Piloti general aviation musí od srpna posílat před letem mimo ČR Policii ČR údaje o cestujících

1.8.2016

Piloti general aviation musí od srpna posílat před letem mimo ČR Policii ČR údaje o cestujících

1. srpna 2016 vstoupila v platnost povinnost pilotů General Aviation při letech z nebo do České republiky podávat policii před odletem hlášení o cestujích.  

Povinnost zavádí ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic). Zákon přináší změny, které se týkají překračování vnějších hranic schengenského prostoru v rámci letů General Aviation.  "Do současné doby nebyl českou legislativou upraven postup, který by reflektoval ustanovení bodu 2 přílohy č. VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 399/2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)," zdůvodňuje opatření na svém webu Ředitelství služby cizinecké policie. 

Formulář Žádost o provedení hraniční kontroly na webu Ředitelství služby cizinecké policie.
Formulář Žádost o provedení hraniční kontroly na webu Ředitelství služby cizinecké policie.

Celé znění § 8 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb.

Povinnosti velitele letadla
(1) Velitel letadla na vnějším letu jiném než prováděném provozovatelem obchodní letecké dopravy je v souladu se Schengenským hraničním kodexem povinen předat před odletem Ředitelství služby cizinecké policie letový plán a údaje o cestujících v rozsahu stanoveném v odstavci 2.
(2) Údaji o cestujících se rozumí jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní občanství a číslo cestovního dokladu všech cestujících

Celý zákon 191/2016 Sb. najdete zde. Zprávu na webu ŘCP najdete zde, info na webu ÚCL ČR čtěte zde.

Formulář, který musí pilot před startem online povinně vyplnit, se oficiálně nazývá Žádost o provedení hraniční kontroly a kapitán v něm v souladu s citovaným paragrafem 8 zákona 191 musí sdělit identifikaci a typ letadla, místo, datum a čas odletu a příletu, svoje jméno, datum narození a státní příslušnost, stejně jako číslo občanského průkazu nebo pasu a pohlaví.

Tytéž údaje pak formulář vyžaduje o všech členech posádky a všech cestujících. Učinit tak kapitán musí nejpozději v době, kdy "bude na Řízení letového provozu podávat letový plán a kdy bude žádat o start nebo přistání na všech mezinárodních letištích v České republice," uvádí policie na webu ŘSCP. 

Kapitánům bude zaslána potvrzovací zpráva na e-mailovou adresu, kterou uvedou ve formuláři. V případě technických obtíží je možné zaslat všechny požadované údaje faxem na telefonní číslo +420 974 841 085. V případě technických obtíží nebo organizačních otázek mají kapitáni podle webu Úřadu pro civilní letectví "kontaktovat skupinu ochrany hranic Ředitelství služby cizinecké policie ()".

Pro případ obtíží radí web ŘSCP: "V případě poruchy serveru, neobdrží-li kapitán letadla automatickou odpověď na svou, ve formuláři uvedou e-mailovou adresu, do doby 8 hodin před odletem letadla, zašle kapitán požadované informace na faxové číslo ŘSCP +420 974 841 085."

Povinnosti jsou zproštěni kapitáni letadel Armády České republiky a ozbrojených sil NATO.

-fr-

Zdroj: ŘSCP a ÚCL. 

logo_fr_transp.jpg

Flying Revue > Články > Všeobecné letectví > Piloti general aviation musí od srpna posílat před letem mimo ČR Policii ČR údaje o cestujících
Loading...

Čtěte v rubrice dále

Stránkování

 
Loading...

Čtěte v rubrice dále

Stránkování

 
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Pokus o vytrvalostní REKORD:

Speciály:

..
12

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 


SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 19.07.1909 se stalo...
19.07.1909
Hubert Latham se jako první pilot okusil překonat kanál La Manche. Po startu z Calais uletěl 11,2 kilometru, ale pak byl donucen přistát nouzově na hladinu průlivu.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »