Jak se létá... v Polsku

7.11.2019

Zyweická přehrada. Zyweická přehrada.
Zyweická přehrada.
Mazurská jezera.Mazurská jezera.
Mazurská jezera.
Mazurská jezera.Mazurská jezera.
Mazurská jezera.
Krajina východního Polska z letadla.Krajina východního Polska z letadla.
Krajina východního Polska z letadla.
Katovice.Katovice.
Katovice.
Letiště v Katovicích.
Letiště v Katovicích.
Jediné polské hory jsou na hranicích s Českem a Slovenskem.
Jediné polské hory jsou na hranicích s Českem a Slovenskem.
Zámek Ogrodzieniec ve Slezsku.
Zámek Ogrodzieniec ve Slezsku.

Nad Evropou s Flying Revue 14.          Ve čtrnáctém pokračování létání nad Evropou míříme do Polska. Tato země je sice rovinatá, a tak nenabízí pohledy na horstva, na druhou stranu, může nabídnout unikátní oblast Mazurských jezer a na rozdíl třeba od hornatého Česka má moře.

Česko vypadá při pohledu z kabiny letadla nádherně. Hory, nížiny, jezera a zámky… Polsko je ale ze vzduchu také krás­né, i když z větší části rovinatá krajina má jiný ráz a hory le­mují pouze hranici s Českou republikou a Slovenskem.

Do Polska bez letového plánu

Stejně tak jako v případě Německa a Slovenska je možné do Polska letět i bez letového plánu. Pro piloty ze severovýchodních regio­nů České republiky je tedy Polsko stejně oblíbenou destinací, jako Německo pro piloty ze západních a jižních Čech.

Plánování letu Evropa

Všechny potřebné informace k plánování letu do jednotlivých evropských zemí najdete na webu FR v sekci Plánování letu Evropa

Sekci Polsko pro plánování letu najdete zde.

Stačí tedy jen sednout do letadla a vydat se na cestu. Obzvláště ze slezských letišť, kde v cestě nestojí hory, není důvod nevyra­zit si do Polska třeba na odpolední kávu. Dobrou zprávou pro piloty ULL pak je, že není vyžadováno speciální povolení pro lety s ultralehkými letadly. 

» Létáte do zahraničí, nebo se na to chystáte? Osvěžte si anglickou VFR komunikaci s naší on-line aplikací VFR Communication.

Díky tomu, že Polsko je součástí Evropské unie, jsou jeho předpisy pro pohyby v jeho vzdušném pro­storu obdobné tomu, co známe z ostat­ních států unie. Je však třeba počítat s tím, že existují rozdíly, a to jak v před­pisech, tak i v postupech a zvyklostech. Pro začátek je samozřejmě potřeba opa­třit si aktuální mapy. Ty je možné si ob­jednat i s dodávkou v Polskiej Agencji Że­glugi Powietrznej, nebo na neoficiálním, ale velmi užitečném serveru polského všeobecného letectví www.dlapilota.pl

Právě o létání v těchto zemích pojednává seriál Po Evropě s Flying Revue.Zoom gallery
Právě o létání v těchto zemích pojednává seriál Po Evropě s Flying Revue.

Hustá síť letišť i hustý provoz

Kromě mezinárodních letišť má Polsko samozřejmě i síť menších letišť aeroklubových. Letiště lze používat jen v rámci jejich provozní doby a pokud le­tíme s těžším letadlem, pak je vhodné si v AIPu ověřit, zda hmotnostně nepřesa­hujeme maximální povolenou hmotnost pro dráhy daného letiště. Ultralightů se taková omezení samozřejmě netýkají. Jejich piloti mají navíc tu velkou výhodu, že Polsko má hustou síť malých soukro­mých letišť určených především právě pro ULL.

Zveme vás na kurz VFR lety do zahraničí

Název kurzu: VFR lety do zahraničí - A

Přednáší: Jiří Pruša
Místo: CATC Praha, učebna
Datum: sobota 30. 11. 2019
Cena: 1 500,- Kč, členové Klubu FR sleva 10%
Pořádá: Flying Revue
Minimální počet účastníků: 15
Detaily a přihlašovací formulář: zde

Tato letiště jsou v Polsku velmi populární a existuje řada internetových stránek, kde najdeme jejich mapky, další potřebné údaje a především telefonické kontakty na jejich majitele. Uvedena jsou zpravidla pod polským názvem „nasze trawniki“. Většina majitelů těchto ploch jsou letečtí nadšenci, a tak se zpravidla setkáte s velmi vřelým přivítáním. Je však třeba si uvědomit, že na těchto ma­lých letištích probíhá komunikace v zá­sadě pouze v polštině, používaná frek­vence je zpravidla 123,450 Mhz. Délka vzletových a přistávacích drah na těchto letištích se pohybuje kolem 300 metrů. I vzhledem k této síti letišť je Polsko pro piloty ultralehkých letadel vskutku zemí zaslíbenou. 

Na Evropou s Flying Revue. Seriál o tom, jak se v které evropské zemi létá. Létejte s námi! Zoom gallery
Na Evropou s Flying Revue. Seriál o tom, jak se v které evropské zemi létá. Létejte s námi!
» Všechny díly seriálu Nad Evropou s Flying Revue si můžete přečíst zde.

Jako i ve všech ostatních zemích, rovněž zde zásadně doporučujeme, abyste bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte podaný FPL, vždy komunikova­li s řízením letového provozu. V Polsku je pak všeobecně zažitým zvykem, že všichni piloti se po vzletu ve vzduchu hlásí informační službě FIS - komunikace probíhá standardně, poskytované služ­by jsou profesionální, řízení letového provozu zpravidla dobře spolupracuje, informuje o aktivovaných prostorech, pomůže vyhledat optimální trasu k prů­letu/obletění řízených prostorů velkých letišť, atd. Polští piloti také komunikují velmi živě během letu mezi sebou. Vzájemnou informovaností tak přispívají k bezpečnosti letu. Oceníte to především o víkendech za příznivého počasí, kdy může být letecký provoz ob­zvláště kolem letišť velmi hustý. Je proto třeba postupovat s opatrností a pečlivě plánovat trasu. 

Prostor třídy G je v Polsku výškově variabilní, je proto třeba dobrá příprava letu a pečlivé sledování polohy v prosto­ru. Výška se udává ve stopách (ft), tlak nad hladinou moře (QNH) v hPa. Zajímavou skutečností pro české piloty pak je to, že pokud máte ultra­lehké letadlo vybavené pro noční lety a příslušnou kvalifikaci, můžete na něm v Polsku v noci skutečně létat. 

Zoom gallery» Užitečná vám může být i on-line aplikace Trexee pro monitoring vašeho letadla za letu i v hangáru či na stojánce a také pro automatické přivolání pomoci v nouzové situaci.    

Podle polského AIPu není při letu mimo řízené oblasti nutné podávat VFR FPL. Letový plán je třeba, pokud letíte do CTR (řízená oblast), popřípadě skrz CTR prolétáte. Pak je nutno ho podat minimálně hodinu před startem. Pokud to není vysloveně třeba, doporučujeme zvláště pilotům ultralightů do CTR ne­vstupovat a na mezinárodních letištích nepřistávat. V současné době je v Pol­sku dostatečně hustá síť aeroklubových a soukromých letišť, přes které můžete svůj let naplánovat a kde je vše jedno­dušší a příjemnější. V zásadě je v pří­padě potřeby možné přistát i na vo­jenských letištích, je však třeba mít předchozí souhlas. Ten bychom ostatně měli mít i v případě přistání na soukro­mých plochách.

Pokud jde o přistávací poplatky, vybírají je i některá aeroklubová letiš­tě (výše se pohybuje mezi 30 až 50 zł), na malých letištích se v podstatě nevybí­rají nikde. Naopak velmi podstatně pak mohou vaši peněženku zatížit na říze­ných letištích. 

Pokud jde o palivo, je samozřej­mé, že při plánování letu musíme my­slet na to, kde je jaké palivo dostupné. Na mezinárodních a městských letištích je Avgas vždy dostupný, ale bývá zpra­vidla dražší. Méně často je na nich na­opak k mání automobilový benzin, pou­žívaný zpravidla pro motory ultralightů. Nedostatek tohoto paliva na letištích je způsoben přísnými předpisy, které sou­visejí s prodejem paliv v Polsku. Řada pilotů ultralehkých letadel řeší tento problém tak, že si objedná na určený čas příjezd taxi na letiště, jehož řidič po­třebné množství paliva přiveze v kany­strech. Tato pro nás poměrně nezvyklá metoda v Polsku funguje a zpravidla není neúnosně drahá. 

Vhodných cílů pro letecké výlety je v Polsku mnoho. Pokud se jedná o krát­ký výlet, nabízí se třeba letiště Rybnik, Gliwice, Katowice – Muchowiec, Biel­sko-Biala nebo Žar. Můžeme vyrazit dále na východ a obdivovat zámek v Ogrodzieniecu a v Čenstochové při­stát na příjemném letišti Rudniki. 

Letecká turistika

V případě delších výletů bychom určitě neměli opomenout oblast Mazur­ských jezer. Směle doporučit je možné letiště Wilamowo-Kętrzyn, patřící letec­kému nadšenci Staszkovi Tołwińskému. Stejně tak letiště Giżycko, kde vás při­jmou stejně srdečně a za malý poplatek nabídnou možnost hangárování letadla po dobu vašeho pobytu. Pak máte mož­nost si vypůjčit motorovou jachtu nebo plachetnici a obdivovat tento krásný kout Polska z hladiny jezer.

Při letech v tomto směru doporu­čujeme vyhnout se varšavskému říze­nému prostoru, kde vládne ve vzduchu velký provoz. Pokud chcete nebo po­třebujete navštívit Varšavu, můžeme doporučit přistání na letištích Konstan­cin-Jeziorna nebo Babice. 

A konečně je tady Baltské moře. Je krásné a rozhodně stojí za návštěvu. V pomoří se nachází velké množství soukromých letišť, které často nabíze­jí rovněž možnost přenocování nebo i delších pobytů. 

Na cestě na sever k po­břeží Baltu je pak nedaleko města Ostr­zeszow vyhlášené malé soukromé letiš­tě Majory, které patří panu Krzysztofu Wierzbińskému, vynikajícímu letecké­mu mechanikovi, jehož firma se speci­alizuje na údržbu a opravy ultralehkých letadel. Pokud budete pořebovat, jistě něj najdete pomocnou ruku. To vše je ale jen velmi malá část míst, která je možné v Polsku letecky navštívit. 

Naše zkušenosti s létáním do Polska jsou velmi dobré. Poskytované služby jsou profesionální, řízení letového provo­zu zpravidla výborně spolupracuje. Infor­muje o aktivovaných prostorech, pomůže vyhledat optimální trasu k průletu/oble­tění řízených prostorů velkých letišť, vel­mi přesné a kvalitní jsou informace o po­časí Většina polských UL pilotů má české průkazy i SLZ registrované v Čechách. I z tohoto důvodu jsou k českým pilotům velmi vstřícní. Poláci také pořádají výle­ty do pobaltských republik, kde je létání s ULL jednoduché a je možné se těchto letů zúčastnit. To vše společně se zažitým zvykem pilotů komunikovat a vzájemně se informovat dělá z Polska velmi dobrou destinaci i pro ty, kteří s mezinárodními lety VFR teprve začínají. 

Text: Janusz Moczulski a Jan Špaček

Foto: J. Moczulski/www.fotopres.pl, J. Pruša

logo_fr_transp.jpg Zoom gallerydepositphotos_1365019_original.jpg

 


 Aplikace pro piloty:


VFR Communication


Lety do zahraničí vám usnadní výuková aplikace letecké angličtiny VFR Communication. Na trhu podobnou nenajdete.

» Vstoupit do aplikace
» Ukázková kapitola
» 10 dní zdarma - pište
» Koupit aplikaci
» Vše o aplikaci

» Kupujete si přístup do aplikace, která je on-line.
» Nemusíte ji instalovat ani stahovat.
» Přístup můžete koupit i svým blízkým ve formě dárkového certifikátu.

English VFR Communication


Nyní i pro zahraniční piloty: English VFR Communication.

» Enter the english version
» 10 days free - write to us
» To buy the applicationTrexee – monitoring letadel
» Trexee sleduje, zaznamená a ve 3D zobrazí trasu vašeho letu
» má globální pokrytí, polohu zapisuje co 10 vteřin
» detekuje vstup do zakázaných oblastí
» vaši blízcí mohou sledovat váš let on-line
» v případě potřeby vyšle nouzový signál o vaší poloze
» monitoruje průběh letu dle požadavků leteckých škol a půjčoven
» hlídá vaše letadlo na letišti (záznam otřesů)
» podává přehled o servisu a opravách letadla
» umožňuje studijní využití záznamů
» Více o aplikaci Trexee zde.

Aplikaci Trexee
můžete zakoupit zde.


Další články k aplikaci
čtěte zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...

Čtěte v rubrice dále

  • Jak se létá... v Polsku
    Zyweická přehrada.
    Zyweická přehrada.

Stránkování

<1 2
 
 
Loading...

Čtěte v rubrice dále

  • Jak se létá... v Polsku
    Zyweická přehrada.
    Zyweická přehrada.

Stránkování

<1 2
 
 
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Speciály:

..
123

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 

          

SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 02.03.1969 se stalo...
02.03.1969
Pilot André Turcat provedl v Toulonu úspěšně první let francouzského prototypu (sn. 001) nadzvukového letounu Concorde.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »