Embraer Phenom 100

16.12.2014

Embraer Phenom 100
Embraer Phenom 100
Embraer Phenom 100
Embraer Phenom 100
Embraer Phenom 100

Kategorie VLJ byla ješte pred nekolika roky velkou neznámou, kde se mohly projevit rozdílné koncepty výrobcu letadel. Brazilský Embraer prišel s projektem, který teží z jeho zkušeností s dopravními jety a který tak trochu prerostl puvodní VLJ. V tom nejlepším slova smyslu.

Od dob, kdy pokrok v technologiích odstartoval tehdy velice „horký“ segment velmi lehkých proudových letadel (VLJ), se mnohé zmenilo. Kategorie VLJ predstavovala do jisté míry experimentální prostor, do nehož výrobci vstupovali s rozdílnými predstavami a rozdílnými technologickými rešeními. Ale doba, kdy se mohlo zdát, že segmentu budou vévodit menší spolecnosti jako Eclipse Aviation, je pryc. Budoucnost Eclipse 500 je po bankrotu puvodního výrobce ponekud nejasná a vývojové práce na stroji Adam 700 byly zastaveny. Vývoj menších jednomotorových stroju jako Cirrus SJ-50, Diamond D-Jet ci Piper Jet stále pokracuje a tyto letouny budou zrejme v budoucnu tvorit vstupní ci spodní cást segmentu trídy VLJ. Není však zrejme náhodou, že se s vývojovými problémy zatím nejlépe a nejrychleji vyporádaly spolecnosti s bohatými zkušenostmi z jiných oblastí konstrukce proudových letadel, Cessna a Embraer. Obe prinesly do kategorie VLJ trochu jinou fi lozofi i a obe vytvorily úspešné stroje, které si díky nekterým odlišným vlastnostem konkurují jen cástecne a puvodní hranice VLJ prekracují. Embraer puvodne oznacoval svuj nove vyvíjený nejmenší letoun modelové rady Phenom jako VLJ, ale jak se hranice tohoto segmentu vyvíjely, prešel spíše k oznacení „entry level executive jet“, což se nakonec ke kvalitám a aspiracím Phenomu 100 prece jen hodí lépe.

Vývoj a konstrukce

Embraer soustredil do vývojového programu rady Phenom od jeho pocátku všechny své znalosti a zkušenosti získané pri konstrukci regionálních dopravních letadel. Zatímco projekt Eclipse 500 stanovil v mnohém etalony pro oblast nejmenších proudových letounu, vývojári Embraeru se soustredili spíše na výkonnostní trídu predstavovanou letouny Cessna CJ1+. Pri konstrukci letounu však vzali v úvahu i ohled na trídu zákazníku, kterým bude stroj predevším urcen, a na jejich vysoké nároky na úroven pohodlí pri cestování. Tato fi lozofi e se projevila predevším ve velikosti a tvaru kabiny, jejím usporádání vcetne umístení palubní toalety, ale napríklad i bezkonkurencním obsahem zavazadlového prostoru. Druhou zásadní konstrukcní myšlenkou se stala aplikace smysluplných konstrukcních a provozních principu prevzatých z proudových dopravních letadel. Dnešní dopravní spolecnosti vyžadují stroje, které jsou vysoce automatizované, s jednoduchou obsluhou, s konstrukcí umožnující rychlou opravu vadných ci poškozených segmentu a s celkove robustní stavbou. Všechny tyto prvky je na Phenomu možné najít. A pokud nahlédneme do pilotní kabiny, pak integrovaný systém Garmin 1000 Prodigy by nedelal ostudu žádnému dospelému „jetu“. První let absolvoval prototyp Phenomu 100 26. cervence 2007 a od té doby nalétaly ctyri prototypy až do certifi kace celkem na 1600 letových hodin. Brazilská certifi kace byla typu udelena 9. prosince 2008, certifi kace FAA pak o tri dny pozdeji. Certifi kaci EASA, klícovou pro evropský trh, pak typ získal v dubnu 2009.

.

FR 4/2019: Už brzy!Letecká angličtina:


            » Vše o VFR Communication »

CIDNA 2019: Už brzy!

Novinka: Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi

Exkurze s FR:

Databáze letišť 2019:


» Klasická dtb  » Kompl. dtb  » EN edition

Učebnice pilota 2019:

Aplikace VFR Comm.:


           Kapitola zdarma - test it! »

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Kalendárium:

Dne 25.06.1919 se stalo...
25.06.1919
V té době bezpochyby nejmodernější dopravní letoun, celokovový dolnoplošník Junkers F-13, se poprvé vznesl do vzduchu v německém Dessau.
zavřít

Představujeme:


                 » Letiště Jičín (LKJC) 

Předplatné:

..
12345

Knihy FR:

..
123

Inzerce: 

..
12345

Letecká videa FR:

Legendy čs. letectví:

Práce v letectví:

Inzerce

Reklama

Naši partneři:

..
12345