Jak se létá... v Řecku

2.1.2020

Nad Evropou s Flying Revue 17.          Řecko zná většina Evropanů především coby letní turistickou destinaci. Jaké je však z letadla a jak do Řecka a nad ním létat? Dozvíte se v dalším pokračování našeho seriálu Nad Evropou s Flying Revue.

Zveme vás na kurz VFR lety do zahraničí

Název kurzu: VFR lety do zahraničí - A

Přednáší: Jiří Pruša a Miloš Dermišek
Místo: CATC Praha
Nejbližší termín: sobota 8. 2. 2020
Cena: 1 950,- Kč, členové Klubu FR 1600,- Kč
Pořádá: Flying Revue
Minimální počet účastníků: 15
Přihlašovací formulář: zde

Řecko je pro české a slovenské sportovní piloty do velké míry poměrně málo známá země. Důvodů bude asi víc – Řecko je přeci jen trochu dál a sportovní létá­ní tam není příliš rozšířené. Můžete zde ale najít překrásné ostrovy, pobřeží, divoké vnitrozemí i řadu památek viditelných i z letadla.

Cestu do Řecka bych doporučoval absolvovat, až když získáte již určité zkušenosti z létání v jiných ze­mích. Asi nejvhodnější je k takovému účelu Chorvatsko. Na ostrovech také hod­ně často fouká poměrně silný vítr, a tak je dobré mít dobře nacvičená přistání s bočním větrem. 

Vstup: nejlépe přes Korfu

Přestože je Řecko součástí schengen­ského prostoru, je povinnost do něj vstupovat přes mezinárodní letiště. Zároveň ale musíte najít takové, které má současně k dispozici vhodné palivo. Ne­chci nikoho dlouho napínat a hned řeknu, že prakticky jediným letištěm vhodným pro vstup do Řecka se sportovním leta­dlem je mezinárodní letiště Korfu. Je zde pasová a celní kontrola, k dostání je tu Avgas 100 LL, dráhový systém není složi­tý a letiště je tak jednoduše zvladatelné.


Pro ilustraci: let z Korfu do Messalonghi

Určitým problémem, na který narazíte tady i na většině dalších řeckých letišť, je povinný handling. V průměru je potře­ba počítat s cenou kolem 120 EUR za je­den pohyb. Pokud se vám to zdá hodně, máte jednu možnost, a to je stát se čle­nem AOPA. Pokud totiž máte AOPA průkaz, tak cena handlingu je prakticky na všech letištích a u všech poskytovatelů v Řecku někde kolem 25 EUR.

Před příletem na kterékoliv leti­ště je vhodné napřed kontaktovat han­dlingového agenta a službu si předem objednat. Pokud přistáváte jen kvůli pa­sovému odbavení nebo natankování, pak svůj let označte jako „technical“, čímž se na vás bude obvykle vztahovat nižší saz­ba. Dobrá zpráva je, že v Řecku můžete létat bez speciálního povolení také ULL. 

» Létáte do zahraničí, nebo se na to chystáte? Osvěžte si anglickou VFR komunikaci s naší on-line aplikací VFR Communication. 

zziuhoijkpl_2_1021x754_-min0.jpg» Všechny díly seriálu Nad Evropou s Flying Revue si můžete přečíst zde.


300x170_copy_2_-_kopie.png» Užitečná vám může být i on-line aplikace Trexee pro monitoring vašeho letadla za letu i na stojánce či pro automatické přivolání pomoci v nouzové situaci.

Mimo Korfu jsou mezinárodní leti­ště také v Soluni, Aténách, na Rhodosu a na některých dalších ostrovech. Av­gas však například v Soluni nedostane­te a pokud byste doletěli do Atén, mu­síte mít vyjednaný slot. Také na většině ostrovů je problém s tím, že zde není palivo. Výjimkou je Samos nebo Syros (sem vám přivezou Mogas), případně už zmíněný Rhodos. 

Kniha Evropské ostrovy z nebe

Dárek, který potěší!

» Napsal Jiří Pruša
» 472 stran reportáží a zážitků
» 1000 fotografií
» Kmotrem knihy se stal Petr Nikolaev.
» Knihu koupíte zde.

Přes Alpy a Chorvatsko

Do Řecka od nás můžete letět v prin­cipu čtyřmi cestami – přes Alpy do Chorvatska, podél chorvatského a al­bánského pobřeží na Korfu a odsud podle vašich plánů. Tato cesta je nejatraktivnější a za dobrého počasí nejjednodušší. Pokud nedoletíte bez mezipřistání až na Korfu, tak můžete přistát na letišti v Portoroži, které je v Schengenu, a od­sud pokračovat na Korfu.

Druhá možná cesta je přes Bělehrad a Skopji. V Bě­lehradu dostanete velmi levné palivo (kolem 1,5 EUR za litr), jsou zde i nízké poplatky a vyzkoušíte si velké meziná­rodní letiště. Do Bělehradu ne­potřebujete napřed vybavovat žádné povolení. Odsud můžete pak po­kračovat do Skopje, což je nejjižnější leti­ště před příletem do Řecka, kde můžete dostat Avgas, a to také za velmi přízni­vou cenu. Do Skopje musíte mít ale na­před vybavené povolení. Odsud pak už doletíte na většinu řeckých ostrovů – je však opět potřeba myslet na to, abyste přistáli na nějakém mezinárodním le­tišti.

Třetí cesta vede přes Itálii, napří­klad do Reggio Calabria, a pak přeskočit na Korfu. Čtvrtá pak může vést přes Ru­munsko a Bulharsko. V Burgasu můžete natankovat Avgas a odsud potom již do­letíte do Řecka. Vyzkoušené mám všech­ny čtyři tyto cesty, ale rozhodně bych doporučoval alespoň v jednom směru tu chorvatskou. 

Plánování letu Evropa

Informace v článku se vztahují k době jeho první publikace (2017). Aktuální informace k plánování letu do jednotlivých evropských zemí najdete na webu FR v sekci Plánování letu Evropa.

Sekci Řecko pro plánování letu najdete zde.

Pár pravidel pro létání v Řecku

Pokud se týká vlastního létání v Řec­ku, je potřeba dodržovat pár pravidel. Jakmile plánujete v Řecku i sebekratší let, musíte si na něj podat letový plán. Osobně podávám plán nejraději přímo na věži místního letiště a s řídícím ob­vykle proberu i svou trasu.

Pokud pak plánujete let na některý z ostrovů, mu­síte jej plánovat s využitím IFR navigač­ních bodů – to je zejména pro případy nouze, aby bylo jednodušší po letadle pátrat. Jestliže váš let povede přes TMA Atén, pak je nutné, abyste měli mapu s navigačními body TMA Atény. Na roz­díl od nás se tu v TMA pohybujete jako řízený let bez ohledu na vaši výšku. TMA tedy není možné podletět, lze se mu pouze vyhnout, což ale může znamenat s ohledem na rozlohu TMA Atény velkou okliku. Mapu TMA Atény si můžete zdar­ma stáhnout na webu Hellas General Aviation

Na Evropou s Flying Revue. Seriál o tom, jak se v které evropské zemi létá. Létejte s námi! Zoom gallery
Na Evropou s Flying Revue. Seriál o tom, jak se v které evropské zemi létá. Létejte s námi!

Na řeckých letištích je také potřeba pozorně sledovat jejich provozní časy. Některá, zejména menší ostrovní leti­ště mohou být otevřena třeba jen ně­kolik hodin denně, a to ještě s různými přestávkami.

Plánování letů mezi ost­rovy proto vyžaduje znalost aktuálních provozních časů a trasu letu je třeba jim někdy také přizpůsobit, protože jinak se vám může stát, že byste museli ve vzdu­chu vydržet 7 hodin, než se otevře ná­sledující letiště, nebo že budete přistá­vat za tmy. Tyto problémy jsou větší zejména mimo hlavní sezónu, kdy vět­šina ostrovních letišť má pouze místní linkový provoz jednoho nebo dvou letů denně.

Právě o létání v těchto zemích pojednává seriál Po Evropě s Flying Revue.Zoom gallery
Právě o létání v těchto zemích pojednává seriál Po Evropě s Flying Revue.

Naopak v letní sezóně je zase potřeba myslet na to, že řada těchto letišť má omezenou parkovací plochu. Z toho důvodu je třeba si parkování napřed zarezervovat. Ve všech přípa­dech je vždy lepší letiště před vaším příletem kontaktovat, abyste si byli jisti, že bude vše v pořádku, a obdrželi jste případně povolení (PPR) tam, kde je vy­žadováno.

Ostrovy, pobřeží, hory i divy světa

Když se budete rozhodovat, kam bu­dete chtít v Řecku letět a co budete chtít vidět, pak je tu možností opravdu hodně. Následující výčet vychází z mých osobních zkušeností, ale jsem si jistý, že zajímavých míst je v Řecku ještě o hodně více: 

Ostrovy

- Přistání na Korfu – pře­let středu hlavního města Korfu s jeho pevnostmi
- Zakynthos – nejzajímavější je let kolem jeho západního pobřeží až ke známé pláži s troskami mořského ko­rábu.
- Lesbos – ostrov ležící kousek od tureckých hranic
- Mykonos s jeho krásným přísta­vem a větrnými mlýny
- Samos – zajímavý ostrov asi jen 2 km od Turecka
- Santorini – tady létáte nad ohromným vyhaslým vulkánem, který prý zničil bájnou At­lantidu
- Kos – můžete si vyžádat průlet nad hlavním městem, ležícím jen kousek od tureckého pobřeží
- Rhodos – tady si můžete zakroužit nad městem Rhodos, kde stál jeden ze sedmi divů světa
- Kréta – k vidění jsou tu ohromné hory a pláže i zajímavé ostrůvky
- Skiathos a Skope­los – zde najdete známý kostelík z filmu Mamma Mia 
- Syros – tady dostanete au­tomobilový benzín dovezený v cisterně od pumpy přímo k vašemu letadlu (tato služba však není nikde publikována).

Pro přelet jsou pak také zajímavé ostrovy Ika­ria – leží jižně od místa, kde se zřítil bájný Ikaros, Nysyros – tady můžete létat nad kouřícím kráterem, Aegina s krásným pří­stavem a antickým chrámem nebo ma­lebný ostrov Kalymnos. 

impozantnímostrio-antirioupatrasu.tadypozornačastýsilnýaturbulentnívítr._optimized0.jpg ostrovsamossletištěm,vpravojejižtureckéúzemí.průlivješirokýjen1,5km._optimized0.png

Pevnina

- skalní kláštery Meteora – pozor na nutnost dodržet minimální výšku, jedná se o národní park
- klášte­ry na poloostrově Mt Athos – i tady je potřeba dodržet minimální výšku
- hora bohů Olymp
- Korintský kanál spojující Egejské a Jónské moře
- impozantní most Rio-Antirio u Patrasu

Pokud máte zájem přeletět si i střed Atén a vyfotit si pro­slulou Akropoli z letadla, je to také mož­né. Musíte si jen podat letový plán, který bude v rámci TMA Atény zahrnovat de­taily vašeho letu s využitím stanovených VFR navigačních bodů. Nejobvyklejší trasa přeletu Atén může začít u ostrova Aegina, odsud směrem na staré aténské letiště a pak směrem na sever přímo ve­dle Akropole. 

Až se budete s Řeckem loučit, tak svou cestu plánujte opět přes meziná­rodní letiště – Řecko se jinudy opouštět nesmí. 

Text a foto: Jiří Pruša

logo_fr_transp.jpgpugtoúijfvc_911x344_-min.jpgdepositphotos_1365019_original.jpg

 


 Aplikace pro piloty:


VFR Communication


Lety do zahraničí vám usnadní výuková aplikace letecké angličtiny VFR Communication. Na trhu podobnou nenajdete.

» Vstoupit do aplikace
» Ukázková kapitola
» 10 dní zdarma - pište
» Koupit aplikaci
» Vše o aplikaci

» Kupujete si přístup do aplikace, která je on-line.
» Nemusíte ji instalovat ani stahovat.
» Přístup můžete koupit i svým blízkým ve formě dárkového certifikátu.

English VFR Communication


Nyní i pro zahraniční piloty: English VFR Communication.

» Enter the english version
» 10 days free - write to us
» To buy the applicationTrexee – monitoring letadel
» Trexee sleduje, zaznamená a ve 3D zobrazí trasu vašeho letu
» má globální pokrytí, polohu zapisuje co 10 vteřin
» detekuje vstup do zakázaných oblastí
» vaši blízcí mohou sledovat váš let on-line
» v případě potřeby vyšle nouzový signál o vaší poloze
» monitoruje průběh letu dle požadavků leteckých škol a půjčoven
» hlídá vaše letadlo na letišti (záznam otřesů)
» podává přehled o servisu a opravách letadla
» umožňuje studijní využití záznamů
» Více o aplikaci Trexee zde.

Aplikaci Trexee
můžete zakoupit zde.


Další články k aplikaci
čtěte zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

         Máme pro vás »

FR 4/2022: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

SPECIÁL C VFR průvodce 1

VFR letecký průvodce Evropou 1 »

SPECIÁL B Meteo!

Praktická letecká Meteorologie pro piloty »

Knihy:

..
12345

Unikátní Videobanka:

Unikátní Videobanka »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

Učebnice přístrojového létání!

Učebnice přístrojového létání »

Pojišťovna Ergo:

Pojišťovna ERGO »

Kryty na mobil!

Kryty na mobil! »

Přednášky Flying Revue!

Přednášky Flying Revue »

Kalendárium:

Dne 03.07.1886 se stalo...
03.07.1886
Narodil se Giovanni 'Gianni' Battista Caproni, italský letecký konstruktér a zakladatel stejnojmenné společnosti vyrábějící letadla.
zavřít

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
12345

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »