Jak pracovat s aplikací VFR Communication a kompletní obsah aplikace

Jak pracovat s aplikací VFR Communication a kompletní obsah aplikace

Aplikace VFR Communication - letecká angličtina     Jak pracovat s aplikací VFR Communication? Je to velmi jednoduché a intuitivní, jak můžete snadno zjistit, když si vyzkoušíte kapitolu Poloha letounu. Přesto je vhodné si přečíst i bližší vysvětlení, na čem je aplikace založena, co a jak v ní můžete dělat a s jaké nástroje jsou v ní pro vás připravené.

Vyzkoušejte si ukázkovou kapitolu
”fr_int”

Ukázková kapitola Poloha letounu se rozbalí po kliknutí na tlačítko Zobrazit ukázku zde. V kapitole si můžete projít všechny výcvikové fáze včetně poslechu audií, videí a možnosti nahrát se a otestovat se.

Aplikace využívá metodu Multi-Channel Learning (MCL), což znamená, že nabízí paralelně více cest, kterými si znalosti z anglické VFR komunikace mohou piloti osvojit - instruktážní a letová videa, fotografie, piktogramy, animace, vzorové nahrávky, nahrávky skutečné komunikace, testy znalostí, náslech aktuální živé komunikace, nahrávky vlastních komunikačních schopností.

Každý pilot, který aplikaci VFR Communication ke svému studiu VFR komunikační angličtiny využije, se zároveň naučí jaké dotazy a instrukce i v jakých okamžicích, lze během jeho zahraničního letu očekávat a jak na ně správně reagovat. Aplikace VFR Communication vám samozřejmě zásadním způsobem pomůže i při skládání zkoušek z VFR frazeologie. 

Představujeme aplikaci VFR Communication
”fr_int”

» 23. 11. 2018: Úvodní článek
» 23. 11. 2018: Zkušební kapitola Poloha letounu
» 26. 11. 2018: Proč aplikace
» 27. 11. 2018: Video prezentace aplikace
» 28. 11. 2018: Prezentace aplikace (power point)
» 29. 11. 2018: Jak s aplikací pracovat
» 30. 11. 2018: Zahájení prodeje

» Vše na jednom místě.

Aplikace je členěna tak, jak to odpovídá různým typům nebo částem VFR letů. Jednotlivé kapitoly mají následující standardní strukturu:

1. Psaný vysvětlující text věnující se konkrétní problematice dané fáze nebo typu letu.

2. Doplňující krátká videa namluvená z cvičných důvodů v angličtině a zdůrazňující vybrané prvky dané problematiky. Tato videa vám také předávají řadu zkušeností z VFR létání v zahraničí. Pokrač.

» Aplikaci VFR Communication podporují:

 

 

Ing. Zdeněk Jelínek, ředitel Odboru civilního letectví MD ČR:  

„Správná komunikace je nezbytná pro zajištění bezpečnosti letového provozu a efektivní využívání spojovacích prostředků, přičemž její dodržování usnadní samotné poskytování letových služeb. Je naprosto zbytečné se obávat postupů a používání letecké frazeologie, vše se dá naučit. Jsem velice rád, že je nyní k dispozici i moderní výuková aplikace pro VFR komunikaci, na které se podíleli letečtí profesionálové a která vychází přímo z praxe, včetně možnosti náslechu autentických ukázek. Snad podobných aplikací bude v našem digitálním věku přibývat.“

20160112_112238_hdr_1024x768.jpgIng. Michal Dvořák, vedoucí Stanoviště letových provozních služeb FIC Praha:

"Aplikaci VFR Communication považuji za opravdu skvělého a profesionálního průvodce (nejen) začínajícího pilota na  první pohled komplikovaným světem letecké komunikace. 

 


3. Vzorový text komunikace mezi řídícím a pilotem v psané formě. Podobně jako na smartphone jsou dialogy jsou umístěné v barevných bublinách, z nichž jedna barva odpovídá komunikaci dispečera (dispatcher) FIC-INFORMATION, jiná pracovníku služby AFIS, a jiná pak komunikaci řídícího (controller) TWR nebo APP. Opět jiná barva pak odpovídá komunikaci pilota. Tato komunikace byla namluvená profesionálním řídícím/dispečerem a zkušeným VFR pilotem.

4. Pro nácvik hlášení poloh na okruhu i pohybu v ATZ neřízeného letiště, jsou v aplikaci umístěné také animované obrázky s pohybující se ikonkou letadla i náslechem vzorových hlášení odpovídajících jeho dané poloze. Jednotlivá hlášení jsou prezentovaná i v psané formě a student má také možnost si nahrávat svá vlastní polohová hlášení a zlepšovat tak jejich kvalitu.

5. Pod každou vzorovou komunikací je vždy umístěné tlačítko „Procvičit“, které vám umožní si vyslechnutou komunikaci sami vyzkoušet a nahrát. Můžete si takto každé své hlášení nahrát až pětkrát a vyslechnout si jej kolikrát potřebujete. Pokud budete chtít si dialog vyzkoušet vícekrát, tak šestá a další nahrávka automaticky mažou ty předchozí. Posledních pět nahrávek každého vašeho hlášení se uchovává pod vaším profilem, takže si je můžete projít kdykoliv se do aplikace pod svým přistupovým heslem přihlásíte.

6. V jednotlivých kapitolách jsou také fotografie vybraných konkrétních situací odpovídajících danému tématu, které vám umožní si procvičovanou situaci lépe představit. Pod fotografiemi jsou pak situace vysvětlené a kde je to vhodné, obsahuje popis obrázku i audio ukázku vzorové komunikace.

7. Pro zlepšení představy o praktickém létání obsahuje aplikace také řadu originálních videí Flying Revue natočených během leteckých expedic na letiště v mnoha zemích světa, ve kterých jsou anglické popisky označující konkrétní polohu letadla za letu nebo na zemi.

8. Kde je to vhodné, obsahují jednotlivé kapitoly také piktogramy, které vám vštěpují některé základní principy daného tématu.

9. Každá kapitola obsahuje také část nazvanou Real Communication Recordings. Zde najdete nahrávky komunikace ve skutečném VFR provozu během vybraných pilotních situací v různých zemích, různých pilotů i různých řídících/dispečerů/pracovníků AFIS. Ne všechny tyto nahrávky obsahují samozřejmě naprosto předpisová hlášení. Jejich hlavní cíl je totiž každého uživatele připravit na to, co skutečně uslyší v rádiu, po té, co přeletí hranici naší republiky. Vyslechnout byste před svým prvním zahraničním letem měli co nejvíce těchto nahrávek. Pod každou takovou nahrávkou je pak také komentář, který obsahuje i řadu dalších zkušeností z mezinárodních VFR letů. Komentář je z cvičných důvodů psaný v angličtině.

10. Na konci každé kapitoly je jednoduchý test, který vám pokládá otázky jak z psaného textu tak z nahrávek. Vyhodnocování otázek je prováděno okamžitě po ukončení testu z látky dané kapitoly.

11. Kapitola 9 – Zkušenosti obsahuje nahrávky kompletní komunikace zahraničních letů od pojíždění na výchozím letišti do zastavení na stojánce cílového letiště. Tyto nahrávky vám umožní plně pochopit jaké instrukce nebo dotazy v jakých chvílích letu očekávat a jak na ně reagovat. Také vám pomohou se dobře připravit na vaše první lety do zahraničí.

12. Aplikace zahrnuje velmi obsažný slovník VFR výrazů i příklady jejich praktického použití. Tento slovník s automatickým vyhledáváním je obsahem kapitoly 10.

13. Celá aplikace upozorňuje také na rozdíly ve VFR frazeologii a letecké praxi v Evropě a USA.

14. Kapitoly 11 a 12 umožňují jednoduchý přístup ke všem audio a video nahrávkám z celé aplikace.

15. Aplikace je také doplněná odkazy na vzorovou výslovnost rodilých mluvčích, živou komunikaci letiště Praha, doplňující dokumenty i manuály a literaturu.

Pokud nemáte dosud vlastní zkušenost s VFR lety do zahraničí a se studiem anglické VFR komunikace teprve začínáte, pak bude nejlepší, když postupně projdete a procvičíte jednotlivé kapitoly od začátku do konce. Pokud máte s VFR lety v zahraničí již vlastní zkušenosti a potřebujete se zdokonalit jen v některých částech anglické VFR komunikace, pak není problém si vybrat právě takové části a jim se plně věnovat. Rozhodně každému doporučujeme si vyslechnout nahrávky kompletní komunikace z celých letů do zahraničí, které jsou k dispozici v kapitole 9 i v souhrnné kapitole 12. 

Obsah aplikace VFR Communication

Kapitola 1 – Příprava na létání do zahraničí

 • 1.1 Získejte co nejbezpečněji co nejvíce zkušeností
 • 1.2 Anglická letecká frazeologie v předpisech
 • 1.3 Cíle a principy letecké komunikace
 • 1.4 Co v předpisech nenajdete
 • 1.5 Znalost anglické komunikace nestačí
 • 1.6 Správné komunikační návyky
 • 1.6.1 Než začnete vysílat
 • 1.6.2 Nefungující rádio?
 • 1.6.3 Během vysílání
 • 1.6.4 Po ukončení vysílání
 • 1.6.5 Naslouchání
 • 1.7 Komunikaci se nedaří navázat
 • 1.8 Relevant links and documents
 • 1.9 Real Communication Recordings
 • 1.10 Test – Kapitola 1


Kapitola 2 - Principy anglické VFR komunikace

 • 2.1 Volací znaky pozemní stanice
 • 2.2 Volací znaky letounu
 • 2.3 Opakování instrukcí
 • 2.4 Výrazy Wilco a Roger
 • 2.5 Podmínečné povolení
 • 2.6 Vysílací frekvence
 • 2.7 Barometrický tlak
 • 2.8 Nadmořská výška, výška, letová hladina
 • 2.9 Časové údaje
 • 2.10 Hláskovací abeceda
 • 2.11 Čísla a číslice
 • 2.12 Evropská a americká letecká angličtina – rozdíly
 • 2.13 Positions in the circuit/pattern
 • 2.14 Relevant links and documents
 • 2.15 Real communication recordings
 • 2.16 Test – Kapitola 2


Kapitola 3 - Poloha letounu

 • 3.1 Informace o poloze letadla před pojížděním
 • 3.2 Pojíždění po dráhovém systému letiště
 • 3.3 Poloha letadla při letu po trati
 • 3.4 Polohové informace na okruhu
 • 3.5 Real Communication Recordings
 • 3.6 Test – Kapitola 3


Kapitola 4 - Řízená letiště

 • 4.1 Odlet z řízeného letiště
 • 4.1.1 Poslech ATIS informací
 • 4.1.2 Zkouška rádia
 • 4.1.3 Zahájení komunikace
 • 4.1.4 Odletové instrukce
 • 4.1.5 Povolení k pojíždění a jeho limit
 • 4.1.6 Pojíždění
 • 4.1.7 Povolení ke vzletu/přistání
 • 4.1.8 Odletová komunikace před vstupem na dráhu v používání
 • 4.1.9 Komunikace po vzletu
 • 4.2 Přílet na řízené letiště
 • 4.2.1 Poslech ATIS informací
 • 4.2.2 Časování prvotního kontaktu s letištěm přistání
 • 4.2.3 Zařazení do okruhu řízeného letiště
 • 4.2.4 Instrukce CONTINUE APPROACH
 • 4.2.5 Povolení k přistání
 • 4.2.6 Povolení LAND AFTER
 • 4.2.7 Opuštění dráhy
 • 4.2.8 Pojíždění po opuštění dráhy
 • 4.2.9 Pojíždění po letišti za jiným účelem než vzlet/přistání
 • 4.3 Živá komunikace – řízené letiště
 • 4.4 Real Communication Recordings
 • 4.5 Test – Kapitola 4


Kapitola 5 - Traťový let

 • 5.1 Služba Information pro lety v neřízeném prostoru
 • 5.2 Zahájení komunikace a předání prvotní informace
 • 5.3 Squawk
 • 5.4 Provozní informace
 • 5.5 Aktivace VFR letového plánu
 • 5.6 Možné dotazy pilota na dispečera služby Information
 • 5.6.1 Počasí - Weather
 • 5.6.2 Aktivace prostorů - Special use airspace activation
 • 5.6.3 Provozní doba na letištích - Airport services opening hours
 • 5.6.4 Radiová frekvence - Radio frequency
 • 5.7 Možné dotazy řídících/dispečerů na pilota
 • 5.8 Relevant links and documents
 • 5.9 Real Communication Recordings
 • 5.10 Test – Kapitola 5


Kapitola 6 - Průlet řízeným prostorem

 • 6.1 Průlet TMA řízeného letiště
 • 6.2 Přelet CTR řízeného letiště
 • 6.3 Doplňkové instrukce v řízeném prostoru
 • 6.4 Real Communication Recordings
 • 6.5 Test – Kapitola 6


Kapitola 7 - Neřízená letiště

 • 7.1 Vstup do ATZ neřízeného letiště bez AFIS a zařazení do okruhu
 • 7.2 Hlášení na okruhu neřízeného letiště bez AFIS
 • 7.3 Odlet z neřízeného letiště bez AFIS
 • 7.4 Neřízená letiště se službou AFIS
 • 7.4.1 Po nahození a při pojíždění
 • 7.4.2 Vzlet
 • 7.5 Real Communication Recordings
 • 7.6 Test – Kapitola 7


Kapitola 8 - Nouzové situace

 • 8.1 Informace o situaci letadla a posádky
 • 8.2 Squawk kódy pro nouzové situace
 • 8.3 Činnost dispečera služby Information
 • 8.4 Real Communication Recordings
 • 8.5 Test – Kapitola 8


Kapitola 9 - Zkušenosti

 • 9.1 Nejčastější chyby a problémy VFR pilotů
 • 9.2 Komunikace a bezpečnost letového provozu
 • 9.3 Pár praktických zkušeností
 • 9.4 Zápis komunikace letu LKPM/LOWL (Příbram-Linec)
 • 9.5 Real Communciation Recordings


Kapitola 10 - Slovník výrazů používaných ve VFR komunikaci

Kapitola 11 - Veškeré audio nahrávky reálné komunikace použité v aplikaci VFR

Kapitola 12 - Veškeré video nahrávky a animace použité v aplikaci VFR Communication

Kapitola 13 - Použitá a doporučená literatura/webové stránky


Flying Revue > VFR Communication > Jak pracovat s aplikací VFR Communication a kompletní obsah aplikace
.

         Máme pro vás »

Nové číslo právě vyšlo!

Speciály:

..
123

PRODEJNÍ AKCE MĚSÍCE!

DIRECT FLY: 


SkyDemon:

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Pojišťovna SV:

Pojišťovna SV »

Práce v letectví:

Kalendárium:

Dne 30.05.1958 se stalo...
30.05.1958
Z letiště v Long Beach vzlétl ke svému prvnímu letu prototyp dopravního letounu Douglas DC-8 (N8008D) pilotovaný zkušebním pilotem A.G.Heimerdingem.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »