Jak se létá... v Řecku

2.1.2020

Nad Evropou s Flying Revue 17.          Řecko zná většina Evropanů především coby letní turistickou destinaci. Jaké je však z letadla a jak do Řecka a nad ním létat? Dozvíte se v dalším pokračování našeho seriálu Nad Evropou s Flying Revue.

Zveme vás na kurz VFR lety do zahraničí

Název kurzu: VFR lety do zahraničí - A

Přednáší: Jiří Pruša a Miloš Dermišek
Místo: CATC Praha
Nejbližší termín: sobota 8. 2. 2020
Cena: 1 950,- Kč, členové Klubu FR 1600,- Kč
Pořádá: Flying Revue
Minimální počet účastníků: 15
Přihlašovací formulář: zde

Řecko je pro české a slovenské sportovní piloty do velké míry poměrně málo známá země. Důvodů bude asi víc – Řecko je přeci jen trochu dál a sportovní létá­ní tam není příliš rozšířené. Můžete zde ale najít překrásné ostrovy, pobřeží, divoké vnitrozemí i řadu památek viditelných i z letadla.

Cestu do Řecka bych doporučoval absolvovat, až když získáte již určité zkušenosti z létání v jiných ze­mích. Asi nejvhodnější je k takovému účelu Chorvatsko. Na ostrovech také hod­ně často fouká poměrně silný vítr, a tak je dobré mít dobře nacvičená přistání s bočním větrem. 

Vstup: nejlépe přes Korfu

Přestože je Řecko součástí schengen­ského prostoru, je povinnost do něj vstupovat přes mezinárodní letiště. Zároveň ale musíte najít takové, které má současně k dispozici vhodné palivo. Ne­chci nikoho dlouho napínat a hned řeknu, že prakticky jediným letištěm vhodným pro vstup do Řecka se sportovním leta­dlem je mezinárodní letiště Korfu. Je zde pasová a celní kontrola, k dostání je tu Avgas 100 LL, dráhový systém není složi­tý a letiště je tak jednoduše zvladatelné.


Pro ilustraci: let z Korfu do Messalonghi

Určitým problémem, na který narazíte tady i na většině dalších řeckých letišť, je povinný handling. V průměru je potře­ba počítat s cenou kolem 120 EUR za je­den pohyb. Pokud se vám to zdá hodně, máte jednu možnost, a to je stát se čle­nem AOPA. Pokud totiž máte AOPA průkaz, tak cena handlingu je prakticky na všech letištích a u všech poskytovatelů v Řecku někde kolem 25 EUR.

Před příletem na kterékoliv leti­ště je vhodné napřed kontaktovat han­dlingového agenta a službu si předem objednat. Pokud přistáváte jen kvůli pa­sovému odbavení nebo natankování, pak svůj let označte jako „technical“, čímž se na vás bude obvykle vztahovat nižší saz­ba. Dobrá zpráva je, že v Řecku můžete létat bez speciálního povolení také ULL. 

» Létáte do zahraničí, nebo se na to chystáte? Osvěžte si anglickou VFR komunikaci s naší on-line aplikací VFR Communication. 

zziuhoijkpl_2_1021x754_-min0.jpg» Všechny díly seriálu Nad Evropou s Flying Revue si můžete přečíst zde.


300x170_copy_2_-_kopie.png» Užitečná vám může být i on-line aplikace Trexee pro monitoring vašeho letadla za letu i na stojánce či pro automatické přivolání pomoci v nouzové situaci.

Mimo Korfu jsou mezinárodní leti­ště také v Soluni, Aténách, na Rhodosu a na některých dalších ostrovech. Av­gas však například v Soluni nedostane­te a pokud byste doletěli do Atén, mu­síte mít vyjednaný slot. Také na většině ostrovů je problém s tím, že zde není palivo. Výjimkou je Samos nebo Syros (sem vám přivezou Mogas), případně už zmíněný Rhodos. 

Kniha Evropské ostrovy z nebe

Dárek, který potěší!

» Napsal Jiří Pruša
» 472 stran reportáží a zážitků
» 1000 fotografií
» Kmotrem knihy se stal Petr Nikolaev.
» Knihu koupíte zde.

Přes Alpy a Chorvatsko

Do Řecka od nás můžete letět v prin­cipu čtyřmi cestami – přes Alpy do Chorvatska, podél chorvatského a al­bánského pobřeží na Korfu a odsud podle vašich plánů. Tato cesta je nejatraktivnější a za dobrého počasí nejjednodušší. Pokud nedoletíte bez mezipřistání až na Korfu, tak můžete přistát na letišti v Portoroži, které je v Schengenu, a od­sud pokračovat na Korfu.

Druhá možná cesta je přes Bělehrad a Skopji. V Bě­lehradu dostanete velmi levné palivo (kolem 1,5 EUR za litr), jsou zde i nízké poplatky a vyzkoušíte si velké meziná­rodní letiště. Do Bělehradu ne­potřebujete napřed vybavovat žádné povolení. Odsud můžete pak po­kračovat do Skopje, což je nejjižnější leti­ště před příletem do Řecka, kde můžete dostat Avgas, a to také za velmi přízni­vou cenu. Do Skopje musíte mít ale na­před vybavené povolení. Odsud pak už doletíte na většinu řeckých ostrovů – je však opět potřeba myslet na to, abyste přistáli na nějakém mezinárodním le­tišti.

Třetí cesta vede přes Itálii, napří­klad do Reggio Calabria, a pak přeskočit na Korfu. Čtvrtá pak může vést přes Ru­munsko a Bulharsko. V Burgasu můžete natankovat Avgas a odsud potom již do­letíte do Řecka. Vyzkoušené mám všech­ny čtyři tyto cesty, ale rozhodně bych doporučoval alespoň v jednom směru tu chorvatskou. 

Plánování letu Evropa

Informace v článku se vztahují k době jeho první publikace (2017). Aktuální informace k plánování letu do jednotlivých evropských zemí najdete na webu FR v sekci Plánování letu Evropa.

Sekci Řecko pro plánování letu najdete zde.

Pár pravidel pro létání v Řecku

Pokud se týká vlastního létání v Řec­ku, je potřeba dodržovat pár pravidel. Jakmile plánujete v Řecku i sebekratší let, musíte si na něj podat letový plán. Osobně podávám plán nejraději přímo na věži místního letiště a s řídícím ob­vykle proberu i svou trasu.

Pokud pak plánujete let na některý z ostrovů, mu­síte jej plánovat s využitím IFR navigač­ních bodů – to je zejména pro případy nouze, aby bylo jednodušší po letadle pátrat. Jestliže váš let povede přes TMA Atén, pak je nutné, abyste měli mapu s navigačními body TMA Atény. Na roz­díl od nás se tu v TMA pohybujete jako řízený let bez ohledu na vaši výšku. TMA tedy není možné podletět, lze se mu pouze vyhnout, což ale může znamenat s ohledem na rozlohu TMA Atény velkou okliku. Mapu TMA Atény si můžete zdar­ma stáhnout na webu Hellas General Aviation

Na Evropou s Flying Revue. Seriál o tom, jak se v které evropské zemi létá. Létejte s námi! Zoom gallery
Na Evropou s Flying Revue. Seriál o tom, jak se v které evropské zemi létá. Létejte s námi!

Na řeckých letištích je také potřeba pozorně sledovat jejich provozní časy. Některá, zejména menší ostrovní leti­ště mohou být otevřena třeba jen ně­kolik hodin denně, a to ještě s různými přestávkami.

Plánování letů mezi ost­rovy proto vyžaduje znalost aktuálních provozních časů a trasu letu je třeba jim někdy také přizpůsobit, protože jinak se vám může stát, že byste museli ve vzdu­chu vydržet 7 hodin, než se otevře ná­sledující letiště, nebo že budete přistá­vat za tmy. Tyto problémy jsou větší zejména mimo hlavní sezónu, kdy vět­šina ostrovních letišť má pouze místní linkový provoz jednoho nebo dvou letů denně.

Právě o létání v těchto zemích pojednává seriál Po Evropě s Flying Revue.Zoom gallery
Právě o létání v těchto zemích pojednává seriál Po Evropě s Flying Revue.

Naopak v letní sezóně je zase potřeba myslet na to, že řada těchto letišť má omezenou parkovací plochu. Z toho důvodu je třeba si parkování napřed zarezervovat. Ve všech přípa­dech je vždy lepší letiště před vaším příletem kontaktovat, abyste si byli jisti, že bude vše v pořádku, a obdrželi jste případně povolení (PPR) tam, kde je vy­žadováno.

Ostrovy, pobřeží, hory i divy světa

Když se budete rozhodovat, kam bu­dete chtít v Řecku letět a co budete chtít vidět, pak je tu možností opravdu hodně. Následující výčet vychází z mých osobních zkušeností, ale jsem si jistý, že zajímavých míst je v Řecku ještě o hodně více: 

Ostrovy

- Přistání na Korfu – pře­let středu hlavního města Korfu s jeho pevnostmi
- Zakynthos – nejzajímavější je let kolem jeho západního pobřeží až ke známé pláži s troskami mořského ko­rábu.
- Lesbos – ostrov ležící kousek od tureckých hranic
- Mykonos s jeho krásným přísta­vem a větrnými mlýny
- Samos – zajímavý ostrov asi jen 2 km od Turecka
- Santorini – tady létáte nad ohromným vyhaslým vulkánem, který prý zničil bájnou At­lantidu
- Kos – můžete si vyžádat průlet nad hlavním městem, ležícím jen kousek od tureckého pobřeží
- Rhodos – tady si můžete zakroužit nad městem Rhodos, kde stál jeden ze sedmi divů světa
- Kréta – k vidění jsou tu ohromné hory a pláže i zajímavé ostrůvky
- Skiathos a Skope­los – zde najdete známý kostelík z filmu Mamma Mia 
- Syros – tady dostanete au­tomobilový benzín dovezený v cisterně od pumpy přímo k vašemu letadlu (tato služba však není nikde publikována).

Pro přelet jsou pak také zajímavé ostrovy Ika­ria – leží jižně od místa, kde se zřítil bájný Ikaros, Nysyros – tady můžete létat nad kouřícím kráterem, Aegina s krásným pří­stavem a antickým chrámem nebo ma­lebný ostrov Kalymnos. 

impozantnímostrio-antirioupatrasu.tadypozornačastýsilnýaturbulentnívítr._optimized0.jpg ostrovsamossletištěm,vpravojejižtureckéúzemí.průlivješirokýjen1,5km._optimized0.png

Pevnina

- skalní kláštery Meteora – pozor na nutnost dodržet minimální výšku, jedná se o národní park
- klášte­ry na poloostrově Mt Athos – i tady je potřeba dodržet minimální výšku
- hora bohů Olymp
- Korintský kanál spojující Egejské a Jónské moře
- impozantní most Rio-Antirio u Patrasu

Pokud máte zájem přeletět si i střed Atén a vyfotit si pro­slulou Akropoli z letadla, je to také mož­né. Musíte si jen podat letový plán, který bude v rámci TMA Atény zahrnovat de­taily vašeho letu s využitím stanovených VFR navigačních bodů. Nejobvyklejší trasa přeletu Atén může začít u ostrova Aegina, odsud směrem na staré aténské letiště a pak směrem na sever přímo ve­dle Akropole. 

Až se budete s Řeckem loučit, tak svou cestu plánujte opět přes meziná­rodní letiště – Řecko se jinudy opouštět nesmí. 

Text a foto: Jiří Pruša

logo_fr_transp.jpgpugtoúijfvc_911x344_-min.jpgdepositphotos_1365019_original.jpg

 


 Aplikace pro piloty:


VFR Communication


Lety do zahraničí vám usnadní výuková aplikace letecké angličtiny VFR Communication. Na trhu podobnou nenajdete.

» Vstoupit do aplikace
» Ukázková kapitola
» 10 dní zdarma - pište
» Koupit aplikaci
» Vše o aplikaci

» Kupujete si přístup do aplikace, která je on-line.
» Nemusíte ji instalovat ani stahovat.
» Přístup můžete koupit i svým blízkým ve formě dárkového certifikátu.

English VFR Communication


Nyní i pro zahraniční piloty: English VFR Communication.

» Enter the english version
» 10 days free - write to us
» To buy the applicationTrexee – monitoring letadel
» Trexee sleduje, zaznamená a ve 3D zobrazí trasu vašeho letu
» má globální pokrytí, polohu zapisuje co 10 vteřin
» detekuje vstup do zakázaných oblastí
» vaši blízcí mohou sledovat váš let on-line
» v případě potřeby vyšle nouzový signál o vaší poloze
» monitoruje průběh letu dle požadavků leteckých škol a půjčoven
» hlídá vaše letadlo na letišti (záznam otřesů)
» podává přehled o servisu a opravách letadla
» umožňuje studijní využití záznamů
» Více o aplikaci Trexee zde.

Aplikaci Trexee
můžete zakoupit zde.


Další články k aplikaci
čtěte zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

         Máme pro vás »

FR 4/2022: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

SPECIÁL C VFR průvodce 1

VFR letecký průvodce Evropou 1 »

SPECIÁL B Meteo!

Praktická letecká Meteorologie pro piloty »

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Učebnice přístrojového létání!

Učebnice přístrojového létání »

Pojišťovna Ergo:

Pojišťovna ERGO »

Kryty na mobil!

Kryty na mobil! »

Přednášky Flying Revue!

Přednášky Flying Revue »

Kalendárium:

Dne 10.08.1949 se stalo...
10.08.1949
První let prototypu kanadského proudového dopravního letounu Avro Canada C102 Jetliner. Typ vyvolal na americkém kontinentu velkou pozornost, Howard Hughes nabídl financovat rozjezd sériové výroby, ale vývoj Jetlineru byl nakonec zastaven.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »