Nákup letenek je věda. Na stejné lince můžete ušetřit nebo prodělat tisíce korun

11.10.2017

Chytré létání 14  V prehistorii dopravního letectví se letenky prodávaly pouze v kancelářích leteckých společností. Propagace služeb leteckých dopravců byla přátelsky decentní a obvykle zdůrazňovala atraktivitu vzdálených míst a rychlost letecké přepravy. Ceny byly u všech dopravců prakticky stejné a všechny velmi vysoké, konkurence mezi společnostmi byla poměrně přátelská a nízkonákladoví dopravci ani internet neexistovali. 

Ilustrace pro knihu Chytré létání namaloval Vladimír Jiránek. Zoom gallery
Ilustrace pro knihu Chytré létání namaloval Vladimír Jiránek.

 

Agentury 

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

Letecké společnosti začaly postupně svěřovat prodeje agenturám, z nichž ne všechny se chovaly profesionálně. Logicky nastávaly problémy – opožděné platby za letenky, ztráty letenek, krádeže letenek nebo zpronevěry. Mezinárodní sdružení leteckých dopravců IATA zavedlo tedy po 2. světové válce systém certifikace agentur k prodeji letenek.

Jakmile některá agentura chtěla prodávat letenky na společnosti, které byly členy IATA, musela (a musí i dnes) splňovat přísné podmínky v oblasti finanční stability, profesionality zaměstnanců, vybavení či kvality kanceláře. IATA také systematicky sleduje chování jednotlivých agentur. Jakmile se objeví s nějakou agenturou problémy, okamžitě o nich informuje všechny letecké společnosti, které se pak mohou rozhodnout, jaké kroky podniknou.

Jak chytře létat?
”Flying

Přečtěte si také další díly seriálu Chytré létání.
Dočtete se v nich například o tom, jak vůbec funguje letecká linka nebo systém řízení letového provozu či jak je možné, že letadlo vlastně vůbec dokáže vzletět.

Prodej letenek přes agentury se rozvíjel natolik rychle, že v osmdesátých letech se prodávalo kolem 90 % letenek prostřednictvím agentur, které dostávaly obvykle 9 % provize. Dnes je tržní podíl agentur na prodeji letenek mezi 50–80 % a liší se podle podmínek v jednotlivých zemích. Zbylý objem prodejů realizují letecké společnosti přímo přes své internetové portály nebo ve svých vlastních kancelářích. 

K zajištění míst na jednotlivých linkách leteckých společností musely agentury dříve telefonovat do rezervačních kanceláří leteckých dopravců. S rozvojem informačních technologií v 80. letech vznikly ale globální distribuční systémy, s jejichž pomocí se prodávají letenky asi 600–800 hlavních leteckých společností. Cestovní agentury na českém trhu využívají všechny tři současné hlavní světové distribuční systémy – Galileo, Sabre, Amadeus. 

Současně se začalo ukazovat, že prodej, fakturace i sledování plateb se při spolupráci jednotlivých agentur s jednotlivými leteckými společnostmi staly velmi zatěžující a pracnou záležitostí. IATA proto začala na jednotlivých trzích zavádět pod názvem Billing and Settlement Plan (BSP) národní zúčtovací střediska pro prodej letenek. BSP je systém, v jehož rámci jsou agenturami používány neutrální letenky (dříve papírové, nyní elektronické) pro prodej na linky kterékoli letecké společnosti. Zároveň jsou tyto agentury zatěžovány za prodej letenek na všechny letecké společnosti v jedné zemi (ČR) najednou. Platební morálka prodejních agentur je velmi, velmi pečlivě sledována. BSP pak finanční prostředky okamžitě převádí jednotlivým leteckým společnostem, kterým tak odpadá nutnost účtovat, fakturovat a sledovat platby za jejich prodej u každé agentury. 


Jak to funguje

Prodej letenky přes agenturu vypadá zhruba následovně:     

 • Vy agentuře zadáte, kam a kdy chcete letět a požádáte o nabídku možností.
 • Agentura najde možná spojení ve svém globálním distribučním systému.
 • Vy si vyberete a agentura vám sdělí časový limit, ve kterém musíte letenku zaplatit. Pokud v termínu nezaplatíte, rezervace se automaticky zruší.
 • Ve chvíli vystavení letenky je letecká společnost prostřednictvím globálního distribučního systému informována o prodeji jednoho místa na jejím letu, ceně letenky a jsou jí poskytnuty další údaje. Zároveň je informována i národní zúčtovací ústředna BSP, která zatíží konto prodejní agentury.
 • Vy obdržíte potvrzení o letence – dnes obvykle v elektronické formě jako přílohu k e-mailu.
 • Agentura ve stanovený platební den zaplatí národní ústředně BSP celkovou částku za všechny letenky, které prodala v posledním zúčtovacím období (např. 14 dní). Jestliže by agentura v termínu nezaplatila, mohla by o svou licenci přijít.
 • Letecké společnosti obdrží od BSP převod na svůj bankovní účet za všechny prodeje všech akreditovaných agentur v ČR v daném období. 

Pokud si letenku kupujete v kanceláři letecké společnosti, tak rezervace nejde přes globální distribuční systém, ale vytváří se přímo v prodejním systému této společnosti. Zároveň není v celé transakci zapojena národní ústředna BSP, protože peníze od vás obdrží letecká společnost přímo. Cena při použití stejného tarifu je přibližně stejná jako při nákupu letenky v cestovní agentuře, protože i letecká společnost si účtuje poplatek za vystavení letenky. Dnes agentury již nedostávají od společností obvykle žádné nebo jen minimální provize. Agentury i letecké společnosti tedy účtují za vystavení letenky „servisní poplatek“. 

 

Nákup přes internet

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

Zřejmě vás nyní napadne otázka, jak vše funguje, když si kupujete letenku přes internet. Odpověď je snadná – prakticky stejně, jen s pár odlišnostmi. Existují dva typy internetových portálů, přes které si můžete letenky kupovat – jednak portály agenturní, jednak portály leteckých společností. Internetové portály vlastně nahrazují práci prodejců letenek, kteří vám vhodná spojení vyhledávají ve svém globálním distribučním systému (v případě agentur) nebo v prodejním systému letecké společností při nákupu přímo od ní. 

Portály leteckých společností a agentur se liší především tím, že na portálu letecké společnosti, podobně jako v její kamenné prodejně, dostanete nabídku pouze na linky této společnosti případně jejích speciálních partnerů. Agenturní portály však využívají některý z globálních distribučních systémů, které obsahují nabídku několika set leteckých společností. Agenturní portály tedy poskytují obvykle lepší možnost výběru bez nutnosti procházet portály mnoha leteckých dopravců. 

Nízkonákladové společnosti nabízejí své letenky pouze nebo především přes své vlastní webové stránky. Prodej přes agentury buď zatím nízkonákladové společnosti nenabízejí vůbec, nebo jen omezeně. Peníze za prodej letenek jsou převáděny přímo z kreditních či jiných karet cestujících na účty nízkonákladových dopravců.  

 

Agentura nebo letecká společnost? 

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

Základní rozhodnutí, zda si vybrat portál letecké společnosti nebo portál agenturní, asi obvykle hovoří ve prospěch rozhodnutí pro agenturní portál, protože ten nabízí více konkurenčních spojení a vy máte možnost si podle svých osobních preferencí vybrat takové, které se vám nejvíce hodí. V případě, že se z jakýchkoliv důvodů rozhodnete použít portál letecké společnosti, porovnejte si nabídku této společnosti ještě s nabídkou alespoň jedné konkurenční letecké společnosti. Rozdíly mohou být opravdu zásadní. Kdykoliv při porovnávání cen leteckých dopravců však porovnávejte ceny za přepravu ve stejné dny nebo ve stejném časovém rozpětí. Jinak dostanete nepřesné výsledky, protože i společnost, která se na určité dny jeví jako dražší, může mít na jiné dny dostatek sedaček za nižší ceny a vám její nabídka může vlastně lépe vyhovovat. 

Mohlo by vás zajímat
”Flying

Podívejte se do našeho katalogu leteckých dopravců. Vše podstatné o jednotlivých společnostech najdete zde.

Mezi nabídkami jednotlivých agenturních portálů se mohou objevit rozdíly vyplývající z logiky a kritérií, podle kterých vyhledávají nabídku (například nezobrazování spojů, u nichž je doba přestupu delší než x hodin), nebo také z dohod s některými dopravci na nabídku jejich akčních cen. Váš výběr se po určitém počtu použití obvykle asi omezí na jeden až dva portály, přes které své letenky budete nakupovat. Zvyknete si totiž na určitou grafickou podobu, funkcionality portálu, možnosti platby nebo na dobrou podporu, kterou vám provozovatel daného portálu nabízí. 

Dobrým vodítkem pro rozhodování naopak není fakt, že určitý portál nabízí ceny například do Londýna „již od 200 Kč“. Skutečná cena musí odpovídat aktuální nabídce leteckých společností a určitě nebude záviset na rozhodnutí prodejce letenek. Propagovaná cena je spíše jen teoretická, protože míst za tuto cenu nabízejí dopravci minimálně a jsou obvykle ihned vyprodaná. Je to podobné, jako kdyby v samoobsluze nabízeli prodej mléka za cenu již od 1 Kč za litr, ale láhve za tuto cenu by mlékárna nabízela jenom tři všem samoobsluhám dohromady. 

 

Agregátory

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

Pokud si chcete být jisti, že opravdu víte, jaká cena je pro vaši cestu nejlepší, je ještě možné se podívat na některý z tzv. agregátorů. Takový agregátor prozkoumá řadu mezinárodních portálů, webových stránek společností včetně nízkonákladových. Jejich nabídky pak seřadí podle výše ceny a je na vás, jakou nabídku si vyberete. Protože však agregátory srovnávají především velké nadnárodní internetové portály, ve výsledcích nemusí být zařazeny ty české.

Nákup letenky přes zahraniční portály nemohu ale úplně doporučit. V případě problému se totiž nemáte na koho obrátit, nebo jen těžko najdete pomoc. Agregátor můžete využít pro kontrolu ceny letenky tak, že si na něm zjistíte nejlepší nabídku, porovnáte ji s nabídkou, kterou jste na nějakém českém či slovenském portálu našli vy, a pokud jste spokojeni, můžete si letenku s klidným svědomím koupit. Nejznámější agregátory jsou např. www.kayak.com, www.sidestep.com, www.mobissimo.com

 

Kdy letenku koupit?  

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

K maximalizaci svých tržeb, tzn. k dosažení co nejvyšších celkových příjmů ze sedaček nabízených k prodeji, používají letecké společnosti systémy „revenue management“, což by se do češtiny dalo přeložit jako „řízení tržeb“. Revenue management klasických dopravců se liší od toho, který používají nízkonákladoví dopravci. Ti používají tzv. dynamický revenue management. Je dobré oba systémy pochopit, abyste se mohli lépe rozhodnout, kdy je vhodný čas pro nákup letenek. 

Revenue management klasických dopravců je postaven na principu tzv. knihovacích tříd. Každá knihovací třída (v odborném jazyce se používá zkratka RBD) představuje určitou cenovou úroveň a jsou do ní vloženy ceny ve stanoveném rozpětí. Každá třída má pak na jednotlivých letech přidělený určitý počet sedaček. Je celkem logické, že rychleji se vyprodávají sedačky za nižší ceny. U klasických dopravců je však každý typ tarifu také svázán s určitými podmínkami. Nejtvrdší podmínky platí pro nejnižší ceny – letenky koupené za tyto ceny obvykle nemůžete vrátit, nemůžete v nich bez velkého poplatku dělat žádné změny (zejména datum a směrování), nelze je použít na jiného dopravce a je nutné je zaplatit ihned nebo velmi brzy po vytvoření rezervace. 

Série a seriály
”fr_int”

Navštivte i ostatní seriály Flying Revue. Povídání s českými leteckými legendami, Pilotní tipy, Chytré létání a další.

Dynamický revenue management nízkonákladových dopravců je jednodušší. Manažer zodpovědný za určitou linku rozhodne, kolik sedaček se prodá za jakou cenu, ale cenové úrovně nejsou spojeny s žádnými podmínkami. Systém pracuje tak, že nejdříve se prodávají sedačky za nejnižší ceny a jakmile se vyprodají, začne systém automaticky nabízet místa za ceny vyšší. Při rezervování více míst na nízkonákladového dopravce se vám proto může stát, že například dvě místa dostanete po 500 Kč a za třetí už musíte zaplatit 900 Kč. První dvě jste dostali ještě z kvóty míst za 500 Kč (bylo jich například celkem deset a osm již bylo prodaných) a další už pak z vyšší kvóty míst za 900 Kč. Všechny letenky je nutno zaplatit okamžitě a za jakékoliv změny se platí různě vysoké poplatky. 

Nikdy není nic tak jednoduché, jak se zdá, a tak ani pochopení revenue managementu vám nemůže zaručit, že budete vždy nejlépe vědět, kdy letenky koupit. Zejména u klasických společností se vám může stát, že se najednou objeví cena, která nebyla před měsícem k dispozici. Mohou k tomu vést dva důvody – do prodeje se vrátily sedačky, které byly po určitou dobu rezervované, ale nikdo je do termínu nezaplatil, a tak se uvolnily pro nový prodej. Druhou možností je, že prodej letenek na let, který vás zajímá, probíhá pomaleji, než se předpokládalo, a tak se společnost rozhodne nabídnout další sedačky v letadle za nižší tarif. Někdy také v reakci na pomalé prodeje letecká společnosti prostě sníží úroveň určitého tarifu a vy si můžete stejnou sedačku najednou koupit za 17 000 Kč místo 21 000 Kč, za něž byla sedačka za jinak stejných podmínek nabízena včera. Všeobecné pravidlo ale platí nadále – dřívější nákup dává obvykle možnost výběru z nižších cen. 

Zaběhnuté postupy prodeje podle revenue managementu jsou někdy také porušeny akčními nabídkami leteckých společností. Jak klasické, tak nízkonákladové společnosti se v obdobích nižšího zájmu o jejich služby rozhodují prodávat volnou kapacitu za ceny hluboko pod náklady. Určitý počet míst na vybraných letech je pak dán do prodeje za velmi nízké ceny a lidé si postupně zvyknou s touto společností cestovat i navštěvovat její webové stránky. Jestliže chcete o všech možnostech vědět, je dobré se přes stránky jednotlivých společností přihlásit do programu, jehož prostřednictvím vám budou na e-mail zasílány příslušné informace. Nejnověji letecké společnosti také propagují své služby a akční nabídky prostřednictvím webových portálů Facebook a Twitter. Zde mají tu výhodu, že mohou oslovit zvolenou skupinu uživatelů a nemusí zahlcovat jejich e-mailové schránky. 

 

Nové myšlení

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

Akční nabídky také zavedly do letecké dopravy nový fenomén – lidé neshánějí nejlevnější přepravu tam, kam chtějí nebo potřebují letět, ale cestují tam, kam se dá doletět levně a pohodlně z nedalekého letiště. To je také jedním z hlavních zdrojů úspěchu nízkonákladových společností, které přinášejí nabídku nových, i menších destinací. Nové letecké spoje mohou vyvolat takové změny v myšlení, že lidé podle nich nakupují dokonce i nemovitosti. Projevilo se to například tehdy, když společnost Ryanair zrušila některé lety mezi některými body v Británii a ve Francii. Mnoho Britů si následně stěžovalo, že prakticky ztratili možnost cestovat do svých prázdninových příbytků, které si ve Francii koupili právě proto, že tam mohli pohodlně a levně létat. Zrušení letů Ryanairu pro mnohé tedy znamenalo nutnost jejich nedávno koupené domky a zámečky se ztrátou zase prodat.

 

Při nákupu buďte pozorní - třeba na přesný zápis jména. Můžete tím ušetřit tisíce

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

Ať už kupujete letenku jakýmkoliv ze zmíněných způsobů, na lety kterékoliv společnosti a za jakoukoliv cenu, myslete na jednu věc – musíte uvést jména cestujících přesně tak, jak jsou uvedena v jejich cestovním dokladu. Letecké společnosti jsou z různých důvodů velmi citlivé na správnost jmen včetně správného hláskování. Pokud je například na letence uvedeno prostřední křestní jméno a v pase je jen jméno první, tak přestože je příjmení správně, může společnost přepravu odmítnout, nebo musíte zaplatit poplatek za změnu jména, který může být v řádu tisíců korun.  

 

 • Letenky kupujte na jména přesně tak, jak jsou uvedena v cestovních dokladech. 
 • Cestovní agentury a jejich internetové portály vám poskytují širší nabídku než kanceláře a portály jednotlivých leteckých společností.
 • Závratně nízké ceny nabízené v reklamách leteckých společností nebo některých agentur nemají obvykle nic společného s realitou.
 • Čím dříve letenku kupujete, tím lepší naději na nižší cenu obvykle máte

 

Bez ohledu na způsob nákupu je také potřeba za letenky platit. Je dobré si uvědomit, že dokud letenka není zaplacená, nejsou její podmínky (zejména cena) konečné a mohou se změnit. Ve chvíli, kdy najdete pro svou cestu možnost, která vám svou cenou i jinak plně vyhovuje, raději si ji kupte co nejdříve. 

Nejméně vhodné je letenky platit hotově, nejvhodnější je placení platební kartou. Je tomu tak hlavně při nákupu letenek s velkým časovým předstihem a/nebo na společnosti, jejichž budoucnost je nejistá. Pokud totiž zaplatíte kreditní kartou a letecká společnost ještě před vaším odletem stačí zkrachovat, zaplacené peníze od vystavovatele své karty obdržíte zpět. Když ale zaplatíte hotově, tak máte pak jedinou možnost přiřadit se k žalobě tisíců podobných věřitelů jako vy a čekat a … čekat.  

 

Nerozumíte cenám letenek? Nezoufejte, nejste sami

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

Způsob stanovování ceny letenek nemá obvykle příliš mnoho logiky, která by byla pochopitelná ještě někomu jinému než pracovníkům z cenových oddělení leteckých společností. Zejména u klasických společností je džungle tarifních podmínek tak složitá, že se nedá jednoduše ani vysvětlit ani obhájit. Jak u klasických, tak nízkonákladových společností se ale běžně stává, že vedle sebe sedí cestující, kteří za stejná místa zaplatili i několikanásobně více či méně než jejich soused. 

Podobně jako vlakoví dopravci, i klasické letecké společnosti nabízejí obvykle dvě třídy – levnější se běžně nazývá „ekonomická“ a ta vyšší „byznys“. Na dálkových linkách pak některé společnosti provozují ještě první třídu, takže mohou mít celkem tři třídy. Hlavní rozdíly jsou v kvalitě služeb na palubě včetně velikosti a pohodlí míst k sezení a péče o cestující před letem i po něm. Rozdíly v cenách jsou drastické – byznys nebo první třída mohou být 3 – 10x dražší než nejnižší tarif v ekonomické třídě. Může to mít smysl u dálkových linek, kde cestující ve vyšších třídách létají opravdu podstatně pohodlněji, protože dostanou nepoměrně větší prostor, luxusní servis a sofistikované, prostorné sedačky s lůžkovou úpravou, takže můžete za letu odpočívat nebo spát vleže. 

Ilustrace pro knihu Chytré létání namaloval Vladimír Jiránek. Zoom gallery
Ilustrace pro knihu Chytré létání namaloval Vladimír Jiránek.

 

Byznys třídou po Evropě? Zbytečný luxus

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

Cestovat byznys třídou po Evropě za plný tarif je ovšem spíše přežitek, protože kromě toho, že sedíte v letadle vepředu a letušky na vás nasadí širší úsměv, nemáte navíc často téměř nic. Aby cestujícím v byznys třídě společnosti udělaly přece jen trochu radosti, tak je odbavují u zvláštních přepážek s jinou barvou koberce a na kufry jim dávají přívěšek „Priority bag“. S takto označenými zavazadly se ale prakticky ve všech případech zachází stejně jako s ostatními, a tak přijíždějí na pás v cílovém letišti stejně pozdě jako zavazadla ekonomických cestujících.

Klasické společnosti neúnavně sní o tom, že se podíl jejich byznys cestujících bude zvyšovat, a malují si grafy a vytvářejí strategie, jak se tím budou zvyšovat jejich průměrné i celkové tržby. Řadě společností však podíl cestujících v byznys třídě zejména na evropských linkách trvale klesá, protože rozdíl v kvalitě produktu prostě neodpovídá rozdílu ceny. Zároveň má dnes většina firem své cestovní rozpočty pod tvrdou kontrolou. Chytřejší z leteckých společností si problém uvědomují, a tak si u nich můžete povýšení do byznys třídy zakoupit i za celkem rozumný příplatek k letence v ekonomické třídě. 

 

Letíte jednosměrně? Kupte si přesto zpáteční letenku, vyjde vás to levněji

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

U cen klasických dopravců je pro každého naprosto nepochopitelné, že je obvykle levnější si koupit letenku tam a zpět než letenku jednosměrnou. Opět je evidentní, že vazba na náklady společnosti neexistuje. V případech, kdy potřebujete někam letět a zůstat tam, nebo se vrátit třeba autem, nesnažte se koupit si jednosměrnou letenku a raději si kupte nejlevnější zpáteční letenku a zpáteční datum prostě stanovte tak, abyste splňovali podmínky nejnižšího tarifu. U nízkonákladových dopravců tato nelogičnost nevzniká, protože nabízejí jen jednosměrné letenky. 

Vše o letecké dopravě
”Flying

Letadla, dopravci, rádce cestujícího aneb Vše co vás zajímá o létání, najdete v naší sekci Letecká doprava.

Zajímavá je také skutečnost, že ceny letenek klasických společností se liší podle toho, kde cestu začínáte – zda například v Praze nebo Moskvě. Na jednotlivých trzích totiž existuje různý stupeň konkurence a společnosti mohou například nelogicky stanovit cenu Moskva – Praha – New York nižší, než je cena Praha – New York, protože na trhu v Česku může být zrovna konkurence na přepravu do New Yorku nižší než v Rusku. Kreativnímu využití této skutečnosti cestujícími, kteří by si koupili letenku z Moskvy, ale letěli by z Prahy, se dopravci brání tím, že pokud není cesta nastoupena již v Moskvě, celá rezervace se zruší a cestující v Praze prostě nemůže nastoupit – takže při snahách systém obelstít dávejte pozor! K podobným situacím dochází poměrně často i v rámci Evropy – obvykle je například levnější koupit letenku Praha – Curych – Lucemburk a zpět než letenku na pouhou cestu Praha – Curych a zpět. Kdybyste ale chtěli využít letenku jen do Curychu, a neodletět pak z Curychu do Lucemburku, celý zbytek letenky se prostě zruší a vy se nedostanete zpět z Curychu do Prahy. 

Když cestujete do nějakého vzdáleného místa vyžadujícího více přestupů, můžete si koupit letenku na jednu společnost do místa, kde přesedáte, a na další část cesty si koupit letenku jinou. Tímto způsobem rozhodně zaplatíte nejvyšší možnou cenu, protože se konečná cena prostě skládá z jednotlivých tarifů – letíte za „skládaný tarif“. Ke zvýšení konkurenceschopnosti ale klasické společnosti mezi sebou uzavírají dohody a vytvářejí „průběžné tarify“. Za průběžný tarif pak doletíte až do své destinace za cenu vždy nižší než u skládaného tarifu. Agenturní internetové portály průběžné tarify vždy nabízejí, protože alespoň některý z dopravců létajících do vaší destinace bude mít tarifní dohodu do vaší cílové stanice. U portálů leteckých společností tomu tak ale být nemusí, protože pokud dohodu nemá právě společnost, na jejíž portál se právě díváte, tak vám nejnižší cenu prostě nemůže nabídnout.

 

Kolik letenka doopravdy stojí?

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

Dopídit se skutečné celkové ceny letenky je někdy také docela složité. Na reklamách leteckých dopravců se stále ještě objevují závratně nízké ceny s malou poznámkou „bez tax a poplatků“. Takže nejenže nevíte, zda na vaše datum můžete propagovaný tarif vůbec použít, ale ani nevíte, kolik by byla konečná cena, kdyby se použít dal. Reklamy na lety za velmi nízké ceny, které bývají vidět na billboardech kolem letišť i jinde, mají tedy prakticky nulovou informační hodnotu. 

Letecké společnosti začaly taxy a příplatky z cen letenek vydělovat někdy koncem devadesátých let s cílem snížit opticky ceny, za které přepravu prodávají, a ukázat cestujícím, kolik za co platí. Tato hodně zavádějící praktika nebude mít asi dlouhé trvání, protože už ji většina cestovatelů i regulátorů prokoukla. Evropští i národní regulátoři začínají vyžadovat od leteckých společností a následně i od agentur publikování celkových, konečných cen. Smutným faktem ale zůstává, že letecká doprava je zatěžována stále větším množstvím různých vládních daní a poplatků za služby, které tento způsob dopravy diskriminují – jedná se například o bezpečnostní taxy, různé rozvojové taxy či vládní daně na leteckou dopravu (bez britské daně na leteckou dopravu by například letenky do Británie byly podstatně levnější). Zároveň ale i letecké společnosti přidávají do ceny letenek všelijaké příplatky a poplatky – jako třeba příplatek palivový nebo poplatek za vystavení letenky nebo zavádějí množství poplatků za různé, často i základní služby. 

Ve snaze získat loajální cestující přicházejí letecké společnosti také s různými neobvyklými cenovými nabídkami. Jednou z takových je například nabídka letecké společnosti JetBlue v USA, která na určitá období nabízí neomezené průkazky na všechny své lety. Letenka se jmenuje „All you can jet pass“. Podobnými typy letenek jsou také takové, které nabízejí turistům příležitost poznat určitou zemi opravdu důkladně. Prostě si můžete koupit letenku umožňující navštívit během 14 dnů v té zemi třeba 5 měst. Obvykle se nabízejí pod názvem Visit a jméno země (např. VisitUSA). Když ke slovu Visit přidáte jméno své cílové země a celé to vložíte do Googlu, můžete rychle zjistit, zda jsou takové letenky pro vaši cestu k dispozici. 

Pro cestovatele, kteří si chtějí být jisti, že prověřili všechny dostupné cenové možnosti, připomínám možnost nabídky volné kapacity na charterových letech (lety na objednávku pro skupiny) cestovních kanceláří. Kapacita jimi nasmlouvaných ubytovacích zařízení může být například nižší než kapacita objednaného letadla, čímž vzniká nabídka volných sedaček, kterou cestovní kanceláře někdy nabízejí za velmi zajímavé ceny. Někdy tak můžete najít i přepravu do míst, kam pravidelné linky nelétají, protože se jedná jen o sezonní rekreační destinace. Podobné nabídky se objevují jako akce cestovních kanceláří na jejich stránkách nebo také na stránkách letenkových portálů. Pro jistotu si svůj požadavek na leteckou přepravu můžete vložit i do vyhledavače a zjistit, zda taková nabídka existuje a zda ji můžete využít. Smluvní (charterové) lety bývají totiž provozovány jen jednou týdně a jen po určitou část roku.

-fr- 


  

logo_fr_transp.jpg

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016.jpg

b752_titulní_icelandair.jpg

zahlavi_fcb_letecka_doprava_12022016_2.jpg

Flying Revue > Pro cestující > Chytré létání > Nákup letenek je věda. Na stejné lince můžete ušetřit nebo prodělat tisíce korun
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Speciály:

..
123

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 

          

SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 17.04.1966 se stalo...
17.04.1966
První úspěšný let kanadského konvertoplánu Canadair CL-84 "Dynavert".
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »