních kádrů školí také odborníky pro zahraniční provozovatele.

Žilinská univerzita v Žilině, katedra leteckej dopravy, letecké výcvikové a vzdělávacie centrum

Letecké výcvikové a vzdělávací centrum je součástí Žilinské univerzity v Žilině. Tato univerzita vznikla již v roce 1953 oddělením od ČVUT v Praze a do Žiliny byla přemístěna v roce 1959. Letecký výcvik byl zahájen roce 1962. Letecké výcvikové a vzdělávací centrum v současné době provádí teoretický i praktický výcvik pilotů, řídících  letového provozu, výcvik pro obsluhu pozemní techniky i rekvalifikační kurzy pro jiné druhy letecké činnost. Za dobu trvání Leteckého výcvikového a vzdělávacího centra byli vyškoleny stovky obchodních pilotů. Za tuto činnost jim právem náleží ocenění. 

Status Ceny za mimořádné zásluhy

V zájmu objektivity při udílení výše uvedené ceny je jmenována rada složená ze zástupců pro jednotlivé letecké kategorie. Ti mají právo vyjádřit se k jednotlivým návrhům na udělení ceny, navrhovat vlastní kandidáty na udělení ceny a posuzovat návrhy, které rada obdrží.

Členové rady pro jednotlivé kategorie:

  • Kosmonautika - plk. gšt. v.v. Ing Bella Ivan - kosmonaut
  • Vojenské letectví SR - plk. gšt. v.v. Ing. Takacs Josef, PhD- prezident SLZ
  • Vojenské letectví ČR - generál major v.v. Ing. Kubala Jiří - člen výboru ČsSL
  • Dopravní letectví - Kvapil Miloš - bývalý dopravní pilot a ředitel výcvik. střediska
  • Sportovní letectví - Ing. Jirmus Petr - dvojnásobný mistr světa v akrobacii
  • Letecká historie - Ing. Handlík Vladimír - ředitel Let.muzea Mladá Boleslav
  • Letecká výroba - Ing. Václav Křížek - ředitel fy. Blaník CZ s.r.o.
  • Zkušební piloti - Sklenář Stanislav - šéfpilot Aircaft Industries, a.s.
  • Školství a výzkum - Ing. Peter Blaško - ředitel LVVC Žilinská univerzita, Žilina
  • Žurnalistika - Beran Michal - šéfredaktor časopisu Flying revue

Vyhlašovatelem "Ceny za mimořádné zásluhy v oblasti letectví a kosmonautiky" je firma AEROTEAM Vsetín ve spolupráci s výše uvedenými členy rady pro jednotlivé kategorie. Výběr kandidátů z řad jednotlivců i právnických osob je plně v kompetenci firmy AEROTEAM, spol. s r.o. a členů rady. Nepodléhá schválení dalších orgánů ani institucí. Návrh na ocenění může dále podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba a rada rozhodne o tom, zda bude akceptován. V případě, že v průběhu roku dosáhne jednotlivec, instituce nebo firma mimořádného úspěchu, je možno toto zohlednit a vyhlásit pátého oceněného.

Generálním partnerem pro rok 2019 je ZLIN AIRCRAFT, a.s., Otrokovice, výrobce sportovních letadel řady ZLIN. Mediálními partnery jsou Flying Revue a Magnet Press.

-fr

logo_fr_transp.jpg

final_cena_2.jpg

Flying Revue > Zprávy > Všechny články > Cenu za mimořádné zásluhy v letectví letos získali Petr Jirmus, Radomír Orlita, ŘLP ČR a Žilinská univerzita
.

         Máme pro vás »

FR 2/2020: Už máte?

Letecký cestopis pro vás:


První český letecký cestopis » 
Rozhovor s autorem »
Křest knihy »
Objednejte zde 
»

PilotShop.cz:

Konference:

 

Předplatné jako dárek:

Předplatné:

..
12345

Drony a my:


Létejte s vaším dronem bezpečně

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Tracker Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi
 

Kalendárium:

Dne 06.04.1909 se stalo...
06.04.1909
V Buoy ve Francii vzlétl první letoun zkonstruovaný kompletně Henri Farmanem. Stroj označovaný jako Farman III, nebo někdy též Farman HF1, se stal prvním letounem využívajícím pro příčné řízení křidélek umístěných na odtokové hraně na konci křídla.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345