Jak stát bezpečnostním kontrolorem na letišti

28.3.2016

Letiště Václava Havla Praha, jak zní celý oficiální název ruzyňského letiště. Letiště Václava Havla Praha, jak zní celý oficiální název ruzyňského letiště.
Letiště Václava Havla Praha, jak zní celý oficiální název ruzyňského letiště.
Co všechno neprošlo bezpečnostní kontrolou.Co všechno neprošlo bezpečnostní kontrolou.
Co všechno neprošlo bezpečnostní kontrolou.
Zácvik u rentgenového zařízení.Zácvik u rentgenového zařízení.
Zácvik u rentgenového zařízení.
Takto se nacvičuje kontrola cestujícíchTakto se nacvičuje kontrola cestujících
Takto se nacvičuje kontrola cestujících
Bezpečnostní inspektor Petr Kusý  ukazuje dlažební kostku, kterou si chtěl vášnivý turista odvézt z Prahy. Bezpečnostní inspektor Petr Kusý  ukazuje dlažební kostku, kterou si chtěl vášnivý turista odvézt z Prahy.
Bezpečnostní inspektor Petr Kusý ukazuje dlažební kostku, kterou si chtěl vášnivý turista odvézt z Prahy.
Pracoviště bezpečnostní kontroly na ruzyňském letišti.
Pracoviště bezpečnostní kontroly na ruzyňském letišti.
Pracoviště bezpečnostní kontroly na ruzyňském letišti.
Pracoviště bezpečnostní kontroly na ruzyňském letišti.

Seriál Profese na letišti - bezpečnostní kontrolor Ne všichni, kdo milují letadla, mohou nebo chtějí být piloty. K letadlům na dosah se ale mohou dostat i na mnoha jiných pracovních pozicích na letišti nebo v jeho blízkosti. Budeme vás s nimi seznamovat v seriálu o nich. Zahajujeme pozicí pracovníka letištní bezpečnostní kontroly čili letecké security.

Povel: "Rozpažte, nohy dejte od sebe," člověk neslyší zrovna rád. Stačí ale zapomenutá mince v kapse nebo náramek a bezpečnostní rám, jímž každý letecký cestující musí projít na cestě ke svému letu, se rozbliká a předá vás do rukou muže nebo ženy v uniformě letecké security.

Co si nesmíte vzít do letadla

- ostré a bodné předměty s čepelí/hrotem delším než 6 cm
- kapaliny, aerosoly a gely v nádobách nad 100 ml, které nejsou dětskou výživou či medikamenty a jsou přiváženy z domova nebo pořízeny mimo vyhrazený bezpečnostní prostor (SRA) letiště
- hračky a suvenýry imitující střelné zbraně a munici
- kempingové PB nádoby, tekutá i pevná paliva a podpalovače
- sportovní náčiní, baseballové pálky, samostříly, luky a kuše
- tzv. turbo zapalovače, tj. zapalovače s vyšší teplotou hoření
- prskavky a zábavná pyrotechnika (např. v souvislosti s Vánocemi a koncem roku)
- elektrické paralyzéry a obranné spreje

Jakkoli průchod bezpečnostní kontrolou nepatří k tomu nejpříjemnějšímu, co člověk při létání může zažít, jen málokdo se mu brání. I cestující se totiž drží letecké zásady číslo jedna: Počet startů se musí rovnat počtu přistání. A jedině bezpečnostní kontroly na letištích mohou zajistit, aby se na palubu letadla nedostal nikdo a nic, co by mohlo cestující, posádku i stroj ohrozit. 

Profese bezpečnostní kontroly v odvětví civilního letectví je mezinárodně regulovanou specializací, "podílející se na ochraně civilní letecké dopravy před protiprávními činy", řečeno úředním jazykem. Regulace letecké security vychází z mezinárodních úmluv, mezinárodních předpisů a legislativy Evropské Unie. Profilovat se začala se vznikem izraelsko-palestinského konfliktu v šedesátých letech minulého století. Únosy letadel a bombové atentáty nutně přinesly nezbytnost cestující v co největší možné míře před těmito riziky chránit. Zcela zásadní dopad na tuto součást letecké přepravy pak měl útok dopravími letadly na Světové obchodní centrum v New Yorku.

A jak to vypadá z druhé strany bezpečnostního rámu? Bezpečnostní pracovníci si musí vždy zachovat chladnou hlavu, aby správně vyhodnotili, koho mají před sebou, pokud se například na rámu rozezní alarm. Aby situaci ani nepodcenili, ani na druhou stranu cestujícího, který si zapomněl sundat pásek s kovovou přeskou, nevystavili přílišným obstrukcím.

Proto by se cestující při odbavení měli držet těchto doporučení: prostuduvat si dostupné informační materiály k plánovanému letu a kromě informací letecké společnosti se podívat na internetu i na podmínky provozovatelů a letišť, na něž jejich let míří. Většinou ale bude seznam zakázaných předmětů a látek obdobný, viz box Co si nesmíte vzít do letadla.

Po příjezdu na letiště je dobré sledovat informační materiály týkající se bezpečnostní kontroly, a v případě pochybností se ptát letištního personálu, ať již na check-in přepážkách v odletových halách nebo před vstupem na kontrolní stanoviště. V průběhu bezpečnostní kontroly pak je nezbytné dbát pokynů bezpečnostních pracovníků. 

Jak se stát pracovníkem letecké security


Terminál: Jak se stát pracovníkem bezpečnostní kontroly
I sami pracovníci bezpečnostní kontroly musí být prověřeni. Zájemci o tuto profesi proto musí úspěšně absolvovat ověření spolehlivosti podle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. Ověření provádí Úřad pro civilní letectví (ÚCL) a bez něj nelze získat ID opravňující ke vstupu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště.

Při ověřování se posuzuje bezúhonnost a důvěryhodnost žadatele. Za bezúhonného je považován ten zájemce, který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný ani nedbalostní (při výkonu práce v letectví) trestný čin. Důvěryhodným je pro ÚCL uchazeč tehdy, kdy u něj "nelze v souvislosti se vstupem do vyhrazeného bezpečnostního prostoru spatřovat specifické riziko".

Podmínky pro práci bezpečnostního kontrolora na letišti

- bezúhonnost
- důvěryhodnost
- dobrý zdravotní stav
- výborný barvocit
- prostorová představivost
- znalost angličtiny

Přečtěte si také rozhovor s bezpečnostním inspektorem Petrem Kusým.

Zájemci o pozici pracovníka bezpečnostní kontroly musí být v dobrém zdravotním stavu a mít duševní a fyzické schopnosti a dovednosti potřebné pro účinné plnění přidělených úkolů. Např. pro vyhodnocování rentgenových snímků je nezbytný dobrý barvocit a prostorová představivost, pro komunikaci s cestujícími je důležitá dobrá znalost anglického jazyka.

Co vás čeká dál

Po proškolení a seznámení s prostředím letiště a jeho bezpečnostními opatřeními vám mezi doklady přibude letištní identifikační průkaz. Ten vás opravňuje k pohybu v příslušných neveřejných prostorech letiště a umožňuje i vstup na příslušná pracoviště bezpečnostní kontroly.

Ani to ale není vše. Nástup do služby začíná pozvolna. Nejprve pomáháte cestujícím připravujícícm se na průchod kontrolou. Poté vás čeká dvoutýdenní plná odborná příprava. Během ní získáte teoretické poznatky a praktické dovednosti pro provádění detekčních kontrol osob, zavazadel, letecké pošty, letištních dodávek a palubních zásob apod. A samozřejmě se naučíte ovládat moderní detekční techniku jako jsou rentgenová zařízení, detektory kovů a bezpečnostní skenery. A také se musíte naučit udržet neveřejné informace za dveřmi učebny - jedná se o citlivé informace, které nejsou určené nepovolaným uším. 

Letištní bezpečnostní kontrola provádí:

- detekční kontroly cestujících a personálu,
- kontroly zavazadel, letištních a palubních dodávek
- kontroly vstupu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště
- asistenční služby

Na závěr odborné přípravy musíte úspěšně projít zkouškou, která se skládá z písemného testu a praktické části. Teprve doklad o úspěšném složení zkoušky vás opravňuje k samostatnému výkonu "detekčních kontrol v odvětví civilní letecké dopravy" a stáváte se plnohodnotným pracovníkem letecké security. Při ostrém nástupu do služby máte první týdny k ruce provozního instruktora, který vás provede všemi nástrahami téhle práce a pomůže vám osvojit si potřebné návyky a dovednosti. Pak už je to na vás, jen musíte v pravidelných intervalech svoji kvalifikaci potvrzovat průběžným výcvikem a opakováním patřičných zkoušek. 

Průběžný výcvik zahrnuje např. trénink rozpoznávání rentgenových snímků pomocí počítačových simulací, provozní výcvik zaměřený na aktuální problematiku a aktualizaci odborné přípravy. Získanou kvalifikaci můžete uplatnit i jinde, než jen na Letišti Václava Havla Praha. V Česku i v rámci Evropské Unie. 

Pracuje se ve směnném provozu s režimem krátkého a dlouhého týdne. Denní i noční směny jsou obvykle 12ti hodinové s dvěma přestávkami na jídlo a oddech. Pracovníci plní na různých pozicích stanovené úkoly, např. někteří kontrolují osoby a jiní zavazadla, a pravidelně se mezi těmito pozicemi střídají.

Kariérní růst

Pracovník bezpečnostní kontroly nastupuje k zaměstnavateli na pracovní pozici jako tzv. čekatel.  V této pozici absolvuje zmíněné odborné přípravy a zácvik, seznamuje se s praktickým provozem a svěřenými činnostmi a celkově zvyšuje svoji odbornou úroveň. Po uplynutí 6 měsíců od nástupu má možnost složit postupovou zkoušku a získat vyšší zařazení tzv. juniora. Na této pozici dále rozšiřuje své teoretické znalosti, praktické zkušenosti a návyky, přičemž po dalších 18 měsících má možnost složit postupovou zkoušku a stát se tzv. seniorem. Jako bezpečnostní pracovník – senior již disponuje plnou pracovní zkušeností a v případě nepřítomnosti přímého nadřízeného může být pověřen jeho zastupováním.

Kromě se můžete ucházet se o zařazení do některé ze specializací. Jedná se např. o specializace: operátor 3D rentgenů, operátor detektorů výbušnin či specialista kontroly leteckého nákladu. Současně má pracovník možnost účastnit se vypisovaných výběrových řízení, např. na operátory dispečinku, vedoucí skupin apod.

-fr-

Zdroj, foto a video: Český aeroholding

logo_fr_pod_clanky_sede.jpg

Sledujte s námi. Expedice Karibik 2016: Zoom gallery

Flying Revue > Články > Letecká doprava > Jak stát bezpečnostním kontrolorem na letišti
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Speciály:

..
123

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 


SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 24.06.1934 se stalo...
24.06.1934
První let létajícího člunu Supermarine Stranraer.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »