Přiblížení NDB – 2. část

16.12.2014

Přiblížení NDB – 2. část
Přiblížení NDB – 2. část
Přiblížení NDB – 2. část

Každý pilot, který hodlá získat kvalifikaci letů podle přístrojů, se setkává v prvních lekcích praktického výcviku s přiblížením na přistání pomocí nesměrových radiomajáků NDB (Non-Directional Beacon). Ač je tento druh přiblížení již mnoho let překonán novými způsoby přivedení letadla na přistání, patří stále k základním pilotním dovednostem každého dopravního pilota.

V minulém čísle našeho časopisu jsme se věnovali spíše teoretické přípravě, dnes se přesuneme do kokpitu letadla a budeme vyhodnocovat jeho polohu pomocí ručiček na palubním přístroji.Jakmile se letadlo nachází v úseku středního přiblížení, uvede jej pilot do horizontálního letu a pokračuje do bodu FAF. Mezitím snižuje rychlost a vysouvá mechanizaci. Primárním palubním přístrojem, který umožňuje pilotovi přesně udržovat směr přiblížení, je radiokompas vybavený dvěma ručičkami, silnou a slabou. Ke každé ručičce je přes palubní přijímač veden signál od jednoho nesměrového radiomajáku NDB. Šipka ručičky na palubním přístroji směřuje vždy k pozemní radiostanici. To znamená, že pokud provádíme cílový let na radiomaják a nefouká vítr, směřuje ručička k radiomajáku a její směr je totožný s podélnou osou letadla. Pokud fouká vítr například zleva, poloha ručičky vůči radiomajáku se nezmění, letadlo však musíme vychýlit proti působení větru o úhel, který bude odpovídat snosu větru. Řekněme, že pro pohyb silné ručičky (ručička č. 2) naladíme na palubě kmitočet NDB na 1. km a pro indikaci slabé ručičky (ručička č. 1) naladíme kmitočet NDB na 7. km. Také si zadejme směr přiblížení, který bude totožný s prodlouženou osou dráhy, a sice 360°. Pokud se letadlo bude nacházet v úseku středního přiblížení a bude přesně na trati, budou obě ručičky směřovat ke svému radiomajáku, šipkami na sobě, budou v zákrytu a obě budou ukazovat směr 360° na radiokompasu. Tuto situaci znázorňuje obrázek č. 1.

Obecně platí, že pokud bude letadlo přesně na trati, tedy na spojnici obou majáků, ať už před nimi nebo mezi nimi, budou vždy obě ručičky v zákrytu, ať je jakkoli vychýlena podélná osa letadla. A na druhé straně, nebude-li letadlo přesně na trati, budou tyto ručičky mezi sebou svírat nějaký úhel. Obrázek č. 1 znázorňuje situaci, kdy se letadlo nachází mezi radiomajáky a přesně na trati a nepůsobí žádný vítr. Silná ručička směřuje k radiomajáku na 1. km a ukazuje magnetický kurz a zároveň trať letu 360°. Slabá ručička je v zákrytu se silnou, ale je obrácena o 180°, neboť směřuje k radiomajáku na 7. km a šipka ukazuje kurz 180°.

.
 

FR 4/2019: Už brzy!

Letecká angličtina:


            » Vše o VFR Communication »

CIDNA 2019: Už brzy!

Novinka: Trexee


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi

Exkurze s FR:

Databáze letišť 2019:


» Klasická dtb  » Kompl. dtb  » EN edition

Učebnice pilota 2019:

Aplikace VFR Comm.:


           Kapitola zdarma - test it! »

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Kalendárium:

Dne 20.06.1937 se stalo...
20.06.1937
Tříčlenné posádce hrdiny SSSR Valerije Čkalova se jako první podařilo přeletět z Moskvy přes severní pól do USA. K letu použila letoun ANT-25 z kanceláře Andreje Tuploveva, zkonstruovaný ovšem Pavlem Suchojem.
zavřít

Představujeme:


                 » Letiště Jičín (LKJC) 

Předplatné:

..
12345

Knihy FR:

..
123

Inzerce: 

..
12345

Letecká videa FR:

Legendy čs. letectví:

Práce v letectví:

Inzerce

Reklama

Naši partneři:

..
12345