Příprava letadla pro let do zahraničí

4.4.2019

Letadlo je vždy lepší na letišti připoutat.Letadlo je vždy lepší na letišti připoutat.
Letadlo je vždy lepší na letišti připoutat.

Nad Evropou s Flying Revue 3.      Bez kvalitní přípravy letadla před letem se jistě žádný pilot neobejde, při letech na delší vzdálenosti do zahraničí tím spíše. Co všechno je třeba připravit, udělat, zajistit? 

Při přípravě vašeho letu do zahraničí je potřeba brát v úvahu výkonové parame­try letadla, se kterým pole­títe. Dolet, dostup, rychlost, potřebná délka dráhy pro přistání i vzlet, druh potřeb­ného paliva – to vše ovlivní trasu a výšku vašeho letu i výběr letišť. V úvahu je po­třeba vzít také to, zda letí­te letadlem registrovaným podle ICAO nebo jako ULL. Pro ULL letadla vyžaduje řada zemí speciální povolení. Pozornost musíte věnovat i provozní dokumentaci le­tadla, jeho stavu, vybavení, údržbě a dalším aspektům. V následujícím textu najdete základní principy, které byste měli v rámci příprav na vaši cestu vzít v úvahu. 

Stav a údržba letadla 


Aplikace VFR Communication

”fr_int”

Lety do zahraničí vám usnadní výuková aplikace letecké angličtiny VFR Communication. Na trhu podobnou nenajdete.


» Vstoupit do aplikace

» Vyzkoušejte aplikaci zdarma

» Vše o aplikaci

» Koupit aplikaci pro sebe

» Koupit aplikaci jako dárek.

» Kupujete si přístup do aplikace, která je on-line.
» Nemusíte ji instalovat ani stahovat.
» Přístup můžete koupit i svým blízkým ve formě dárkového certifikátu.

To, že letadlo, se kterým se chystáte letět na delší zahraniční cestu, by mělo být v perfektním stavu nemá smysl zdů­razňovat, a tak si udělejte důkladnou prohlídku několik dní před letem, abyste byli schopni případné problémy vyřešit. Je také potřeba zkalkulovat počet plá­novaných letových hodin na dané cestě a prověřit si, že nepřekročíte povolený nálet do příští předepsané prohlídky.

I když se mezi prohlídky dobře vejdete, není špatné, zvláště pokud poletíte nad nehostinným terénem, ještě udělat vlast­ní důkladnější prohlídku včetně odkalení. Myslím, že jedna taková prohlídka před odletem nad studené moře mě uchránila před zásadním problémem – pootočená spona na hadici chladiče deformovala la­mely chladiče. Byla tedy jen otázka času, kdy je naruší a kapalina během letu rych­le unikne. Jakýkoliv problém najdete, tak jej okamžitě řešte, nenechávejte to až na „po návratu“. Pro zodpovědnější pilo­ty se dá ještě doporučit prověření servis­ních možností jejich letadla na plánované trati jejich letu.

Provozní dokumenty

Při letech do zahraničí musíte k le­tadlu mít samozřejmě předepsané do­kumenty. Většina států respektuje do­poručení ICAO. Některé si ale mohou ještě přidat něco navíc. Je proto dobré si před odletem ještě v AIPu příslušné země prověřit, jaké dokumenty tam k le­tadlu musíte mít. V některých zemích jsou kontroly vašich dokumentů velmi vzácné, ale někde jsou rutinní. Tak je tomu podle mých zkušeností v Evropě například ve Španělsku nebo Portugal­sku, občasné kontroly provádí ve Francii nebo Chorvatsku.

Na Evropou s Flying Revue. Seriál o tom, jak se v které evropské zemi létá. Létejte s námi! Zoom gallery
Na Evropou s Flying Revue. Seriál o tom, jak se v které evropské zemi létá. Létejte s námi!
  Právě o létání v těchto zemích pojednává seriál Po Evropě s Flying Revue.Zoom gallery
Právě o létání v těchto zemích pojednává seriál Po Evropě s Flying Revue.

Právě v Chorvatsku na letišti Zadar mě před odletem přišla zkontrolovat dvojice pracovníků z chor­vatského ÚCL. Když jsem je zahlédl, jak na mne čekají u letadla, prožil jsem si svou vteřinu prozření - moje papíry zůstaly ležet v Příbrami na stolku v letištní lobby. Kontroloři ke mně byli slušní a tak nakonec akceptovali kopie dokumentů, které mi kolega z Příbrami nafaxoval. Byla to ale krušná hodinka a hodně jsem se styděl…

Myslete tedy na to, že k letadlu s se­bou musíte mít nejméně tyto dokumenty:

 • Letovou příručku daného letadla
 • Osvědčení do zápisu v leteckém rejs­tříku
 • Osvědčení o letové způsobilosti
 • Osvědčení o hlukové způsobilosti (po­kud je pro daný letoun vyžadováno)
 • Povolení ke zřízení a provozování ra­diostanice
 • Doklad o pojištění zákonné odpo­vědnosti
 • Postupy pro velitele letadla, proti kterému se zakročuje
 • Vizuální signály používané letadlem, které zakročuje
 • Palubní deník letounu
 • Potvrzení o údržbě
 • Podaný letový plán (pokud je vyža­dován)
 • Aktuální a platné mapy vhodné jak pro plánovanou, tak možnou alter­nativní trať

V některých zemích (např. Španělsko, Portugalsko) od vás mohou letištní úřed­níci chtít také kopie letadlových doku­mentů. Pro takové případy je dobré mít kopie již připravené a jen je na vyžádání předat. Ušetříte tak někdy hodně času.

Avionika a navigace

Plánování letu Evropa

Všechny potřebné informace k plánování letu do jednotlivých evropských zemí najdete na webu FR v sekci Plánování letu Evropa

Letadlo by na delší trasy mělo být určitě vybavené GPS pokud možno se 3D zobrazením terénu nebo alespoň se zvý­razněním dosažení minimální výšky nad terénem. To jsou funkcionality, které se vám mohou hodit ve zhoršeném počasí nad horami. Určitě bych také neletěl bez odpovídače a umělého horizontu – odpo­vídač potřebujete pro průlety řízenými prostory a může vám posloužit i v pří­padě, kdy potřebujete pomoc (zejména vektorování) od řídícího. Umělý horizont vám pomůže v případě, že se dostanete do špatného počasí. 


S pečlivě připraveným letadlem pak můžete naplno vychutnat krásy evropského létání. V tomto videu uvidíte ostrovy Středomoří.

Palubní GPS může z řady důvodů zko­labovat a její databáze obvykle není tak dobře vybavená, jako ty u moderních na­vigačních aplikací. Rozhodně tedy doporu­čuji si pořídit některou z dostupných apli­kací. Je těžké říci, která je nejlepší – závisí to jednak na osobních preferencích a jednak je každá v něčem silnější a v něčem slabší. Osobně mám ve svém iPADu plánovací/navigační aplikace Jeppesen Mobile Flite­Deck VFR a Sky Demon. U té první se mi líbí skvělá možnost detailního zoomování jednotlivých letišť a u té druhé výborná do­stupnost NOTAMů, informačních databází, spolehlivá možnost podávání FPL i vesta­věné upozorňování na případné problémy s plánovanou trasou. Detailnější zhodnocení obou aplikací jsme publikovali v časo­pise Flying Revue č. 4/2015 (Jeppesen Mo­bile FliteDeck VFR) a 4/2016 (Sky Demon).

Náhradní díly, nářadí, olej

GPS se 3D zobrazením vám pomůže se orientovat v horách i při zhoršené viditelnosti.
GPS se 3D zobrazením vám pomůže se orientovat v horách i při zhoršené viditelnosti.

Různých náhradních dílů si s sebou můžete vzít docela hodně, jen musíte vy­řešit dvě otázky – kam to všechno dát i jak případnou opravu provést. Nelze dobře předpokládat, jaký díl budete potřebovat. Sám tedy s sebou vozím jen základní nářa­dí, startovací kabel, svíčku, zubařské zrcát­ko na prohlídky složitě přístupných míst, dostatek motorového oleje. Pro cesty do prašného prostředí pak je vhodné mít také náhradní filtr vzduchu. Pokud se vám cestou přihodí něco, na co připravení nejste, tak je dobré vědět, jak to případně řešit – komu zavolat, kde díl ob­jednat atd. Takovouto podporu jsem potře­boval například když jsem na letišti Korfu přišel o pitotku, která se vylomila o želez­nou konstrukci schovanou v trávě. 

Palivo

Profesionální paliváři vám natankují jen palivo, které je vyznačené u hrdla nádrže.
Profesionální paliváři vám natankují jen palivo, které je vyznačené u hrdla nádrže.

Plánování letu provádějte také s ohledem na dostupnost paliva. Zdale­ka ne všechna letiště mají palivo vhodné pro váš stroj. Někde mají jen Jet A1, někde Avgas a na některých dostanete i BA 95 nebo 98. Je ale důležité si vždy ověřit, zda benzín, který potřebujete, je na daném letišti opravdu k dispozici.

Důležité je myslet i na to, jak za palivo zaplatíte. Ně­kde můžete platit jen v hotovosti, jinde jen kreditní kartou a někde máte volbu. Na pár letištích ve Francii můžete platit jen kartou Total, kterou ale není jedno­duché získat… Takže rozhodně mějte do­statek hotovosti i kartu.

A pozor - někde vám nenatankují jiný typ paliva než jaký máte vyznačený u hrdla palivo­vé nádrže. Pokud můžete létat například na Avgas i BA 95, tak je potřeba mít vyznačené oba. 

Komunikační a záchranné prostředky

Jak pro nouzové situace, tak pro běžný provoz je dobré s sebou k pa­lubnímu rádiu mít ruční VHF vysílačku. Umožní vám například komunikovat s věží řízeného letiště ještě před tím, než nahodíte motor a nemusíte si vybí­jet baterii v letadle. Při nehodě se vám pak může hodit pro přivolání pomoci. Pokud poletíte nad nehostinným teré­nem, je potřeba si nejen zajistit povinné vybavení (plovací vesty, případně člun pro lety nad mořem), ale také se za­myslet nad tím, jak byste jej případně používali. Není to tak jednoduché, jak se může zdát. Podle charakteru vaší trasy je dobré také zvážit potřebu sa­telitního telefonu pro případné nouzo­vé situace. Pronajmout si jej na dobu vaší cesty není nijak drahá záležitost. 

Záchrannou vestu byste při letu nad mořem měli mít určitě.
Záchrannou vestu byste při letu nad mořem měli mít určitě.
 Při delším letu přes vodu je potřeba mít záchranný člun.
Při delším letu přes vodu je potřeba mít záchranný člun.
 Při dlouhých letech nad nehostinným terénem (moře, hory, lesy, pouště) mám raději i satelitní telefon.
Při dlouhých letech nad nehostinným terénem (moře, hory, lesy, pouště) mám raději i satelitní telefon.

Parkování letadla

Myslete na to, že bude potřeba le­tadlo na noc připoutat. Na málokterém letišti najdete poutací lana, a tak si určitě vezměte svoje vlastní. Pro některá trav­natá letiště je dobré s sebou mít i háky, které se zašroubují do země a k nim se letadlo připoutá. Ani „špalky“ zdaleka všude nenajdete, a tak si vozte svoje vlastní. Od věci není mít i pracovní ruka­vice, abyste bez zbytečného zašpinění a poškrábání mohli přemísťovat kotví­cí pneumatiky nebo betonová závaží k připoutání vašeho stroje, která vám na mnoha letištních nabídnou jako al­ternativu k ocelovým okům v přistávací ploše. Je vhodné mít taky prostředky na mytí oken a v zimě i škrabku na od­straňování námrazy. Rostoucí množství letišť dnes již také vyžaduje nošení re­flexních vest. Určitě si je proto vezměte s sebou jako pro sebe, tak pro každého vašeho cestujícího.

letadlo_je_vždy_lepší_na_letišti_připoutat.0.jpg

Závěrem

Odpovědi na otázky, jak připravit letadlo, co si vzít na cest s sebou, jak se vybavit proti krizovým situacím i jak plá­novat váš let si postupně budete zpřes­ňovat sami. Záleží na vaší osobní men­talitě, trase, zkušenostech atd. Cílem tohoto článku je naznačit hlavní oblasti, kterým je potřeba věnovat pozornost. Také jsem se chtěl podělit o některé své osobní zkušenosti, abyste případně ne­museli opakovat všechny chyby, které jsem již udělal já. 

Máte nápad, připomínku? !

Jiří Pruša a tým FR

Zoom gallery

logo_fr_transp.jpg

Flying Revue > Série & speciály > Nad Evropou s Flying Revue > Příprava letadla pro let do zahraničí
.

         Máme pro vás »

FR 3/2021: Už máte?

Nové číslo je již v prodeji! »

Káva o šesté!

Káva o šesté »

Kryty na mobil!

Kryty na mobil! »

9. ročník Firmových Oscarů

9. ročník Firmových Oscarů »

SPECIÁL B Meteo!

Praktická letecká Meteorogie pro piloty »

Unikátní videobanka!

Unikátní videobanka »

Naše cestopisy:

Naše cestopisy »

Pojišťovna Ergo:

Pojišťovna ERGO »

Předplatné + Předplatné jako dárek:

..
1234

 

Knihy:

..
12345

Aplikace VFR Comm.:


Kapitola zdarma - vyzkoušejte »

BETA opět poletí:

Beta opět poletí!!! »

Kalendárium:

Dne 18.06.1928 se stalo...
18.06.1928
Při pátrání po osádce vzducholodi Italia zmizel letoun Latham 47 a na jeho palubě legendární norský polárník Roald Amundsen a dalších pět polárníků.
zavřít

e-Shop FR:

Živě z dráhy 06/24:

Partneři:

..
123456