Cenu za mimořádné zásluhy v letectví letos získali Petr Jirmus, Radomír Orlita, ŘLP ČR a Žilinská univerzita

6.9.2019

Ocenění v letectví      Petr Jirmus a Radomír Orlita jako jednotlivci, Řízení letového provozu a Letecké výcvikové a vzdělávacie centrum Žilinské univerzity jako instituce se stali držiteli nové Ceny za mimořádné zásluhy v letectví.

Po úspěšném zorganizování ankety 100 leteckých osobností století, která se uskutečnila jako součást oslav sta let československého letectví, se pracovníci firmy Aeroteam Vsetín rozhodli pokračovat i nadále v oceňování osobností, firem a institucí, které se mimořádně zasloužily o rozvoj letectví v České i Slovenské republice. Proto Aeroteam Vsetín nyní vyhlásil cenu "Za mimořádné zásluhy o rozvoj letectví a kosmonautiky". 

Takto vypadá cena pro nositele ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Zdroj: AeroteamZoom gallery
Takto vypadá cena pro nositele ocenění Za mimořádné zásluhy v letectví pro rok 2019. Zdroj: Aeroteam

Prvními nositeli tohoto nového ocenění jsou Dvojnásobný mistr světa v letecké akrobacii Petr Jirmus, letecký akrobat a pedagog Radomír Orlita, Podnik řízení letového provozu a Letecké výcvikové a vzdělávacie centrum Žilinské univerzity (více viz níže).

"Ocenění těmto osobnostem budeme předávat postupně, nejčastěji v místě bydliště oceněného nebo v sídle společnosti. První, komu po mém soudu designově velmi vydařenou cenu předáme, bude Radek Orlita," uvádí duše projektu Vítězslav Klímek z Aeroteamu s tím, že cenu Ing. Orlitovi předá už tento v pátek 6. září 2019 v prostorách Leteckého muzea v Košicích. 

"Koncem září pak plánujeme přivézt do Žiliny cenu tamní univerzitě, v říjnu pak v prostorách Blaník Aircraft CZ v Praze Letňanech předáme ocenění Petru Jirmusovi a konečně koncem listopadu v sídle v Jenči převezme ocenění Podnik řízení letového provozu.

Kritériem pro udělení ocenění jsou mimořádné výsledky v daném kalendářním roce nebo dlouholetá záslužná práce v oboru letectví a kosmonautiky a musí se jednat o žijící osobu nebo aktivní firmu, případně institucí.

Oceněné osobnosti:

Ing. Petr Jirmus

Dvojnásobný mistr světa v letecké akrobacii 1984 a 1986 a mistr Evropy v letech 1983 a 1986. Čtyřnásobný mistr Československé republiky byl v roce 1985 vyhlášen nejlepším sportovcem roku. Po skončení sportovní činnosti pracoval v PZO Omnipol a později se stal pilotem vládní letky, která přepravovala vládní činitele. V současné době létá jako kapitán u letecké společnosti Travel service.

plk. v.v. Ing. Radomír Orlita Csc.

Dlouholetý pedagog Vyššího leteckého učiliště (později Vysoká letecká škola SNP) v Košicích, vyučoval především aerodynamiku a mechaniku letu. Jako sportovní pilot byl členem reprezentačního družstva v letecké akrobacii a zúčastnil se mnoha soutěží včetně mistrovství světa v letecké akrobacii v Anglii. Po skončení aktivní sportovní činnosti se stal trenérem reprezentačního družstva v letecké akrobacii, předsedou trenérské rady a mezinárodním rozhodčím. V současné době působí v leteckém muzeu v Košicích a publikuje odborné články.

Řízení letového provozu České republiky, s.p.

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky, s.p., dlouhodobě zajišťuje vysoce profesionální služby v oblasti řízení letového provozu nad územím České republiky. Je členem mnoha mezinárodních organizací, které se zabývají řízením a bezpečností leteckého provozu. Zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci ICAO. I přes nařízené snížení cen za poskytování služeb řízení letového provozu dosahuje tato organizace výborné hospodářské výsledky. Mimo svou hlavní činnost provozuje také Leteckou školu Řízení letového provozu a kromě vlastních kádrů školí také odborníky pro zahraniční provozovatele.

Žilinská univerzita v Žilině, katedra leteckej dopravy, letecké výcvikové a vzdělávacie centrum

Letecké výcvikové a vzdělávací centrum je součástí Žilinské univerzity v Žilině. Tato univerzita vznikla již v roce 1953 oddělením od ČVUT v Praze a do Žiliny byla přemístěna v roce 1959. Letecký výcvik byl zahájen roce 1962. Letecké výcvikové a vzdělávací centrum v současné době provádí teoretický i praktický výcvik pilotů, řídících  letového provozu, výcvik pro obsluhu pozemní techniky i rekvalifikační kurzy pro jiné druhy letecké činnost. Za dobu trvání Leteckého výcvikového a vzdělávacího centra byli vyškoleny stovky obchodních pilotů. Za tuto činnost jim právem náleží ocenění. 

Status Ceny za mimořádné zásluhy

V zájmu objektivity při udílení výše uvedené ceny je jmenována rada složená ze zástupců pro jednotlivé letecké kategorie. Ti mají právo vyjádřit se k jednotlivým návrhům na udělení ceny, navrhovat vlastní kandidáty na udělení ceny a posuzovat návrhy, které rada obdrží.

Členové rady pro jednotlivé kategorie:

  • Kosmonautika - plk. gšt. v.v. Ing Bella Ivan - kosmonaut
  • Vojenské letectví SR - plk. gšt. v.v. Ing. Takacs Josef, PhD- prezident SLZ
  • Vojenské letectví ČR - generál major v.v. Ing. Kubala Jiří - člen výboru ČsSL
  • Dopravní letectví - Kvapil Miloš - bývalý dopravní pilot a ředitel výcvik. střediska
  • Sportovní letectví - Ing. Jirmus Petr - dvojnásobný mistr světa v akrobacii
  • Letecká historie - Ing. Handlík Vladimír - ředitel Let.muzea Mladá Boleslav
  • Letecká výroba - Ing. Václav Křížek - ředitel fy. Blaník CZ s.r.o.
  • Zkušební piloti - Sklenář Stanislav - šéfpilot Aircaft Industries, a.s.
  • Školství a výzkum - Ing. Peter Blaško - ředitel LVVC Žilinská univerzita, Žilina
  • Žurnalistika - Beran Michal - šéfredaktor časopisu Flying revue

Vyhlašovatelem "Ceny za mimořádné zásluhy v oblasti letectví a kosmonautiky" je firma AEROTEAM Vsetín ve spolupráci s výše uvedenými členy rady pro jednotlivé kategorie. Výběr kandidátů z řad jednotlivců i právnických osob je plně v kompetenci firmy AEROTEAM, spol. s r.o. a členů rady. Nepodléhá schválení dalších orgánů ani institucí. Návrh na ocenění může dále podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba a rada rozhodne o tom, zda bude akceptován. V případě, že v průběhu roku dosáhne jednotlivec, instituce nebo firma mimořádného úspěchu, je možno toto zohlednit a vyhlásit pátého oceněného.

Generálním partnerem pro rok 2019 je ZLIN AIRCRAFT, a.s., Otrokovice, výrobce sportovních letadel řady ZLIN. Mediálními partnery jsou Flying Revue a Magnet Press.

-fr

logo_fr_transp.jpg

final_cena_2.jpg

Flying Revue > Zprávy > Všechny články > Cenu za mimořádné zásluhy v letectví letos získali Petr Jirmus, Radomír Orlita, ŘLP ČR a Žilinská univerzita
.

         Máme pro vás »

FR 1/2021: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

SPECIÁL B Meteo!

Praktická letecká Meteorogie pro piloty »

Dotisk knihy Svět z nebe:

Svět z nebe »

Letecký cestopis pro vás:

První český letecký cestopis » 

Pojišťovna Ergo:

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

 

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


             Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Tracker NUTS


    » Další rozměr létání i pomoc v nouzi
 

Kalendárium:

Dne 23.01.1909 se stalo...
23.01.1909
První vzlet Bleriotu XI, jedné z nejúspěšnějších pionýrských leteckých konstrukcí a stroje, který pokořil jako první kanál La Manche.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456