Oficiální výstup ČsSL z pražské protestní akce

20.2.2023

Vážení letečtí i neletečtí přátelé.

Dne 11.2.2023 byla uskutečněna další protestní akce ve prospěch zachování letiště Plzeň – Líně vssl.jpg provozuschopném stavu. Nebudu se dotýkat svědomí těch, kteří měli možnost tuto aktivitu podpořit svojí přítomností, ale našli si důvod, aby se nedostavili. Je to každého svobodná volba. Vývoj této kauzy se rychlým tempem dostává do fáze buď – anebo. Dnes je již jisté, že situace tohoto letiště se stávám precedentem, jak mohou skončit i některá další letiště podobného významu v ČR. Proto předkládám stručný přehled dosavadních událostí a předpoklad jejich dalšího vývoje.

img_3597.jpg

Vývoj událostí

ve věci LKLN, které jsou v kompetenci ČsSL,

resp. jsou vedením svazu monitorovány:

➔    Na přelomu roků 2021/2022 nová vláda přestává akceptovat Memorandum bývalé vlády s firmou ČEZ o využití prostorů v Ústeckém a Karlovarském kraji k obdobnému záměru; na jaře 2022 je poprvé přistoupeno k záměru likvidace LKLN (Plzeň - Líně)

➔    Červenec 2022 ... je navázán první kontakt představitelů iniciativy Zachraňme letiště Líně s vedením ČsSL (Český svaz letectví)… dochází k dohodě o společném postupu těchto dvou subjektů při záchraně LKLN

➔    Na začátku října jsou zahájeny činnosti k přípravě  První protestní akce na LKLN na den 15.11.2022; dotčená ministerstva jsou vyzvána ke komunikaci. Po jejím skončení je stanoven termín na další akci tohoto druhu

banner_300x100_predplatne_fr_2020.jpg

➔    Na začátku prosince 2023 firma VW oznamuje odklad rozhodnutí o umístění Gigafactory v ČR

➔    10.12.2022 … Druhá protestní akce v Plzni – nám. TGM; akce s menší počtem lidí, ale nemenší významem; dotazy novinářů, proč děláme akci, když VW ohlásil odklad … naše odpověď – jedná jen o pouhé získání času pro vládu; předpoklad se aktuálně v plné míře potvrzuje

➔    22.12.2022 … vedením ČsSL zaslán podnět na Úřad vlády ČR, aby představitelé předmětných resortů (MPO a MO) začali se svazem komunikovat, přičemž dne 23.12.2022  Úřad vlády ČR potvrzuje jeho přijetí

➔    V období závěru roku 2022, měsíce ledna a začátku února roku  2023 probíhá několik přesvědčovacích porad v regionu ze strany zmocněnců vlády, při nichž je patrná eminentní snaha o tzv. správné motivování představitelů dotčených obcí poblíž letiště. Rovněž byly na LKLN zahájeny geologické práce formou průzkumných sondážních vrtů

➔    23.1.2023 … Úřad vlády ČR nereagoval ve třicetidenní lhůtě na podnět ČsSL. Proto vedení svazu dne 25.1.2023 posílá dopis předsedy svazu premiérovi ČR, Petrovi Fialovi, cílem pozvat jej na akci 11.2.2023.

➔    Na začátku února vláda schvaluje novelizované rozhodnutí o likvidaci LKLN a zároveň připravuje Memorandum s koncernem VW, které tento subjekt k ničemu do budoucna nezavazuje

➔    4.2.2023 … Bylo organizováno Otevírání hangárů na LKLN, jako další forma protestu  s nebývalou účastí veřejnosti;

banner_knizni_edice_640x200_2.jpg

➔    6.2.2023 … Vedení kraje se od začátku roku 2023 snaží v nezvykle zrychleném režimu revidovat nosný dokument … Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve prospěch likvidace LKLN, což se podařilo právě 6.2.2023. Pro zahájení celého procesu hlasovalo 28 z 38 přítomných zastupitelů, proti bylo pět, mimo jiné i plzeňský primátor Roman Zarzycký, přičemž  ostatní jeho kolegové z hnutí ANO vyjádřili souhlasné stanovisko. Je na místě ptát se, co je to za nejapný žert? 

➔    11.2.2023 … Třetí protestní akce v Praze na LKPR (letiště Praha Ruzyně) … Málo významná účast. Poučením je výrazně zkvalitnit propagaci akcí. Výstupem z této akce je:  

(1)            celková videodokumentace projevů v rámci akce, vytvořená informačním kanálem „Inovace republiky“, která je dále šířena

(2)            zaslání  Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Datovým spojením na Úřad vlády ČR; požadujeme zveřejnění kompletní zprávy CzechInvest,      která analyzuje doporučené lokality pro stavbu Gigafactory; požadujeme zveřejnění struktury celkových nákladů ČR na demolici LKLN; požadujeme zveřejnění struktury celkových nákladů ČR na vytvoření úplné infrastruktury pro zvažovanou výstavbu průmyslového komplexu na místě LKLN; požadujeme zveřejnění dalších neméně významných souvislostí, které budou v žádosti uvedeny.

(3)            zveřejnění souboru pádných důvodů pro zachování provozuschopnosti letiště

➔    V březnu, po inauguraci, ČsSL písemně oficiálně osloví nového prezidenta ČR Petra Pavla s konkrétním dotazem, zda dodrží svoje slova, která před druhým kolem prezidentských voleb na portále Novinky.cz (zdokumentováno) veřejně pronesl společně s protikandidátem Andrejem Babišem na adresu záměru likvidace LKLN. A. Babiš tento záměr považuje za „podvod“, P. Pavel jej považuje za „riziko“. Obě tyto definice ČsSL akceptuje a už od začátku svého angažmá ve věci LKLN  s obsahem těchto pojmů operuje

➔    Předběžně dne 15.4.2023 … přibližně měsíc poté, kdy bude osloven prezident, aby jako vrchní velitel ozbrojených sil ČR zaujal jednoznačné stanovisko ve věci LKLN, je plánována další velká protestní akce na LKLN s vytvořením časových, organizačních a prostorových podmínek pro přílet aviatiků z celé ČR. V průběhu příštích 2 měsíců bude pokračovat monitoring vývoje situace a realizace rozhovorů s využitím různých druhů médií.

➔    I nadále průběžně pokračuje veřejná podpora letiště v podobě elektronické petice.

 

Dne 16.2.2023                                                   

předseda ČsSL

Vašek Václav

banner_fr_300x300_videobanka_cz_fin.jpg

Flying Revue > ČsSL > Oficiální výstup ČsSL z pražské protestní akce
.

         Máme pro vás »

FR 5/2023: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

Speciály:

..
12

Hodinářství Bechyně:

Hodinářství Bechyně 

Hledáte práci u letadel?

               Direct Fly

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Kalendárium:

Dne 03.10.1967 se stalo...
03.10.1967
Zkušební pilot William J. Knight ustanovil s raketoplánem North American X-15 nový rychlostní rekord (Mach 6,72 - 7,297 km/h). Jednalo se o nejvyšší rychlost dosaženou tímto strojem.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »