Ing. Jiří Žežula

Přední český odborník na leteckou dopravu, autor sekce Letadla a Letečtí dopravci FR. Podílí se také na přípravě Rádce leteckého cestujícího.


 

engfl.png

žežula_(2).jpgPo absolvování letadlové techniky na ČVUT nastoupil v roce 1993 k ČSA. Zde se vypracoval na klíčovou pozici ředitele útvaru zabývajícího se vytvářením a udržováním sítě pravidelných leteckých linek a sestavováním letových řádů, s přechodnou odpovědností i za cenotvorbu, revenue management, rezervační systémy nebo spolupráci s jinými dopravci.

Kontakt pro média

E-mail: info@flying-revue.cz
Tel.: +420 727 900 259

Za svůj největší úspěch považuje nastavení letového řádu a všech navazujících postupů k tomu, aby se z pražského letiště stal obchodně i provozně fungující přestupní bod (hub) pro cestující zejména mezi západní a východní Evropou, což následně umožnilo rozvinout síť linek ČSA do velikosti dostatečné pro přijetí a úspěšnou integraci Českých aerolinií do globální aliance SkyTeam v roce 2001 v pozici plnoprávného člena.

Po dochodu z ČSA pomáhal v začínající letecké společnosti Czech Connect Airlines vybudovat na zelené louce vše potřebné k provozu mezinárodní pravidelné letecké přepravy (převážně mezi českými regiony a Ruskem), poté působil jako krizový manažer v rámci pokusu o záchranu ostravské regionální společnosti Job Air - Central Connect Airlines.

lll.jpg

 

 


 


Jiří Žežula

One of the leading Czech experts on air transport.

žežula_(2).jpg

imgres.pngAfter graduating at Czech Technical University in Prague, he joined Czech Airlines in 1993, where he had step by step reached the position of director of the department focused on development and maintaining of the network of regular routes and creation of flight schedules, with additional responibilities for pricing & revenue management, reservating systems as well as commercial cooperation with other airlines.

As his greatest achievement he considers adjustment of the flight schedule and all the related processes to create commercially and operationally functional system of flight connections (mainly between Western and Eastern Europe) in Prague, supporting development of route network strong enough to enable Czech Airlines to enter Sky Team global airline alliance as a full-fledged member in 2001. 

After leaving CSA he helped in start-up carrier Czech Connect Airlines to build almost on the green field everything needed to operate international scheduled air transport (mainly between the Czech regions and Russia), then he worked as a crisis manager in the attempt to rescue the Ostrava-based regional company Job Air-Central Connect Airlines.

 

 

Flying Revue > Flying Revue > Spolupracovníci FR > Ing. Jiří Žežula
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Speciály:

..
123

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 


SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 17.06.1955 se stalo...
17.06.1955
První let sovětského dopravního letounu Tupolev Tu-104.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »