Výzva...

30.1.2023 ...všem, kdo se jakkoli zabýváte letectvím a všem lidem uvažujícím selským rozumem ve věci bezprecedentní snahy vlády ČR o likvidaci letiště Plzeň – Líně

Přátelé, kamarádi,

ssl.jpgtoto je aktualizovaná verze předvánoční Výzvy na další naši protestní akci. Celá kauza zamýšlené
likvidace LKLN v průběhu prvního měsíce roku 2023, ve stínu veškerých předvolebních a volebních emocí, doznává vcelku předpokládaný vývoj, který potvrzuje náš podzimním přístup … monitoruj a buď ve střehu. Už dvakrát (15.11. a 10.12.2022) jsme se sešli v solidním počtu, ale hlavně s veřejnou prezentací důležitých argumentů od všech zúčastněných odborníků z oblasti bezpečnosti, ekonomiky a práva, abychom dali vládě ČR  jasně najevo, že nemá ani náznak morální i formální kompetence likvidovat  to, co nevybudovala. Už dvakrát jsme dali jejím odpovědným členům v dotčených rezortech šanci, aby s vedením Českého svazu letectví jednali jako se slušnými lidmi. Přestože obě akce sledovalo značné penzum masmédií, už dvakrát se ukázalo, že z Plzně do Prahy prostě není slyšet. Budiž, může to tak být.

LKLN, foto: Pavel Vanka
LKLN, foto: Pavel Vanka

banner_300x100_predplatne_fr_2020.jpg

Proto tentokrát vytvoříme lepší akustické podmínky. Z okrajové části do centra české metropole už snad konečně slyšet bude. A kdyby přece jenom i nadále slyšet nebylo, předvánoční výzvu jsme zaslali přímo datovým spojením i na Úřad vlády ČR, kde jeho přijetí bylo potvrzeno dne 23.12.2022 v 07.53 hod., pod ID: 1120920844, ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona Sb., v platném znění. Dnem 23.1.2023 lze konstatovat, že Úřad vlády nekoná podle §42 správního řádu, protože na písemnou výzvu ve formě podnětu v zákonné lhůtě nereagoval. Proto vedení Českého svazu letectví dne 25.1.2023 zaslalo pozvánku na protestní akci přímo premiérovi České republiky na jeho adresu ODS a na jeho adresu do PSP ČR, aby věrohodně vysvětlil:

proč Úřad vlády nekoná v souladu se zákonnými normami ČR (viz výše) a...

proč vláda zamýšlí ve prospěch cizí soukromé firmy likvidovat objekt, který je důležitý pro obranyschopnost státu.

banner_knizni_edice_640x200_2.jpg

Sejdeme se:

v sobotu, dne 11.2.2023 v 11.00 hod. v Praze, na letišti Ruzyně, u Terminálu 4, proti budově Úřadu pro civilní letectví, před Památníkem letcům, kteří se v srpnu 1945 vrátili z Albionu do osvobozeného Československa.

Dostavte se opět v co největším množství, ať společně s dalšími uznávanými odborníky dáme našim předchůdcům, kteří neváhali nasadit svoje životy za svobodu Československa, jednoznačné poselství o tom, jak nezodpovědně současná vládnoucí garnitura přistupuje k obranyschopnosti Českého státu, když, mimo jiné, chce v rozporu s veškerou logikou smést z povrchu zemského další využitelné, zodolněné letiště, které nikomu a ničemu nepřekáží a pro budoucí obranu národa je navýsost potřebné.

Pokud se ukáže nezbytná nutnost, Výzva bude znovu aktualizována. Proto sledujte i nadále obvyklé informační kanály, ale také veškeré informace aktivně předávejte svou vlastní kontaktní databází:

 

www.cssl.cz                                                                              

www.flying-revue.cz

www.inovacerepubliky.cz

S úctou předseda ČsSL

Václav Vašek

Flying Revue > ČsSL > Výzva...
.

         Máme pro vás »

FR 5/2023: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

Speciály:

..
12

Hodinářství Bechyně:

Hodinářství Bechyně 

Hledáte práci u letadel?

               Direct Fly

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Kalendárium:

Dne 27.09.1908 se stalo...
27.09.1908
Madam Therese Peltier provedla z letiště v Turínu let o délce 200 m. Tento let je neoficiálně pokládán za první sólo let provedený ženou.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »