Rozhovor se specialistou pojišťovny ERGO - Ing. Tomášem Málkem

3.2.2021

S jakými druhy pojištění se u letadel můžeme v praxi setkat?

V první řadě, musí mít všechna letadla, uzavřené tzv. pojištění odpovědnosti z provozu letadel. Jako paralelu pro lepší porozumění můžeme uvést pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, takzvané povinné ručení.
Dnes je většina letadel, což dříve nebývalo tak časté, i havarijně pojištěna. Tento druh pojištění je analogií havarijního pojištění motorových vozidel. Havarijní pojištění obvykle kryje škody způsobené na letadle a jeho příslušenství způsobené živelnými událostmi, leteckou nehodou či neodvratitelnou událostí (náraz, pád, střet letadla).
Posledním druhem pojištění je pojištění odpovědnosti pilota, které je vhodným doplňkem k havarijnímu pojištění. Přestože může být letadlo plně pojištěno, havarijní pojištění se ve většině případů sjednává se spoluúčastí a ta jde na vrub pilota. Pojištění odpovědnosti pilota za něj tuto spoluúčast uhradí do výše sjednané v pojistné smlouvě.

6.jpg

Komu je pojištění odpovědnosti pilota určeno?

Toto pojištění je určeno všem hobby i profesionálním pilotům, kteří létají s letadlem nebo s SLZ, které patří někomu jinému.

Je toto pojištění vhodné i pro profesionální piloty?

Ano. A pokud pilot provádí letecké práce jako zaměstnanec, měl by vědět, že svému zaměstnavateli odpovídá za případně způsobené škody do výše 4,5 násobku své mzdy. Pokud létá jako OSVČ, odpovídá za škody celým svým majetkem. Proto je vhodné, aby se pojistili i piloti profesionálové.

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti za škody na vypůjčeném letadle?

Vztahuje se na škody, za které odpovídá pilot z titulu své funkce „pilot in command“, které vznikly neúmyslným jednáním či opomenutím. U škody vzniklé ve výcviku se škoda uplatňuje z pojistky pilota, který byl v tomto letu ve funkci PIC, tedy ve většině případů instruktora.

banner_do_clanku_fr_svet_z_nebe_dotisk.jpg

Na co se nevztahuje pojištění odpovědnosti za škody na vypůjčeném letadle?
Pojištění se nevztahuje na škody, kdy pilot nebo letadlo nebyli způsobilí k letu, nebo na škody vzniklé následkem vědomé nekázně. Například letadlo nebylo servisováno v souladu s provozní příručkou, nebo pilot neměl pro danou činnost oprávnění, nebo nebyl zdravotně způsobilý. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením letadla a dále na škody způsobené pilotem pod vlivem alkoholu či návykových látek. Pojištění se například nevztahuje na poškození letadla překročením násobku při akrobacii, na kterou pilot neměl oprávnění; při letu na typu, na který pilot nebyl přeškolen; při úmyslném přistání na plochu, která nesplňuje podmínky pro provoz takového letadla; při podlétání drátů vysokého napětí, atd. Vždy si pozorně pročtěte výluky v pojistných podmínkách své pojišťovny. Zde samozřejmě úzce spolupracujeme s příslušnými organizacemi vyšetřování leteckých nehod, Policií ČR, pracovníky LAA apod.

Jaké typy škod v praxi nejčastěji hradíte?

Nejčastějšími jsou škody vzniklé během přistání, typicky mohu jmenovat tyto situace: poškození podvozku při tvrdším přistání, přistání se zasunutým podvozkem, dále škody při vyjetí mimo dráhu, vlivem chybného rozpočtu na přistání nebo z důvodu nouzového přistání. Také se často setkáváme s4.jpg poškozeními překrytů kabin, ke kterým došlo otevřením za letu, nebo vinou poryvu větru v rámci přípravy na let. A stejně jako u aut, i tady dochází ke střetům – s jiným letounem v hangáru, i s hangárem samotným, s návěstní tabulí nebo třeba se zaparkovaným vozidlem v rámci předletové nebo poletové manipulace.

 

Jak správně nastavit parametry pojištění odpovědnosti pilota?

V prvé řadě se informujte u majitele letadla (letecké školy, půjčovny, fyzické osoby atd.), zda je letadlo havarijně pojištěno a s jakou spoluúčastí. Této částce by pak měla minimálně odpovídat vámi zvolená pojistná částka.

banner_do_clanku_fr_special_b_meteo.jpg

Existují nějaká připojištění?

Ano. Pokud létáte přes hranice, nezapomeňte na cestovní pojištění. Dále je možné sjednat si pojištění občanské odpovědnosti, pro případ nahodilých škod způsobených třetím osobám i mimo pilotování (tzv. pojistka na blbost). Velmi užitečné je i připojištění finančních škod (nebo také finanční újmy). Typicky sem spadají náklady související s transportem letadla do servisu, jeho vyproštěním, hangárováním a také případný ušlý zisk, když letadlo nebylo možné nějakou dobu pronajímat.

Jaké jsou výhody pojištění odpovědnosti pilota u ERGO?

Naše pojištění jsme tvořili s maximálním komfortem pro klienty, ať už jsou to individuální piloti, nebo celé aerokluby a školy. Za hlavní výhody považuji rychlé a jednoduché online sjednání, možnost platby online platební kartou a okamžitou platnost pojištění, kterou ocení zejména žáci při svém prvním samostatném letu. Pro piloty také každoročně pořádáme soutěž, kde je pravidelně hlavní cenou let s L-29 Delfín. Pro letošní rok je hlavní cenou exkluzivně let s L-39 Albatros.

 5.jpg

Čím dál tím více pilotů si půjčuje letadla v zahraničí - například během své dovolené. Jak lze využít pojištění v těchto případech?

Každý pilot je u nás automaticky pojištěn pro létání kdekoli na světě a pojištění se vztahuje na jakékoli letadlo, které je registrováno v některé z členských zemí Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Mohou pojištění využít i piloti SLZ -  sportovních létajících zařízení?

Ano, pojištění lze využít i pro ultralehké letouny, ultralehké vrtulníky a ultralehké motorové vírníky.

banner_kryty_mobilu_clanek.jpg

Na jak dlouhou dobu lze pojištění sjednat?

Vždy záleží na volbě klienta. Pro piloty co nelétají celoročně nabízíme krátkodobá „jednorázová“ pojištění na dobu 3, 6 nebo 9 měsíců. Rovněž ale máme variantu na 12 měsíců nebo na 12 měsíců s ročním automatickým prodloužením.

Jak sjednat pojištění odpovědnosti pilota?

Tento typ pojištění se sjednává výhradně online. Lze jej sjednat prostřednictvím zástupce pojišťovny nebo často i přímo prostřednictvím letecké školy či aeroklubu. Rovněž si pojištění můžete uzavřít i na webových stránkách Flying Revue v sekci pro piloty. Vždy stačí jen kliknout na příslušný banner, který Vás přesměruje na sjednání pojištění.

Čím se odlišujete od jiných pojišťoven?

Myslím si, že jsme oproti jiným pojišťovnám pilotům o krok blíž. Nechceme, aby nás piloti vnímali jen jako pojišťovnu, ale jako partnera, na kterého se při vzniku nenadálé události mohou spolehnout.
Abychom pilotům pojištění přiblížili, tak se s nimi setkáváme v jejich aeroklubech či leteckých školách, kde prostřednictvím prezentací předáváme užitečné informace, týkající se různých typů pojištění, jejich parametrů a výluk. Společně řešíme různé druhy škod na letadlech, a to jak z pohledu pilota, tak z pohledu pojišťovny.3.jpg
Přístup pojišťovny k řešení škodné události je totiž klíčový. Díky našim prezentacím piloti přesně vědí, na jaké případy se naše pojištění vztahuje a nedochází tak k situacím, kdy pilot nevěřícně kroutí hlavou, že mu pojišťovna nárok na pojistné plnění za způsobenou škodu zamítla. Díky tomu se můžeme pochlubit i velmi nízkým procentem zamítnutých škod.

Jak hodnotíte dosavadní fungování tohoto produktu?

Zájem o naše pojištění odpovědnosti pilota mezi piloty stále roste. V roce 2020 jsme spustili prodej tohoto pojištění i na Slovensku, kde tento produkt velmi vítají. Rovněž jsme vytvořili web pro sjednání pojištění v angličtině, aby se mohl pojistit i cizinec, který zde provádí výcvik.
Zároveň každý rok vyplácíme náhrady za desítky škod na letadlech. Od toho tady pojištění je - pomoci pilotovi, když se něco nepovede. Jsem rád, že naše produkty pilotům ulehčují život jak v pracovním, tak v soukromém životě.

Závěrem už jen mohu zmínit, že pokud máte ve vašem aeroklubu či letecké škole zájem o naši prezentaci ohledně pojištění pilotů nebo nabídku vzájemné spolupráce, tak mě neváhejte kontaktovat.

Děkuji za rozhovor a všem pilotům do nového roku přeji co nejvíce hodin strávených ve vzduchu.

 

Ing.Tomáš Málek

ERGO pojišťovna, a.s.

Specialist for pilot insurance

1.jpg

BB Centrum budova BETA

Vyskočilova 1481/4

140 00 Praha 4 - Michle

Mobil +420 776 174 923

www.ergo.cz

2.jpg

Flying Revue > Pro piloty > Pojištění > Rozhovor se specialistou pojišťovny ERGO - Ing. Tomášem Málkem
Loading...

Pojištění

  • 29.7.2020 Pojištění
  • 3.2.2021 Rozhovor se specialistou pojišťovny ERGO - Ing. Tomášem Málkem
Loading...

Pojištění

  • 29.7.2020 Pojištění
  • 3.2.2021 Rozhovor se specialistou pojišťovny ERGO - Ing. Tomášem Málkem
.

         Máme pro vás »

FR 3/2022: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

SPECIÁL C VFR průvodce 1

VFR letecký průvodce Evropou 1 »

SPECIÁL B Meteo!

Praktická letecká Meteorologie pro piloty »

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Učebnice přístrojového létání!

Učebnice přístrojového létání »

Pojišťovna Ergo:

Pojišťovna ERGO »

Kryty na mobil!

Kryty na mobil! »

Přednášky Flying Revue!

Přednášky Flying Revue »

Kalendárium:

Dne 27.05.1955 se stalo...
27.05.1955
První let francouzského dopravního letounu Sud Aviation Caravelle (F-WHHH). První let trvající 41 minut provedla posádka ve složení Pierre Nadot (kapitán), André Moynot (první důstojník), Jean Avril (mechanik), André Préneron (radiotelegrafista) a Roger Beteille.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »