MUDr. Jiří Ševčík

13.12.2016

Letecký lékař s rozšířeným oprávněním (AME-R), AeMC – Ústav leteckého zdravotnictví Praha.


 

foto_pas.jpg

Lékařského vzdělání dosáhl na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 1996. V roce 1999 získal specializaci v oboru Všeobecné praktické lékařství. Pracoval v armádě ČR, mimo jiné jako šéf zdravotního střediska na letecké základně. Zabývá se prevencí, léčbou i posuzováním zdravotní způsobilosti k povolání, včetně leteckých profesí.

Od roku 2015 pracuje v Ústavu leteckého zdravotnictví. Absolvoval základní i nástavbové školení v leteckém lékařství, získal pověření leteckého lékaře s rozšířeným oprávněním. Jako člen AeMC vyšetřuje a posuzuje zdravotní způsobilost leteckého personálu, včetně vstupních prohlídek zdravotní způsobilosti 1. třídy a ŘLP.

Podílí se na pedagogické činnosti Ústavu leteckého zdravotnictví, na zavádění moderních postupů, umožňující včasnou diagnostiku a adekvátní léčbu prodlužující zdravotní způsobilost. Spoluautor připravované rubriky Kondice a zdraví webu FlyingRevue.cz. 

 

  

MUDr. Jiří Ševčík

foto_pas.jpg

AeMC - Institute of Aviation Medicine, Prague, AME with extended privileges (AME-R)

Medical education obtained at the Medical Faculty of the Charles University in Hradec Kralove in 1996. In 1999, he obtained specialization in general practice. He has been working in the Czech Armed Forces also as the head of the air force base medical center. He deals with prevention, treatment and assessment of medical fitness necessary for the occupation, aeronautical professions including.

Since 2015, he has been working in the Institute of Aviation Medicine. He graduated from basic and further training in aviation medicine, obtained the credentials for an AME. He works as a member of AeMCs where he investigates and assesses the medical fitness of the aviation personnel, including medical entrance examinations Class 1 and ATC.

He participates in educational activities of the Institute of Aviation Medicine, introduces modern techniques that enable early diagnosis and adequate treatment to prolong medical fitness. 

 

 

Flying Revue > Flying Revue > Spolupracovníci FR > MUDr. Jiří Ševčík
.

Exkurze Blaník:


Prodlouženo

FR 3/2019: Už máte?

Novinka: Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi

Exkurze s FR:

Databáze letišť 2019:


» Klasická dtb  » Kompl. dtb  » EN edition

Učebnice pilota 2019:

Aplikace VFR Comm.:


           Kapitola zdarma - test it! »

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Kalendárium:

Dne 23.05.1848 se stalo...
23.05.1848
V německém Anklamu v Předním Pomořansku se narodil přední průkopník letectví Otto Lilienthal.
zavřít

Představujeme:


                 » Letiště Plzeň-Letkov (LKPL) 

Předplatné:

..
12345

Knihy FR:

..
123

Inzerce: 

..
12345

Letecká videa FR:

Legendy čs. letectví:

Práce v letectví:

Inzerce

Reklama

Naši partneři:

..
12345