Co by měl mít a zvládat VFR pilot při letu do zahraničí

28.3.2019

Nad Evropou s Flying Revue 2.      Létat v Schengenském prostoru a navíc s navigací GPS dnes VFR lety do zahraničí tak zjednodušuje, že už je těžké vábení dálek odolat. Na co všechno je dobré myslet a na co vše byste se měli připravit, bychom vám rádi poradili na následujících řádcích.

Průlety TMA a CTR je dobré nejdříve procvičit v domácím prostředí. Foto J. PrušaZoom gallery
Průlety TMA a CTR je dobré nejdříve procvičit v domácím prostředí. Foto J. Pruša

Při prověřování způsobilosti a připravenosti posádky nezapomeňte ani na cestující – měli byste vědět, zda se jim za letu nebude dělat špatně a pokud ano, tak se na to připravit. Je nutné také nezapomenout je proškolit na řešení krizových situací – otevírání kabiny, umístění hasicích přístrojů, vystřelovací padák atd.

Dokumenty

Plánování letu Evropa

Všechny potřebné informace k plánování letu do jednotlivých evropských zemí najdete na webu FR v sekci Plánování letu Evropa

Všichni alespoň přibližně víme, jaké dokumenty u sebe pilot má mít. Ne každý stát sice všechny vyžaduje (například jazyková způsobilost nebo všeobecný průkaz radiotelefonisty), ale při letech do zahraničí je rozhodně lepší je mít všechny.

 • Pilotní průkaz pro danou kategorii letadla 
 • Osvědčení o zdravotní způsobilosti
 • Osobní doklad opatřený fotografií (OP, cestovní pas atd.)
 • Zápisník letů s vyznačenou kvalifikací pro daný typ letadla
 • Všeobecný průkaz radiotelefonisty (nikoliv pouze omezený)
 • Vyznačenou a platnou jazykovou způsobilost v pilotním průkazu (kde je vyžadována)

Všechny osobní dokumenty si při opuštění letadla na letištích berte vždy s sebou. Ne vždy se bez nich totiž můžete k letadlu vrátit. Pokud máte předepsány brýle, tak si s sebou berte rozhodně dva páry. Myslete také na to, abyste s sebou jak vy, tak cestují měli nutné léky.

Vstup na dráhu 26 přes pojížděcí dráhu bravo - Innsbruck. Foto J.PrušaZoom gallery
Vstup na dráhu 26 přes pojížděcí dráhu bravo - Innsbruck. Foto J.Pruša

Znalosti a zkušenosti

Osnovy kurzů licence PPL zahrnují prakticky vše z toho, co pilot při létání v zahraničí potřebuje. Problém je, že řada z těchto znalostí nám při jejich nepoužívání z paměti prostě zmizí. U pilotů ULL některé znalosti v osnovách nejsou, ale v praxi zahraničních letů je potřeba je zvládat. Jak jste na tom například se znalostí letištního značení nebo postupů pro průlet řízeným prostorem? Následující doporučení vycházejí jednak z mých vlastních zkušeností a jednak z toho, co se během našich kurzů dálkového VFR létání ukázalo být u pilotů jak PPL, tak ULL, problémem.

Pojíždění, přiblížení, zařazení do okruhu

Základním předpokladem letu na jakékoliv zahraniční letiště je znalost anglické frazeologie pro jednotlivé polohy na okruhu. Obrázek ukazuje běžně používané výrazy pro označení polohy na okruhu jak v evropské, tak americké angličtině.

Názvosloví všech poloh letadla na okruhu používaných v Evropě a v USA. Grafika: J. Ilem, FRZoom gallery
Názvosloví všech poloh letadla na okruhu používaných v Evropě a v USA. Grafika: J. Ilem, FR


Aplikace VFR Communication

”fr_int”

Lety do zahraničí vám usnadní výuková aplikace letecké angličtiny VFR Communication. Na trhu podobnou nenajdete.


» Vstoupit do aplikace

» Vyzkoušejte aplikaci zdarma

» Vše o aplikaci

» Koupit aplikaci pro sebe

» Koupit aplikaci jako dárek.

» Kupujete si přístup do aplikace, která je on-line.
» Nemusíte ji instalovat ani stahovat.
» Přístup můžete koupit i svým blízkým ve formě dárkového certifikátu.

Při vašich zahraničních cestách můžete využívat i služeb větších, často dopravních letišť. Pro takové případy je nutné se nejen umět pohybovat a komunikovat v řízených prostorech, ale také znát význam jednotlivých znaků dráhového značení i být schopen reagovat na pojížděcí instrukce řídících. Abychom to pilotům zjednodušili, vydali jsme v edici Flying Revue plakát s názvem „Běžné letištní vizuální prostředky“, který si po kliknutí na odkaz můžete bezplatně stáhnout z webu Flying Revue. 

Nebezpečné situace

Kdykoliv se můžete samozřejmě setkat s některou z nebezpečných situací, které jsou součástí osnov, nácviku i přezkušování každého pilota. Jeden typ situace se u nás ale podle osnov nenacvičuje, a tím je „let VFR do IMC“. Předpisy vám samozřejmě takový let zakazují a všichni děláme vždy maximum pro to, abychom se do takové situace nedostali. Na dálkových letech, přeletech vysokých hor, letech nad mořem atd., se vám ale může stát, že se prostě dostanete do mraku, clony vodní tříště nebo náhle vzniklé mlhy a musíte být schopní takovou situaci bezpečně vyřešit.

Nejlepší příprava na takovou situaci je schopnost „letu podle přístrojů“. Nacvičit si ji není nijak složité – potřebujete k tomu letadlo a ještě jednoho pilota, který bude za letu hlídat okolí kolem letadla (letíte VFR!) a k tomu zaslepovací brýle. Ty vám zabrání vidět ven z letadla. K prostorové orientaci pak musíte používat jen umělý horizont a ostatní přístroje na vaší palubní desce.

Do IMC počasí se nad horami i mořem můžete dostat snadno. Foto: J. PrušaZoom gallery
Do IMC počasí se nad horami i mořem můžete dostat snadno. Foto: J. Pruša

Když si takto odlétáte pár hodin, zvyknete si na to, jak podle přístrojů létat a případný vlet do IMC podmínek pro vás už rozhodně nebude takovým překvapením. K tomu pak ještě musíte respektovat pár pravidel – zejména dodržování minimální bezpečné výšky, komunikovat a nebát se řídícího o vaší situaci informovat. Doporučujeme vám se podívat na video Let na vzdálené neznámé letiště na webu www.doletis.cz.

Angličtina

Pohotově komunikovat, a přitom zůstat soustředěný na pilotování i navigaci, vyžaduje nejen dobrou znalost angličtiny, ale také schopnost zvládat bez problémů běžné pilotní situace i chápání základních principů a postupů řízení letového provozu. Předtím, než poletíte do zahraničí si proto vyzkoušejte v Česku nebo na Slovensku komunikovat s dispečery služby Information i s řídícími v řízených prostorech anglicky, procvičte si i vstupy a výstupy do/z řízených letových prostorů i přiblížení na letiště.

Na Evropou s Flying Revue. Seriál o tom, jak se v které evropské zemi létá. Létejte s námi! Zoom gallery
Na Evropou s Flying Revue. Seriál o tom, jak se v které evropské zemi létá. Létejte s námi!

Nácvikem letů a komunikace ve známém prostředí si teoretické znalosti vštípíte do paměti, ztratíte ostych z toho, že musíte mluvit anglicky, a zároveň si uvědomíte, jaké informace a kdy potřebujete řídícím předat nebo od nich získat. K doplnění vašich znalostí jsme pro vás vydali příručku VFR anglická komunikace– psáno v pilotní kabině, která je věnována praktickým příkladům z VFR letů po Evropě.

Pokud si potřebujete zlepšit svou schopnost porozumět instrukcím v angličtině, poslechnout si komunikaci profesionálních pilotů a řídících či posoudit a vylepšit vlastní komunikační schopnosti, pak doporučujeme naši on-line aplikaci VFR Communication, kde si můžete poslechnout vzorovou i reálnou komunikaci pilota s řídícími letového provozu v různých zemích a sami si svou vlastní komunikaci v angličtině vyzkoušet. Jednu kapitolu si můžete vyzkoušet zdarma zde. (Viz také boxík VFR Communication.

Do horských údolí přichází tma dříve než na vrcholky i dříve než udávají výpočty. Foto: J. PrušaZoom gallery
Do horských údolí přichází tma dříve než na vrcholky i dříve než udávají výpočty. Foto: J. Pruša

AIP a co v něm hledat

Národní letecké postupy najdete v AIPu příslušné země.  Možná se v AIPu bez problému orientujete, ale pokud ne, tak tady je pár rad:

AIP se standardně skládá ze tří základních částí – 1. GEN, která obsahuje všeobecné informace týkají se požadavků na dokumentaci, předpisy pro přelet a přistání v dané zemi; 2. AD, což je část obsahující informace vztahující se k letištím v dané zemi a 3. ENR, kde jsou informace týkající se řízení letového provozu. Jednotlivé národní AIPy nejsou v detailu organizovány zcela identicky a tak hledání v nich chvilku zabere. Je proto dobré vědět, co vlastně v takovém AIPu hledat. Zde jsou základní informace, které byste si měli pro VFR let jako minimum ujasnit jak pro cílový tak pro přelétávané státy:

 • Zda a kdy je povinnost podávat letový plán a  v jakých časových limitech se má podávat.
 • Předepsaná dokumentace pro pilota i letadlo
 • Povinnost či ne využití mezinárodního letiště pro vstup/výstup do/ze země.
 • Nutnost vyžádat povolení pro vstup letadel ULL (AIP tuto informaci často neobsahuje a tak je potřeba ji hledat obvykle u národní asociace ULL)
 • Přehled licencovaných letišť a podmínky jejich použití (PPR, ULL) – některá letiště zakazují přistání ULL a řada letišť má stanovenou povinnost si vyžádat povolení přistání před zahájením letu (PPR)
 • Možnost letu nad mraky (TOC - Top of Clouds)
 • Slotová povinnost plánovaných letišť – některá letiště mají i pro VFR povinnost vyžádání slotů.
 • Povinný handling – některá, zejména větší, letiště vyžadují v řadě zemí povinný handling.
 • Dostupnost paliva na letištích, provozní doba, kontakty – je dobré vždy navíc ještě prověřit aktuální situaci telefonicky nebo mailem.

» Řadu informací najdete také v sekci pro piloty na našem webu. 

Některé země publikují mimo AIP také svůj VFR manuál. Ten obsahuje shrnutí pravidel AIP platných v dané zemi specificky pro lety VFR i případné rozšíření o některé relevantní informace. Pro řadu zemí se také tzv. národní databáze letišť, které obsahují i letiště v národním AIP neuvedená a také více a podrobnějších provozních informací i kontaktů.

Přistání do kouřma proti slunci. Foto J. PrušaZoom gallery
Přistání do kouřma proti slunci. Foto J. Pruša

Pro rychlou orientaci obsahuje sekce Pro piloty na webu Flying Revue odkazy na jednotlivé zdroje informací ve většině zemí EU. Jako stále se zlepšující zdroj aktuálních informací pro VFR lety lze taky využívat navigační aplikace. Z mé zkušenosti je z tohoto pohledu velmi vhodná aplikace SkyDemon.

Závěrem

Než se vypravíte do zahraničí, tak si určitě vyzkoušejte létání na co největší počet letišť v Česku nebo na Slovensku. Přiblížení, volba dráhy, zařazení do okruhu je dobré si co nejlépe osvojit, abyste se mohli o to více soustředit na komunikaci v cizím jazyce. Zkuste si proto lety také na řízená letiště a svůj první zahraniční let můžete směrovat na příjemná letiště Drážďany nebo Linec. Tam si vyzkoušíte vše – přechod hranice, komunikaci v angličtině, let v řízeném prostoru i pojíždění po letišti se složitějším dráhovým systémem, než na jaký jste zřejmě zvyklí.

Právě o létání v těchto zemích bude pojednává seriál Po Evropě s Flying Revue.Zoom gallery
Právě o létání v těchto zemích bude pojednává seriál Po Evropě s Flying Revue.

Vážení čtenáři, na řadu týdnů vás teď chceme brát do světa, v němž prim hraje touha létat nejen doma, ale i v dalších zemích našeho mateřského kontinentu. Věříme, že vychutnat si psaní o létání nad Evropou budete moci jak vy, kteří nad ní již sami létáte, tak vy, kdo se k tomu teprve chystáte nebo si o létání zatím jen rádi čtete. K našemu seriálu můžete vlastními zkušenostmi nebo postřehy přispět i vy. 

Původně jsme články z tohoto seriálu publikovali v tištěném speciálu S Flying Revue po Evropě. Ten je ale už vyprodaný, a tak chceme naše zážitky a zkušenosti nyní zprostředkovat i vám, na koho už se speciál nedostal, a obohatit ho o videoobsah, který v tištěné verzi pochopitelně být nemohl.

Věříme, že vám seriál pomůže v rozvíjení vašich pilotních schopností a plnění vašich leteckých přání, nebo - pokud ještě nelétáte - vás rozechvěje natolik, že ve vás pro létání zažehne alespoň malou jiskru. Pakliže ano, naše úsilí mělo smysl. 

Máte nápad, připomínku? !

Jiří Pruša a tým FR

Zoom gallery

logo_fr_transp.jpg

Flying Revue > Série & speciály > Nad Evropou s Flying Revue > Co by měl mít a zvládat VFR pilot při letu do zahraničí
.

         Máme pro vás »

FR 3/2021: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

Káva o šesté!

Káva o šesté »

Kryty na mobil!

Kryty na mobil! »

9. ročník Firmových Oscarů

9. ročník Firmových Oscarů »

SPECIÁL B Meteo!

Praktická letecká Meteorogie pro piloty »

Unikátní videobanka!

Unikátní videobanka »

Naše cestopisy:

Naše cestopisy »

Pojišťovna Ergo:

Pojišťovna ERGO »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

 

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »

Kalendárium:

Dne 18.06.1928 se stalo...
18.06.1928
Při pátrání po osádce vzducholodi Italia zmizel letoun Latham 47 a na jeho palubě legendární norský polárník Roald Amundsen a dalších pět polárníků.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456