Nad Českem proletělo v letní sezoně 2019 půl milionu letů. Je to méně než loni

9.12.2019

Nad Českem proletělo v letní sezoně 2019 půl milionu letů. Je to méně než loni

Řízení letového provozu       Půl milionu pohybů je impozantní číslo, patří však k němu i druhá strana mince - poprvé za třicet let provoz nad Českem poklesl. Důvodem jsou podle ŘLP ČR potíže s kapacitou v okolních zemích, kvůli nimž je část provozu přesměrována mimo území Česka. Nejčastěji využívají služeb ŘLP ČR společnosti Lufthansa, Emirates a Ryanair.

Pokud rádi zakláníte hlavu k nebi, když nad ní slyšíte zvuk leteckých motorů, a chtěli byste takto zachytit všechna letadla, která v jeden den letní sezóny nad Českem proletí, vězte, že byste museli k nebi pohlédnout každých 28 vteřin. Jinak řečeno, každou minutu do vzdušného prostoru České republiky vstoupí v průměru dvě letadla. 

Provoz nad ČR - letní sezóna 2019

Celkový provoz v letní sezóně 2019 (2018)522 681 pohybů (534 076)
Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 201995 207 pohybů
Nejsilnější provoz za jeden den - 12. července 20193  210 pohybů
Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru v létě 2019 *cca 80 milionů

Letošní letní sezóna však v souhrnu vykazuje slabší čísla než ta loňská, přičemž k meziročnímu poklesu letového provozu nad Českem došlo popoprvé za posledních třicet let. Český vzdušný prostor zaznamenal v letní sezóně (květen – říjen) roku 2019 pokles o 2,2 % neboli o 11 395 pohybů. Tento vývoj byl podle sdělení ŘLP ČR způsoben kapacitními problémy v regionu střední a západní Evropy, zejména Rakousku a Maďarsku, a potřebou odlehčit přetíženému vzdušnému prostoru na Německem. Pro ilustraci - roční počet pohybů v našem vzdušném prostoru narostl za posledních šest let o cca 200 tisíc - ze 700 tisíc v roce 2013 na více než 900 tisíc, které ŘLP ČR očekává letos (viz tabulka na konci článku). 

V letní sezóně letošního roku bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 522 681 pohybů, což představuje zmíněný meziroční pokles provozu o 2,2 % oproti roku 2018, kdy bylo pohybů 534 076 pohybů. Provoz byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 95 207 pohybům - v denním průměru tedy 3 070 letům. I přes nižší objem provozu lze předpokládat, že celkový objem letového provozu v českém vzdušném prostoru v roce 2019 opět překročí hranici 900 000 pohybů. Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Emirates a Ryanair.  

S ohledem na kapacitní problémy celoevropského systému letového provozu a na základě žádosti Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) se podnik znovu připojil k opatřením vedoucím k udržení akceptovatelné míry zpoždění ve střední a západní Evropě. V důsledku těchto opatření a také vlivem kapacitních problémů v Maďarsku a Rakousku došlo k přesměrování významné části provozu mimo český vzdušný prostor, a to zejména severním směrem přes Polsko, nebo jižním směrem přes Srbsko a Chorvatsko. 

Zpoždění se snížilo o 40 %

V letní sezóně 2019 byly zajištěny kapacitní požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru České republiky a míra zpoždění se oproti roku 2018 snížila o 44%. Míra podílu podniku na celoevropském zpoždění tak činí zanedbatelných 1,1%. Tato skutečnost a práce českých řídících letového provozu byla oceněna jak organizací EUROCONTROL, tak i leteckými dopravci při vyhodnocení letní sezóny. 

Vývoj letového provozu v letech 2013 – 2019 ve vzdušném prostoru České republiky

ijn.jpg

Hlavním posláním Řízení letového provozu ČR, s. p., je poskytování letových provozních služeb uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary pro zajištění bezpečnosti provozu a pro udržování rychlého a spořádaného toku letového provozu. Zástupci podníku koncem listopadu převzali ve Španělském sále Pražského hradu Národní cenu za společenskou odpovědnost (CSR) za rok 2019, již uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

* Při průměrné kapacitě 150 míst na  jedna letadlo

-fr-

logo_fr_transp.jpg

Flying Revue > Články > Letecká doprava > Nad Českem proletělo v letní sezoně 2019 půl milionu letů. Je to méně než loni
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Speciály:

..
123

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 


SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 17.06.1955 se stalo...
17.06.1955
První let sovětského dopravního letounu Tupolev Tu-104.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »